Čížek, A., Piačková, V., 2015. Metody stanovení citlivosti původců erytrodermatitidy kaprů k antibakteriálním látkám. Edice Metodik, FROV JU, Vodňany, č. 162, 37 s.  zde
Policar, T., Křišťan, J., Hampl, J., Blecha, M., Kolářová J., 2018. Provozní manuál sloužící k efektivnímu provozu intenzivní akvakultury využívající RAS. Edice Metodik, FROV JU, Vodňany, č. 169, 45 s. zde
Policar T., Fuka, T., Blecha, M., 2018. Nové postupy a technologické komponenty a možnosti jejich využití v akvakultuře. Edice Metodik, FROV JU, Vodňany, č. 170, 42 s. zde
Manko, P., Adámek, Z., 2019. Metodické postupy při studiu potravy sladkovodních ryb. Edice Metodik, FROV JU, Vodňany, č. 177, 103 s. zde
Franěk, R., Kašpar, V., Pšenička, M., 2019. Zmrazování zárodečných buněk kapra obecného (Cyprinus carpio) a jejich využití k transplantaci do náhradních rodičů pro účely reprodukce. Edice Metodik, FROV JU, Vodňany, č. 178, 26 s. zde
Kolářová, J., Nepejchalová, L., Policar, T., 2019. Řešení zdravotní problematiky v intenzivních chovech ryb využívajících ras (recirkulační akvakulturní systém). Edice Metodik, FROV JU, Vodňany, č. 180, 45 s. zde
Piačková, V., Zusková, E., Kocour Kroupová, H., Máchová, J., Veselý, T., Matějíčková, K., Pojezdal, Ľ., Papežíková, I., Syrová, E., Palíková, M., 2019. Diagnostika jarních úhynů kaprů. Edice Metodik, FROV JU, Vodňany, č. 181, 48 s. zde
Policar, T., Křišťan, J., Dadras H.D., Flajšhans, M., 2019. Produkce a využití triploidů u okounovitých ryb. Edice Metodik, FROV JU, Vodňany, č. 179, 26 s. zde