FROV JU RGB NEGATIVE
 
Personální obsazení a kontakty
 
boryshpolets
Mgr. Sergii Boryshpolets, Ph.D.
vedoucí laboratoře, akademický pracovník
+420 38777 4615
Publikace
     
rodina
Ing. Marek Rodina, Ph.D.
zástupce vedoucího, akademický pracovník
+420 38777 4614
Publikace
     
linhart prof. Ing. Otomar Linhart, DrSc
akademický pracovník
+420 724 357 897, +420 38777 4600
     
 cosson
Jacky Cosson, Ph.D., Dr.h.c.
akademický pracovník
+420 38777 4615
     
 dzyuba b
MSc. Borys Dzyuba, Ph.D.
akademický pracovník
+420 38777 4614
     
dzyuba v MSc. Viktoryia Dzyuba, Ph.D.
vědecký pracovník
+420 38777 4614
 
 
 
bondarenko o
MSc. Olga Bondarenko
vědecký pracovník
+420 38777 4607
 
 
 
siddique MSc. Mohammad Abdul Momin Siddique, Ph.D.
vědecký pracovník
+420 38777 4748
 
 
 
li p MSc. Ping Li, Ph.D.
akademický pracovník
Životopis CS
 
 
 
horokhovatskyi
MSc. Yevhen Horokhovatskyi
doktorand
+420 38777 4615
Životopis EN
Publikace
 
 
 
dadras
MSc. Hadiseh Dadras Asyabar
doktorandka
+420 38777 4743
Životopis CS
Životopis EN
Publikace
 
 
 
tuckova
Mgr. Vladimíra Tučková
odborný pracovník
+420 38777 4717
Životopis CS
Životopis EN
Publikace
     
xin
MSc. Xin MiaoMiao
doktorandka
Životopis EN
Publikace
     
kholodnyy
MSc. Vitaliy Kholodnyy
doktorand
Životopis EN
Publikace
     
shelton
prof. MSc. William L. Shelton, Ph.D.
mentor
 
Životopis EN
Publikace
 
Laboratoř vedle vysokoškolské výuky provádí základní a aplikovaný výzkum se zaměřením na reprodukci především našich hospodářsky významných a ohrožených druhů ryb.
Hlavními nástroji jsou mikroskopy vybaveny stroboskopickou lampou, vysokorychlostní kamerou či počítačem asistovaným systémem a programem analýzy obrazu pro vyhodnocování parametrů motility spermií, bioluminiscenční metody k měření ATP, proteomika, fluorescenční, konfokální a elektronová mikroskopie. Testy oplození a líhnivosti jsou prováděny na Genetickém rybářském centru.
Výstupy jsou ve formě metodik, technologií a vědeckých článků zabývající se aktivací, reaktivací a imobilizací gamet, určováním pohlaví, diagnostikou stupně zralosti jikernaček, genomovou manipulací, krátkodobým a dlouhodobým uchováním gamet (kryoprezervací), zvraty pohlaví a hodnocení účinků endokrinních disruptorů u ryb. Laboratoř vlastní genovou banku zamraženého spermatu plemen ryb.
Laboratoř se spolupodílí na výzkumném programu CENAKVA a to VP 2 Biologie, ochrana a akvakultura jeseterů.
Laboratoř dále nabízí asistenci při určování pohlaví a zralosti jikernaček, i při samotném umělém výtěru ryb, především pak jeseterů.
 
Popis rotace bičíku spermií jesetera malého na dně kapky. Čas mezi snímky jsou 2 milisekundy. Tato fotografie je ze studie Sergeye Boryshpoltse, která získala ocenění nejlepší prezentace PhD studenta během 3. Mezinárodní konference biologie rybích gamet v Budapešti, Maďarsko.
 
 

    
Akrozom spermie jesetera sibiřského před a po aktivaci.
 
 

alt
Zmrazování spermie a embrya ryb
A)  práce na zmrazovacím automatu při zmrazování spermií kapra); 
B)  zmrazovací automat k zmrazení buněk do -196 °C;
C)  K testům oplozenosti a líhnivosti se využívají žlaby s individuálními boxy, ohřevem, recirkulací a UV sterilizací.
 
 
        
Určování pohlaví a stupně zralosti oocytů pomocí biopsie a výtěr jiker u jesetera malého.
 
Hermafroditická gonáda kapra se spermatocyty a oocytem

 
alt

 

 

 

 

 

 

 

 

Laboratoř uspořádala v srpnu 2007 první mezinárodní workshop na téma biologie rybích spermií, za účasti 13 států čtyř kontinentů. Přednášky a posterové sdělení byly uveřejněny v Journal of Apply Ichtyology, 24 (5), (2008).  

 

rybarskeknihy   youtube  face

© 2014 Fakulta rybářství a ochrany vod ve Vodňanech