V posledních letech došlo v jarních měsících v některých českých a moravských rybnících ke zvýšenému úhynu kaprů.

K nejvíce ohroženým složkám životního prostředí patří povrchové vody.

Antibiotika jsou významnou skupinou léků, které se používají k léčbě a prevenci bakteriálních onemocnění.

Sladkovodní organismy jsou ohrožovány celou řadou negativních faktorů.