Roy, K., Mráz, J., 2020. Digestibility of protein feeds for Tilapia. Edice Metodik, FROV JU, Vodňany, č. 186, 31 pp. zde / here
Roy, K., Mráz, J., 2020. Alternative feed components to replace fishmeal and fish oil in carp feed. Edice Metodik, FROV JU, Vodňany, č. 184, 22 s. zde / here
Franěk, R., Kašpar, V., Pšenička, M., 2019. Zmrazování zárodečných buněk kapra obecného (Cyprinus carpio) a jejich využití k transplantaci do náhradních rodičů pro účely reprodukce. Edice Metodik, FROV JU, Vodňany, č. 178, 26 s zde / here
Kolářová, J., Nepejchalová, L., Policar, T., 2019. Řešení zdravotní problematiky v intenzivních chovech ryb využívajících ras (recirkulační akvakulturní systém). Edice Metodik, FROV JU, Vodňany, č. 180, 45 s. zde / here
Manko, P., Adámek, Z., 2019. Metodické postupy při studiu potravy sladkovodních ryb. Edice Metodik, FROV JU, Vodňany, č. 177, 103 s. zde / here
Piačková, V., Zusková, E., Kocour Kroupová, H., Máchová, J., Veselý, T., Matějíčková, K., Pojezdal, Ľ., Papežíková, I., Syrová, E., Palíková, M., 2019. Diagnostika jarních úhynů kaprů. Edice Metodik, FROV JU, Vodňany, č. 181, 48 s. zde / here
Policar, T., Křišťan, J., Dadras H.D., Flajšhans, M., 2019. Produkce a využití triploidů u okounovitých ryb. Edice Metodik, FROV JU, Vodňany, č. 179, 26 s. zde / here
Mráz, J., Lunda, R., Stejskal, V., 2018. Konstrukce recirkulačních akvaponických systémů. Edice Metodik, FROV JU, Vodňany, č. 171, 72 s. zde / here
Policar T., Fuka, T., Blecha, M., 2018. Nové postupy a technologické komponenty a možnosti jejich využití v akvakultuře. Edice Metodik, FROV JU, Vodňany, č. 170, 42 s. zde / here
Policar, T., Křišťan, J., Hampl, J., Blecha, M., Kolářová J., 2018. Provozní manuál sloužící k efektivnímu provozu intenzivní akvakultury využívající RAS. Edice Metodik, FROV JU, Vodňany, č. 169, 45 s. zde / here
Čížek, A., Piačková, V., 2015. Metody stanovení citlivosti původců erytrodermatitidy kaprů k antibakteriálním látkám. Edice Metodik, FROV JU, Vodňany, č. 162, 37 s.  zde / here
Svobodová, Z., Máchová, J., Chloupek, P., Večerek, V., 2011. Metodický postup vyšetřování havarijních úhynů ryb. Edice Metodik, FROV JU, Vodňany, č. 107, 28 s. zde / here