(registrační číslo CZ.1.07/1.1.10/02.0072)

logo investice do rozvoje vzdelavani             logo jihoceskykraj 

            Počátkem roku 2010 bylo na Fakultě rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity zahájeno řešení nového projektu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), a to projektu s názvem Rozvoj a inovace environmentálních programů na ZŠ a SŠ. Realizační tým si dal za cíl připravit řadu materiálů (např. pracovní listy a výuková DVD) zaměřená na environmentální výchovu a osvětu na základních a středních školách. Partnery projektu jsou proto i Základní škola Vodňany, Bavorovská ulice Gymnázium Vodňany. Jako spolupracující organizace se do řešení uvedené problematiky zapojila i další školská zařízení ve Vodňanech– Základní škola Alešova ulice, Základní škola 5. května, Střední rybářská škola a Vyšší odborná škola vodního hospodářství a ekologie.

            Po vytvoření a stabilizaci řešitelského týmu složeného ze zástupců partnerských a spolupracujích organizací byl zpracován plán přípravy potřebných podkladových materiálů vycházejích ze školních vzdělávacích programů. V průběhu dalších týdnů pak vznikl scénář k prvnímu výukovému DVD, první varianty pracovních listů zaměřených na život v našich vodách pro první a druhý stupeň základních škol a nižší stupeň víceletých gymnázií. Rozpracovány byly materiály pro střední školy a vyšší stupeň víceletých gymnázií.

            Pro následující fázi řešení připravil řešitelský tým na červen pro vybrané třídy dvouhodinový výukový blok s využitím připravených materiálů. Výuka probíhala v prostředí pokusného hospodářství FROV JU ve Vodňanech. Žáci soutěžili ve skupinkách po 3 – 6 dětech, vyhledávali v terénu otázky a snažili se je co nejlépe zodpovědět. Pro mladší děti (první stupeň základních škol) byly otázky připraveny převážně zábavnou formou, řešitelé projektu využili i křížovky, kvízy, doplňovačky apod. Pro starší děti byly otázky hlavně formou kvízu, úkolem bylo najít z několika odpovědí tu správnou. Tato teoretická část byla ve všech případech doplněna poznáváním živých ryb. Výsledky jednotlivých soutěžících skupin byly na závěr obodovány a vítězové dostali drobné ceny.

            Po skončení akce vyplnily všechny zúčastněné děti malý dotazník, v němž mohly vyjádřit své pocity z právě uskutečněné akce – co se jim nejvíce líbilo, co se nelíbilo, zda byly otázky příliš těžké nebo naopak lehké. Tyto dotazníky nyní řešitelský tým využívá při úpravě již připravených a tvorbě nových materiálů. Připravených zkušebních výukových bloků se zúčastnilo celkem 199 žáků ze 4 vodňanských škol. Největší úspěch u dětí zaznamenalo to, že se mohly pohybovat venku, pracovat samostatně ve skupinách a pak samozřejmě pro řadu z nich byly nejhezčí ukázky živých ryb, protože i v tak rybářském městě, jakým Vodňany bezpochyby jsou, najdeme mnoho dětí, které dosud neviděly živého jesetera, parmu nebo okouna. Celkově děti hodnotily akci jako povedenou a vyjadřovaly přání zúčastnit se i příště. Nyní stojí před řešitelským týmem úkol připravit na podzim něco podobného, samozřejmě s přihlédnutim k věku a znalostem žáků, pro středoškoláky a vyšší stupeň víceletých gymnázií a dále pokračovat v přípravě potřebných výkových materiálů. První zkušenosti z řešení projektu prodiskutovali řešitelé s pozvanými hosty (ředitelé škol, zástupci zřizovatele) na první hodnotící konferenci.

Podobným způsobem probíhalo testování i v dalších měsících, kromě terénních aktivit byly zařazeny i aktivity vhodné tzv. pod střechu (jako je čtení z odpovídající publikace a diskuse o přečteném tématu - pro první stupeň základních škol).

            Řešitelský tým předpokládá, že vytvořené výukové moduly budou po dopracování nabídnuty k využití i dalším školským zařízením nejprve v jihočeském regionu, později v celé republice. Po dobudování Mezinárodního environmentálního vzdělávacího, poradenského a informačního střediska ochrany vod Vodňany, na nějž jsme získali prostředky z Operačního programu Životní prostředí, 7 prioritní osy, budou uvedené aktivity probíhat v tomto středisku. Zahájení činnosti vlastního střediska ochrany vod plánujeme na podzim 2013.

Přehled uskutečněných výukových aktivit:

7.6.2010 - ZŠ Bavorovská, Vodňany - žáci 1. stupně (59 žáků)

8.6.2010 - ZŠ Bavorovská, Vodňany - žáci 2. stupně (33 žáků)

9.6.2010 - ZŠ speciální, Vodňany - žáci všech tříd (32 žáků)

10.6.2010 - Gymnázium Vodňany - žáci NG (26 žáků)

11.6.2010 - ZŠ Alešova, Vodňany - žáci 2. stupně (41 žáků)

22.3.2011 - ZŠ 5.května Vodňany - žáci všech tříd  (29 žáků)

24.6.2011 - ZŠ speciální, Vodňany - žáci všech tříd (41 žáků)

24.6.2011 - ZŠ Bavorovská - žáci 1. stupně (38 žáků)

6.9.2011 - ZŠ TGM Písek - žáci 1. stupně (45 žáků)

22.9.2011 - ZŠ Nalžovské Hory - žáci 2.stupně (39 žáků)

27.3.2012 - Církevní ZŠ, Rudolfovská, České Budějovice - žáci 1. stupně (157 žáků)

3.4.2012 - ZŠ Matice školské, České Budějovice - žáci 1. stupně (99 žáků)

10.4.2012 - ZŠ Týn nad Vltavou - žáci 1. stupně (60 žáků)

17.4.2012 - ZŠ Nerudova, České Budějovice - žáci 1. stupně (104 žáků)

23.4.2012 - ZŠ Prachatice, Vodňanská ul - žáci 2. stupně (16 žáků)

24.4.2012 - ZŠ Prachatice, Vodňanská ul. - žáci 2. stupně (15 žáků)

4.6.2012 - Gymnázium Vodňany - žáci VG (kvinta  22 žáků)

4.6.2012 Gymnázium Vodňany - žáci VG (sexta 17 žáků)

Přehled uskutečněných dalších aktivit:

16.4.2010 - informační konference (informace o prvních provedených výukových blocích)

prosinec 2011 - dokončena kompletace materiálů pro 1. výukový EVVO modul (pro 1. stupeň základních škol a pro školy speciální)

březen 2012- dokončena kompletace materiálů pro 2. výukový EVVO modul (pro 2. stupeň základních škol a nižší stupeň gymnázií)

květen 2012 - dokončena kompletace materiálů pro 3. výukový EVVO modul (pro střední školy a vyšší stupeň gymnázií)

informační a hodnotící konference  -  představení jednotlivých modulů, vysvětlení možností využití, náplně, rozsahů apod. (ZŠ a MŠ Kamenný Újezd, Gymnázium Vodňany, ZŠ Bavorovská Vodňany, ZŠ Dříteň, FROV JU)

 
 
 
Stručná informace o projektu
Řešitel:
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích,
Fakulta rybářství a ochrany vod
pracoviště projektových manažerů a celoživotního vzdělávání
Ing. Blanka Vykusová, CSc.
Partneři: Základní škola Vodňany, Bavorovská ul.
Gymnázium Vodňany
Spolupracující
organizace:
Základní škola Alešova, Základní škola 5. května, Střední rybářská škola a VOŠ VHE, Střední odborné učiliště, …
Doba řešení: leden 2010 – červen 2012, následná udržitelnost projektu 5 let
   
Stručný obsah projektu:
1. rozvoj a inovace environmentálních programů (zvláště vodní prostředí) na ZŠ a SŠ  
2. vytvoření stabilního metodického týmu ze zástupců školských zařízení ve Vodňanech
3. příprava výukových bloků (modulů) ve 3 variantách (dle věku žáků, cca 2 – 4 hodiny)
4. kombinace teoretické (přednáškové) činnosti s praktickou (terénní a laboratorní práce)
5. příprava audiovizuálních děl, pracovních listů, soutěží, her, …
6. zavedení vytvořených modulů do výuky (odzkoušení ve Vodňanech) včetně soutěže mezi třídami, školami
    (cca 20 kurzů za celou dobu řešení, 720 žáků)
7. vyhodnocení zpětné vazby, případná úprava modulů
8. nabídka těchto modulů dalším školským zařízením v regionu a metodická pomoc, výměna zkušeností
    (6 informačních konferencí za dobu řešení, 120 osob)
 
Finanční prostředky celkem: 2 143 310,--
Z toho  
osobní náklady na administrativní zaměstnance (plat):

539 000,--

osobní náklady na odborné zaměstnance (DPP): 540 000,--
cestovní náhrady (cestovné, stravné) : 11 000,--
drobný hmotný majetek (knihy, pitevní soupravy, modely, …) 380 000,--
spotřební zboží a provozní materiál : 155 000,--
služby (nákup knih, tisky materiálů, natočení 3 DVD, …) 308 000,--
další činí náklady na zdravotní a sociální pojištění, vedení účtu, publicitu apod.  
 
Publicita:
propagační předměty, tiskové zprávy, webové stránky, informační konference
 

Informace ke stažení v PDF