FROV JU RGB NEGATIVE
prof. Ing. Tomáš Randák, Ph.D.
Position:
ředitel VÚRH, vedoucí laboratoře
Address:
laboratoř environmentální chemie a biochemie
Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone:
+420 38777 4756
Mobile:
+420 721 855 763
rybarskeknihy   youtube  face

© 2014 Fakulta rybářství a ochrany vod ve Vodňanech