NOTICE CONCERNING COLLECTING THE MAIL FROM THE STUDY OFFICE
according to Paragraph 25 Act No. 500/2004 Coll. of the Administrative Procedure Code
 
The University of South Bohemia in České Budějovice announces that the below-mentioned party of procedure can collect their undelivered decisions at the Study Office of the Faculty of Fisheries and Protection of Waters, Na Sádkách 1780, 370 05 České Budějovice, room ZR 00 057. The decisions can be collected during office hours.
 
The below-mentioned items provably could not be delivered to the address the party of procedure stated as their delivery address to the University of South Bohemia in České Budějovice.
 
This notice is available at the following link: http://www.frov.jcu.cz/en/home-button-2/uredni-deska/undelivered-mail
 
The item is considered delivered fifteen days after the date of public announcement.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Edita Lišková si může převzít Rozhodnutí o přijetí ke studiu

č. j. S/FRO/21/00000500, ze dne 20. 08. 2021.

Vyvěšeno dne: 14. 09. 2021

Sejmuto dne:

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                     Podpis

 

Ivan Silaev si může převzít Rozhodnutí o přijetí

č. j. S/FRO/21/00000464, ze dne 22. 06. 2021.

Vyvěšeno dne: 01. 09.  2021

Sejmuto dne:

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                         Podpis

 

Ivan Silaev si může převzít Rozhodnutí o přijetí

č. j. S/FRO/21/00000465, ze dne 22. 06. 2021.

Vyvěšeno dne: 01. 09.  2021

Sejmuto dne:

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                         Podpis

 

Martin Stejskal si může převzít Usnesení o zastavení řízení

č. j. S/FRO/21/00000482, ze dne 20. 08. 2021.

Vyvěšeno dne: 01. 09.  2021

Sejmuto dne:

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                         Podpis

 

M.Sc. Ievgen Koliada si může převzít Rozhodnutí o ukončení studia

č. j. JU/09/004470/21, ze dne 20. 8. 2021.

Vyvěšeno dne: 31. 08.  2021

Sejmuto dne:

Odpovědná osoba: Bc. Lucie Kačerová                        Podpis

 

Luboš Otta si může převzít Upozornění na nezaplacení poplatku

č. j. JU/09/04049/21, ze dne 19. 07. 2021.

Vyvěšeno dne: 18. 08.  2021

Sejmuto dne: 3. 9. 2021

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                         Podpis

 

Vít Břicháček si může převzít Rozhodnutí ve věci odvolání

č. j. JU/09/04126/21, ze dne 21. 07. 2021.

Vyvěšeno dne: 16. 08.  2021

Sejmuto dne: 1. 9. 2021

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                         Podpis

 

Josef Lacina si může převzít Usnesení o zastavení řízení o žádosti

č. j. S/FRO/21/00000389, ze dne 22. 06. 2021.

Vyvěšeno dne: 03. 08.  2021

Sejmuto dne: 19. 8. 2021

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                  Podpis

M.Sc. Samuel Inkabi si může převzít Rozhodnutí děkana o přijetí ke studiu

č. j. JU/09/03276/21, ze dne 10. 06. 2021.

Vyvěšeno dne: 26. 07.  2021

Sejmuto dne: 11. 08. 2021

Odpovědná osoba: Bc. Lucie Kačerová                   Podpis

Lucia Ouma si může převzít Usnesení o zastavení řízení o žádosti

č. j. JU/09/06304/19, ze dne 16. 12. 2019.

Vyvěšeno dne: 9. 2.  2021

Sejmuto dne: 24. 2. 2021

Odpovědná osoba: Bc. Lucie Kačerová                    Podpis

 

M.Sc. Ammar HDAIFEH si může převzít Usnesení o zastavení řízení o žádosti

č. j. JU/09/07934/20, ze dne 11. 12. 2020.

Vyvěšeno dne: 18. 12.  2020

Sejmuto dne: 2.1.2021

Odpovědná osoba: Bc. Lucie Kačerová                    Podpis

 

Shaik Thahur AHAMED si může převzít Usnesení o zastavení řízení o žádosti

č. j. S 127156, ze dne 24. 6. 2019.

Vyvěšeno dne: 14. 12.  2020

Sejmuto dne: 30. 12. 2021

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                    Podpis

 

Kirill ELIZAROV si může převzít Usnesení o zastavení řízení o žádosti

č. j. S 151418, ze dne 21. 8. 2020.

Vyvěšeno dne: 26. 10.  2020

Sejmuto dne: 11. 11. 2020

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                    Podpis

 

Aleksandr KOBELEV si může převzít Usnesení o zastavení řízení o žádosti

č. j. S 151419, ze dne 21. 8. 2020.

Vyvěšeno dne: 15. 10.  2020

Sejmuto dne: 2. 11. 2020

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                    Podpis

 

Suleyman NOVRUZOV si může převzít Rozhodnutí o zanechání studia

č. j. JU/09/05376/20, ze dne 14. 9. 2020.

Vyvěšeno dne: 6. 10.  2020

Sejmuto dne: 23. 10. 2020

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                    Podpis

 

Maksim KONONOV si může převzít Rozhodnutí o přijetí ke studiu

č. j. JU/09/04979/20, ze dne 31. 8. 2020.

Vyvěšeno dne: 25. 9.  2020

Sejmuto dne: 12. 10. 2020

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                    Podpis

 

Marison RODRIGUEZ si může převzít Sdělení o výsledku přijímacího řízení

č. j. S/FRO/20/00000234, ze dne 21.8.2020.

Vyvěšeno dne: 16.9.2020

Sejmuto dne: 2. 10. 2020

Odpovědná osoba: Bc. Jindřich Hofbauer                    Podpis