Staff and contacts
drozd
RNDr. Bořek Drozd, Ph.D.
Head of Laboratory, academic staff
drozd@frov.jcu.cz
+420 38 777 4676, +420 737 221 929
curriculum vitae CS
curriculum vitae EN
Publication
     
regenda
Dipl.-Ing. Ján Regenda, Ph.D.
head of deputy, academic staff, head of practice
+420 38777 4653, +420 606 077 651
curriculum vitae CS
curriculum vitae EN
Publication
     
duras
RNDr. Jindřich Duras, Ph.D.
researcher
jduras@frov.jcu.cz
curriculum vitae CS
curriculum vitae EN
Publication
     
 brabcova Dipl-Ing. Adéla Stupková, Ph.D.
technician (maternity leave)
+420 38777 4652
curriculum vitae CS
curriculum vitae EN
     
hovorkova
Dipl.-Ing. Kateřina Francová
PhD student
+420 38777 4676
curriculum vitae CS
curriculum vitae EN
Publication
     
rutegwa
M.Sc. Marcellin Rutegwa
PhD student
+420 38777 4683
curriculum vitae EN
Publication
     
potuzak
M.Sc. Jan Potužák, Ph.D.
researcher
+420 38777 4683
curriculum vitae CS
curriculum vitae EN
Publication
     
strunecky
Mgr. Otakar Strunecký, Ph.D.
academic staff
+420 38777 4683
curriculum vitae CS
curriculum vitae EN
Publication
     
ivanova
M.Sc. Anna Pavlovna Ivanova
PhD student
+420 38 777 4680
curriculum vitae EN
Publication
     
Hartman
Ing. Pavel Hartman, CSc.
researcher
phartman@frov.jcu.cz
Publication
     
Hlavac
Ing. David Hlaváč, Ph.D.
researcher
hlavac@frov.jcu.cz
Publication
     
franta
Dipl.-Ing. Pavel Franta
PhD student
curriculum vitae EN
Publication
     
sindler
Dipl-Ing. Martin Šindler
External PhD Student
sindlm01@frov.jcu.cz
curriculum vitae CS
curriculum vitae EN
 
 
The research activities of the members of „Laboratory of applied hydrobiology“ are realized within one of two specializations:

I) The principal program of hydrobiological monitoring concerns the interconnection between complex pond ecosystem studies and pond aquaculture industry. The research preferably regards the relationships between the application of various technologies and environment quality in ponds of the Czech Republic and Lower Austria. The laboratory significantly participates in the development of new methods for supplementary feeding of economically significant fishes in relation to the balance of phosphorus, nitrogen and water quality in semi-intensive pond aquaculture. However, also the reverse studies dealing with the impact of fish stocks and communities on pond and reservoir ecosystems are an important part of the laboratory scientific activities. Furthermore, the research includes studies of natural food resources (development of planktonic and benthic communities) in ponds and their role in the nutrition of pond fish species with particular attention to the prospects of organic fish farming in the Czech Republic. The laboratory also participates in hydrobiological monitoring of open waters and its utilization in their fisheries management. The issues of carp supplementary feeding and harvesting technologies arestudied in close co-operation with pond farming enterprises and water management institutions, whilst the requirements of nature protection institutions usually involve monitoring and evaluation of water biocenoses quality in protected areas.

Odběr zoobentosu na rybnících Odběr fytofilního bentosuOdlov planktonuVzorkování zooplanktonu na rybích sádkách
  Rozvoj vodního květu v silně eutrofizovaných vodách
 
 
 
Měření kvality vody
Odlovy v nádržích
Odlov v mělkých rybnících ve Středomoří
Průtočná nádrž pro testování bioturbací v různých substrátech
Determinace potravy u piskoře pruhovaného (Misgurnus fossilis): A) Střevo (celkový pohled), B) věšenka (Simocephalus sp., Cladocera), C) pakomáři (Chironomidae),  D) břichatka (Ceriodaphnia sp., Cladocera), E) rozlitka (Difflugia sp., Arcellinida), F) beruška vodní (Asellus aquaticus, Isopoda), G) lasturnatky (Ostracoda), H) klanonožci (Copepoda), I) vířník - Testudinella sp. (Rotifera)

 

 

Nymfa jepice rodu Ecdyonurus

Dospělec jepice dánské (Ephemera danica)
Larva šidélka brvonohého (Platycnemis pennipes)
Dospělec šídla tmavého (Anax parthenope)
Vířník vakovenka rybniční (Asplanchna priodonta)
 
 
 
 
Vznášivka rodu Eudiaptomus
Buchanka bledá (Macrocyclops albidus)Hrotnatka velká (Daphnia magna)Kukla komára rodu Culex 

 


II) Another key research focus of the laboratory is the study of ontogeny (i.e. the development of an individual) in fish with particular emphasis on the early life history (embryonic, larval and early juvenile period). This period of fish ontogeny is generally considered the key one, due to the increased sensitivity towards abiotic (e.g. temperature, oxygen concentration, pH, salinity, water current) and biotic (e.g. predation, parasitism, competition) environmental factors. This often leads to impaired metabolic and growth capacity and high mortality of early ontogenetic stages. The study of early ontogeny is crucial for understanding the biology and ecology of fish species and provides valuable knowledge necessary for successful fish rearing and production of the stock material with high quality. The laboratory staff studies the effects of selected environmental factors (especially the temperature, oxygen concentration, light conditions) on the early ontogeny of economically important or protected species and species of interest to sport fishing (e.g. African sharp-tooth catfish – Clarias gariepinus, European perch – Perca fluviatilis, weatherfish – Misgurnus fossilis, brown trout – Salmo trutta m. fario, Volga pikeperch – Sander volgensis) in order to determine the optimum conditions for the incubation of eggs and rearing of early ontogenetic stages. A combination of morphometric-gravimetric analyses with optical image analyses and biochemical analyses (elemental, nutrients, energy analysis) is used in the ontogenetic studies. Furthermore, the laboratory members involve in the study of natural and artificial reproduction (by the means of stimulation of ovulation/spermiation through an appropriate combination of external abiotic factors and/or the use of hormonal preparations) of selected fish species (e.g. African sharp-tooth catfish, weatherfish). Experimentální zázemí pro ontogenetické studie I Experimentální zázemí pro ontogenetické studie II Měření základních fyzikálně-chemických vlastností vody Práce s optickou sestavou pro pozorování ontogeneze     Typická lokalita výskytu piskoře pruhovaného (Misgurnus fossilis) Pravidelný monitoring početnosti piskoře pruhovaného (Misgurnus fossilis) Piskoř pruhovaný (Misgurnus fossilis) v přirozeném prostředí Chov piskořů pruhovaných (Misgurnus fossilis) v akvarijních podmínkách Dospělci piskoře pruhovaného (Misgurnus fossilis) při demonstraci střevního dýchání (viz bublinky na hladině a hlasitý pískot)

 

 

Řízená reprodukce a sledování ontogenetického vývoje u piskoře pruhovaného (Misgurnus fossilis): A) generační ryby, B) aplikace hormonálního preparátu, C) umělý výtěr generačních ryb, D) anestézie generačních ryb, E) Kultivace oplozených jiker a larev v experimentálních podmínkách, F) Embryo uvnitř jikry, G) Čerstvě vylíhlý jedinec, H) Larva po přechodu na vnější potravuInkubace jiker piskoře pruhovaného (Misgurnus fossilis) Detail hlavové části larvy piskoře pruhovaného (Misgurnus fossilis) - vnější nitkovité žábry Vypouštění larev piskoře pruhovaného (Misgurnus fossilis) do experimentálních rybníčků Násadový materiál piskoře pruhovaného (Misgurnus fossilis) pro volné vody

 

 

 Umělý výtěr keříčkovce (klariase) jihoafrického (Clarias gariepinus) Keříčkovec (klarias) jihoafrický (Clarias gariepinus) - jedinec po vylíhnutí Keříčkovec (klarias) jihoafrický (Clarias gariepinus) - jedinec se stráveným žloutkovým váčkem Plůdek keříčkovce (klariase) jihoafreckého (Clarias gariepinus) po přechodu na suché startérové krmivo

 

 

Okoun říční (Perca fluviatilis) - oplozené jikry Okoun říční (Perca fluviatilis) - oplozené jirky Okoun říční (Perca fluviatilis) - jedinec po vylíhnutí Okoun říční (Perca fluviatilis) - jedinec s resorbovaným žloutkovým váčkem Studium vlivu různých světelných podmínek na růst a stres juvenilního okouna říčního (Perca fluviatilis)    

In additional to their experimental activities the laboratory staff also provide consultancy for both professional community and the public, as well as teaching at the USB, Faculty of Fisheries and Protection of Waters (including supervision of B.Sc., M.Sc. and Ph.D. theses) within the above mentioned specializations.

Praktická výuka předmětu Zoologie - Determinační cvičení  Praktická výuka předmětu Zoologie - Pitevní cvičení

Research facilities of Laboratory

Optical laboraty

01 - Optical laboratory – overview02 - Olympus SZX16 stereomicroscope with motorized focus03 - Leica M205FA stereomicroscope with motorized focus and fluorescence04 - Leica DM2500 microscope

05 - Leica Z16APO macroscope with motorized focus06 - Data sampling and analysing07 - Lab members at work-Borek Drozd08 - Lab members at work-Adela Brabcova

09 - Lab members at work-Marcellin Rutegwa10 - Lab members at work-Katerina Hovorkova (at front) and Adela Brabcova (at the back)11 - M.Sc. student at work - Pavel Franta

Aquarium room Husova

01-Aquarium room III02-Aquarium room III03-Aquarium room III

Wet Lab ZR

04-Wet lab ZR IV05-Wet lab ZR IV06-Wet lab ZR IV

CHNS-O element analyser (Flash 2000, Thermofisher)

CHNS O

Lyofilizator (ALPHA 2-4 LSC plus, Martin Christ, Pragolab)

Lyofilizator

Scales (XP Micro and Ultra-microbalances, Mettler Toledo)

Scales

Thermostat (IPP 110 Plus, Memmert)

Thermostat

TOC analyser (TOC-L, Shimadzu)

TOC