Nanotechnologie lze definovat jako studium, návrh, tvorbu, syntézu, manipulaci a aplikaci funkčních materiálů v nanometrovém měřítku.

Většina ryb používá vnější rozmnožování ve vodě, které vyžaduje širokou řadu evolučních adaptací, jež podporují tento proces.

V současnosti je pozornost vědců zaměřena na studium výskytu, vlivu a mechanizmů účinku různých psychoaktivních sloučenin přítomných ve vodním prostředí.

Neonikotinoidy jsou pesticidní přípravky, které byly uvedeny na trh v 90. letech 20. století.

Členům Laboratoře zárodečných buněk se podařilo jako prvním na světě vpravit nanočástice do primordiálních gonocytů.

Ruku v ruce se změnou klimatu vzrůstá frekvence, doba trvání a intenzita extrémů počasí.

Ryby jsou nejpočetnější a nejrozmanitější skupinou obratlovců.

Kapr obecný patří celosvětově mezi nejvíce produkované druhy ryb.