Position  Workplace  Ad validity
 Researcher in the Laboratory of Environmental Chemistry and Biochemistry  Vodňany  25.09.2019
 Postdoc (Only in Czech)  České Budějovice  25.08.2019