Neonikotinoidy jsou pesticidní přípravky, které byly uvedeny na trh v 90. letech 20. století. Velmi rychle si získaly oblibu a široké využití v zemědělství a veterinářství proti škodlivému hmyzu. Především díky nízké toxicitě pro obratlovce, pro které jsou považované za téměř „neškodné“, ve srovnání s organofosfátovými a karbamátovými insekticidy. Již v roce 2013 však Evropská komise zakázala používání některých neonikotinoidů pro jejich nepříznivé účinky na včely a žádoucí opylovače. Neonokotinoidy, jako většina látek ze zemědělství, se dostávají do podzemních a povrchových vod, kde ohrožují další necílové organismy a způsobují další problémy v životním prostředí.

Protože jde o poměrně nové látky a většina studií pojednává především o škodlivých účincích na hmyz, vědci z Fakulty rybářství a ochrany vod JU ve Vodňanech ve spolupráci s kolegy z univerzit v Messině a v Padově se během společného projektu zaměřili na výzkum stále široce používaného neonikotinoidního přípravku Calypso 480 SC (účinná látka-thiacloprid) a jeho účinky na mlže, konkrétně slávku středomořskou (Mytilus galloprovincialis). Mušle jsou velmi důležité filtrační organismy, které jsou schopné akumulovat velké množství znečišťujících látek. Často se využívají jako vhodné bioindikátory znečištění a zároveň ve středomoří představují jeden z důležitých zdrojů lidské obživy.

V průběhu 20denního laboratorního testu byl zjištěný negativní vliv Calypsa na chování slávek, vitalitu a schopnost buněk hepatopankreatu regulovat svůj objem, biochemické složení hemolymfy, aktivitu enzymů a histopatologické poškození žaber a hepatopankreatu. Z dosavadního výzkumu vyplývá, že Calypso má negativní dopad na slávky, tedy i životní prostředí, a lze předpokládat další negativní účinky i na další necílové bezobratlé. Na tuto studii navazují další experimenty, které budou řešit toxicitu přípravku Calypsa i samotné účinné látky thiaclopridu na necílové vodní organismy.

Podrobné informace lze nalézt v původním článku: Stara, A., Pagano, M., Capillo, G., Fabrello, J., Sandova, M., Vazzana, I., Zuskova, E., Velisek, J., Matozzo, V., Faggio, C., 2020. Assessing the effects of neonicotinoid insecticide on the bivalve mollusc Mytilus galloprovincialis. Science of the Total Environment 700, 134914.

Tento výzkum byl podpořen projektem Development of USB: International Mobility MSCA IF (No. CZ.02.2.69/0.0/0.0/17_050/0008486).

Slávka středomořská (Mytilus galloprovincialis)

Disekce slávky středomořské