fig 01fig 02

Kaviár je na celém světě vysoce ceněná pochoutka. Vyrábí se z mírně solených jiker jeseterovitých ryb. Bohužel kvůli pytláctví a ničení přirozených lokalit patří jeseteři mezi nejvíce ohrožené živočichy na naší planetě. Výrazný pokles populací jeseterů v přírodě vedl k rozvoji jejich akvakulturních chovů, původně zaměřených na znovunavrácení do přírody, v poslední době však více na produkci kaviáru. „Kaviár je mimo čistých druhů jeseterů také produkován z jejich hybridů, mezi kterými je nejpoužívanější bestěr, hybrid samice vyzy velké, Huso huso a samce jesetera malého, Acipenser ruthenus. Bez odpovídající metody založené na analýze DNA není takřka možné rozpoznat méně hodnotný kaviáru hybridů od kaviáru čistých druhů. Stejně tak samotná druhová identifikace jeseterů je značně komplikovaná a vyžaduje odpovídající molekulární metody,“ říká Miloš Havelka, který se zabývá výzkumem jeseterovitých ryb na Fakultě rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity.
Vědci Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích ve spolupráci s univerzitou Hokkaidó v Japonsku vyvinuli novou metodu pro identifikaci vyzy velké a jejího kaviáru, který je nejdražším živočišným produktem na trhu a tudíž často i předmětem obchodních podvodů. Metodu identifikace popisuje M. Havelka: Pomocí moderních metod molekulární genetiky jsme identifkovali specifické znaky v genomu vyzy velké a jesetera malého. Na základě těchto druhově specifických znaků jsme následně vytvořili jednoduchou metodu umožňující identifikaci jedinců vyzy velké, jesetera malého a bestěra. Metoda spolehlivě funguje i pro určení druhového původu kaviáru a vyžaduje pouze jednu jikru pro analýzu.
Vyvinutý nástroj by měl přispět k lepší a spolehlivější kontrole a regulaci mezinárodního obchodu s vysoce ceněnými produkty jeseterů, a také k ochraně a znovunavrácení jeseterovitých ryb do volné přírody. Jelikož je vyvinutý nástroj velice jednoduchý a nevyžaduje drahé přístrojové vybavení, může být snadno použitelný napříč laboratořemi i v méně rozvinutých zemích.

Podrobné informace naleznete v původním článku: Havelka, M., Fujimoto, T., Hagihara, S., Adachi, S., Arai, K. 2017. Nuclear DNA markers for identification of Beluga and Sterlet sturgeons and their interspecific Bester hybrid. Scientific Reports. Doi: 10.1038/s41598-017-01768-3

Obrázek 1. Vzorek kaviáru připravený k analýze.
Obrázek 2. Schéma analýzy vzorku kaviáru pomocí nově vyvinuté metody.