Pstruzi žijící v tocích, kam ústí čistírny odpadních vod, měli v těle jedenáct psychoaktivních látek včetně antidepresiv

3-D rekonstrukce živé buňky s využitím nové technologie Kredit: Dr. Renata Rychtáriková

Obratlovci se vyznačují tím, že mají povrch těla tvořený pouze ektodermem (vnějším zárodečným listem), zatímco vnitřní výstelka prvostřeva je tvořena endodermem (vnitřním zárodečným listem).

Kaviár je na celém světě vysoce ceněná pochoutka. Vyrábí se z mírně solených jiker jeseterovitých ryb. Bohužel kvůli pytláctví a ničení přirozených lokalit patří jeseteři mezi nejvíce ohrožené živočichy na naší planetě.

 V posledních letech došlo v jarních měsících v některých českých a moravských rybnících ke zvýšenému úhynu kaprů.

K nejvíce ohroženým složkám životního prostředí patří povrchové vody.

Antibiotika jsou významnou skupinou léků, které se používají k léčbě a prevenci bakteriálních onemocnění.

Sladkovodní organismy jsou ohrožovány celou řadou negativních faktorů.