Děkan fakulty vyhlásil volby do Akademického senátu FROV JU - Rozhodnutí děkana č. 19/2020

sipky volby 4 web 

 PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ KANDIDÁTŮ

do 15:00 hod. dne

06. 10. 2020

návrhový lístek

odevzdejte do rukou členů komise: Pavlíně Novákové, Evě Bílé, Vítězslavu Pličkovi, Mirce Průšové, Nikole Šulcové, Pavlu Šablaturovi, Jaroslavě Dubové.

 ZVEŘEJNĚNÍ SEZNAMU KANDIDÁTŮ

do 12. 10. 2020

ke stažení zde

 VOLBY
5. - 6. 11. 2020

ve Vodňanech i v Č. Budějovicích

přesný harmonogram zde

 Výsledky voleb