Členům Laboratoře zárodečných buněk se podařilo jako prvním na světě vpravit nanočástice do primordiálních gonocytů.

Ruku v ruce se změnou klimatu vzrůstá frekvence, doba trvání a intenzita extrémů počasí.

Ryby jsou nejpočetnější a nejrozmanitější skupinou obratlovců.

Kapr obecný patří celosvětově mezi nejvíce produkované druhy ryb.

Počítačový model diskrétního procesu se šumem popisuje obecné zákonitosti vzniku života.

Růst lidské populace a její požadavky na kvalitní zdroje bílkovin vedly k nadměrnému nebo úplnému vyčerpání 80 % světových populací ryb.

Kapr obecný je nejvýznamnější rybou v České republice, kde jeho produkce představuje 85–90 % všech chovaných druhů ryb.

Jeseteři jsou známí díky vysoce ceněnému černému kaviáru.