Rozhodnutí o udělení akreditace habilitačnímu řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru Rybářství, č. j.: MŠMT-12969/2015, platné do 1. 6. 2023 můžete stáhnout zde.

 

doc. RNDr. Milan Gelnar, CSc.

 

 

- Zveřejňování údajů o řízení ke jmenování profesorem