FROV JU RGB NEGATIVE

Laboratoř sídlí na adrese:

Ústav akvakultury a ochrany vod,
Husova tř. 458/102
370 05 České Budějovice
 

Personální obsazení a kontakty

sampels


doc. MSc. Sabine Sampels, Ph.D.
vedoucí laboratoře, akademický pracovník
sampels@frov.jcu.cz
+420 38777 4678   +420 601 591 086

Životopis EN
Publikace

 
 
khalili
MSc. Sarvenaz Khalili
doktorand
+420 38777 4679
 
 
mohagheghi azadeh
MSc. Azadeh Mohagheghi Samarin
doktorand
+420 38777 4679
 
 
nima
M.Sc. Nima Hematyar
doktorand
+420 38777 4679
Publikace
     
 
 
Laboratoř metabolismu lipidů se zaměřuje na faktory ovlivňující lipidy, složení mastných kyselin a metabolismus lipidů obecně zejména v rybách a lidském organismu. Naše skupina pracovala i na projektu  zaměřeném na vliv kadmia (látka znečišťující vodu) v kombinaci s omega-3 mastnými kyselinami na metabolismus lidských jaterních buněk.
 pic2  pic3  pic4

Jedním z aspektů metabolismu lipidů je vyhodnotit například vliv různých druhů krmiv nebo krmných plánů na složení mastných kyselin v rybách. Kromě toho take pracujeme s různými aspekty v životním cyklu ryb, například s metabolismem lipidů v oocytech a spermiích. To vše je spojeno s podmínkami okolního prostředí, stejně tak se způsobem zacházení, příkladem mohou být podmínky ke kryoprezervaci nebo skladování. 
 pic5  pic6  pic7

Vyhodnocujeme také efekty zpracování ryb a rybích produktů a složení jejich mastných kyselin i po konečné oxidaxi. Tyto změny jsou úzce spojeny s výživovou kvalitou a stabilitou produktů během skladování. Stejně důležité je hodnocení vlivu domácí přípravy na výslednou kvalitu rybích pokrmů. Tyto studie jsou přínosem pro lidskou výživu a metabolismus lipidů.
 pic8  pic9  pic10

Laboratoř využívá moderní analytické přístroje a metody. Ve spolupráci s Laboratoří výživy používáme plynovou chromatografii (GC), vysoce účinnou kapalinovou chromatografii (UHPLC), tenkovrstevnou chromatografii (TLC), čtečku vícejamkových destiček a chemoluminiscenční detektor. Laboratoř je vybavena MALDI-TOF/TOF, zařízení pro normální  2D gelovou elektroforézu a laboratoří pro tkáňové kultury.
 pic11  pic12  pic13

Laboratoř nabízí služby v oblasti analýzy lipidů a skladby mastných kyselin v různých druzích potravin, tkáních, hmyzu, krmivech a rostlinách a analýzy spojené s metabolismem lipidů in vitro a in vivo.
 pic14  pic15  pic16  pic17

Laboratoř je zapojena do výuky specializovaných předmětů (Odborný seminář, Komodity akvakultury, Kvalita ryb a rybích produktů) pro studenty bakalářského a navazujícího magisterského studia vedených především v anglickém jazyce. Podílíme se také na vedení studentů bakalářského, magisterského a doktorského studia v prezenční a kombinované formě.

rybarskeknihy   youtube  face

© 2014 Fakulta rybářství a ochrany vod ve Vodňanech