FROV JU RGB NEGATIVE
 
Personální obsazení a kontakty
 
psenicka
doc. Ing. Martin Pšenička, Ph.D.
vedoucí laboratoře, akademický pracovník
psenicka@frov.jcu.cz
+420 725 787 925, +420 38777 4784
     
Praskova
Mgr. Eva Prášková, Ph.D.
zástupkyně vedoucího, technik
+420 38777 4784; +420 38777 4717
Publikace
     
guralp
MSc. Hilal Güralp, Ph.D.
vědecký pracovník
+420 38777 4785
 
 
 
iegorova
MSc. Viktoriia Iegorova
doktorandka
+420 38777 4785
Životopis EN
Publikace
 
 
 
 fatira
MSc. Fatira Effrosyni
doktorandka
+420 38777 4785
     
franek
Ing. Roman Franěk
doktorand
+420 38777 4784
Publikace
     
baloch
M.Sc. Abdul Rasheed Khanzai Baloch
doktrorand
+420 38777 4784
Publikace
     
xie
MSc. Xuan Xie
doktrorandka
+420 38777 4784
     
tichopad
Mgr. Tomáš Tichopád
doktorand
Životopis EN
     
saito
MSc. Taiju Saito, Ph.D.
vědecký pracovník
     
fucikova
Michaela Fučíková
Laborantka
 

Laboratoř zárodečných buněk je nově (od 2015) vzniklou laboratoří Výzkumného ústavu rybářského a hydrobiologického, Fakulty rybářství a ochrany vod sídlící na Genetickém rybářském centru. Členové laboratoře pocházejí vedle České republiky také z Íránu, Japonska, Řecka, Ukrajiny a Turecka.

lab zarod bunek

Laboratoř provádí základní a aplikovaný výzkum se zaměřením především na zárodečné buňky ryb včetně jejich identifikace, charakterizace a manipulace a dále pak jaderný transfer ze somatických buněk do oocytů u ryb.
Používanými nástroji laboratoře jsou analýzy genové exprese, genové a genomové manipulace, histologické metody a transplantační experimenty. V současné době laboratoř pracuje především na projektu „Indukce chimérismu pomocí transplantace zárodečných kmenových buněk u kriticky ohrožených jeseterů za účelem jejich zachování“ podporovaný Grantovou agenturou České republiky. Laboratoř provedla zdařilý přenos zárodečných buněk mezi různými druhy jeseterů a v současné době odchovává jesetera malého nesoucího zárodečné buňky jesetera ruského. Předpokládáme, že tito náhradní rodiče budou produkovat gamety donora v extrémně zkráceném čase i prostoru.
Laboratoř úzce spolupracuje s japonskou Fakultou rybářství v Hakodate, Hokkaido univerzity a francouzskou laboratoří fyziologie ryb a genomiky, INRA, LPGP v Rennes.
Laboratoř je oprávněná k nakládání s geneticky modifikovanými organizmy a mikroorganizmy a vlastní chov transgenních zebřiček pruhovaných se značenými somatickými a zárodečnými buňkami.
Členové laboratoře jsou také zapojeni do vysokoškolské výuky předmětů týkající se reprodukce a genetiky ryb.
Laboratoř řeší VP 2 Technologie produkce kaviáru v rámci projektu CENAKVA.

 
lzr01

Migrující primordiální gonocyt (PGC) jesetera po transplantaci do embrya závojnatky. PGC jesetera je značené zeleně. (Saito et al. 2014, PLoS ONE 9(2): e86861)

lzr02   lzr03

Larva jesetera malého 50 dní po tranplantaci spermatogoniemi jesetera ruského. Levá fotografie pomocí světelného mikroskopu a pravá mikroskopie  z fluorescenčního mikroskopu ukazují endogení primordiální gonocyty (zelené) a transplantované spermatogonia (červené). (Pšenička, et al. 2015, Theriogenology, in press).

rybarskeknihy   youtube  face

© 2014 Fakulta rybářství a ochrany vod ve Vodňanech