Ruku v ruce se změnou klimatu vzrůstá frekvence, doba trvání a intenzita extrémů počasí, jako jsou například období extrémního sucha. Tyto situace jsou přirozeně kritické pro vodní organismy, neboť přímo souvisí s prostředím, které obývají. Raci v tomto období ocení své úkryty a nory, jenž jim umožňují zachovat kontakt s hladinou vody či alespoň setrvat v prostředí s vyšší vzdušnou vlhkostí. Některé druhy raků, u nás nepůvodních, se i za takových okolností dokáží rozmnožovat. Dosud však nebylo známo, zda je pro reprodukci nezbytně nutný kontakt s vodou, nebo zda je dostačující pobyt v prostředí s vysokou vzdušnou vlhkostí, jíž lze v norách při jejich uzavření dosáhnout.

Členové Laboratoře etologie ryb a raků za tímto účelem provedli sérii experimentů využívajících umělé nory s vysokou vzdušnou vlhkostí a invazivní raky mramorované jako modelový organismus. Ve vodě držené reprodukující se samice posloužily jako kontrolní skupina. Samice s vajíčky přenesené do nor s vysokou vlhkostí své potomky úspěšně odlíhnuly. V dalším experimentu byly samice s vajíčky přeneseny opět do nor s vysokou vzdušnou vlhkostí a po prodělaném líhnutí byl dokumentovaný i navazující postembryonální vývoj ráčat. Vylíhlá ráčata byla schopna se i za těchto podmínek úspěšně svléknout do druhého vývojového stádia, další vývoj však nebyl zaznamenán. Tato ráčata však zůstala životaschopná po dobu dvaceti dnů (toto stádium běžně trvá jen jednotky dnů), a pokud byla přenesena do vodního prostředí, jejich další vývoj (svlékání do třetího vývojového stádia, osamostatnění se a započetí příjmu potravy) probíhal normálně.

Získané výsledky demonstrují schopnost raka mramorovaného prodělat značnou část embryonálního a postembryonálního vývoje pouze v podmínkách vysoké vzdušné vlhkosti, což není u původních evropských druhů raků dosažitelné. Postembryonální vývoj se zastavil ve druhém vývojovém stádiu při držení ráčat ve vysoké vzdušné vlhkosti, ráčata však zůstala značnou dobu životaschopná. Po přenosu do vodního prostředí pokračoval jejich vývoj normálně. Tyto výsledky zdůrazňují význam adaptací vodních organismů vůči vysychání, stejně jako schopnosti raka mramorovaného jako invazivního partenogeneticky se rozmnožujícího druhu.

Podrobné informace lze nalézt v původním článku:

Guo, W., Kubec, J., Veselý, L., Hossain, S.Md., Buřič, M., McClain, R., Kouba, A., 2019. High air humidity is sufficient for successful egg incubation and early post‐embryonic development in the marbled crayfish (Procambarus virginalis). Freshwater Biology 64: 1603–1612.

Design experimentu
Samice raka mramorovaného s vajíčky