FROV JU RGB NEGATIVE
Krechl
Assoc. Prof. Ing. Jiří Krechl, CSc.
Head ofsupport of researchdevelopment and innovation department, CzechInvest.
CzechInvest
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Czech Republic
curriculum vitae
       
Puncochar RNDr. Punčochář Pavel, CSc.
Ministry of Agriculture,Head of Water Management Department
pavel.puncochar@mze.cz
MZe ČR
Těšnov 65/17
110 00 Praha 1
curriculum vitae
       
Sliva
Dipl.-Ing. Slíva Jaromír
Deputy of the Region of South Bohemia Governor
sliva@kraj-jihocesky.cz
Krajský úřad Jihočeského kraje
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice
curriculum vitae
       
Pavlik
Prof. Dipl.-Ing. MVDr. Ivo Pavlík, CSc.
Mendel University in Brno, Faculty of Regional Development and International Studies
Mendelova univerzita v Brně
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
tř. Generála Píky 7
61300 Brno
curriculum vitae
       
Rados

Mgr. Jan Radoš
jan.rados@msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Odbor řízení Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace
Karmelitská 7
118 12 Praha 1
curriculum vitae
       
moravcova
prof. Ing. Jitka Moravcová, CSc.
University of Chemistry and Technology, Prague
jitka.moravcova@vscht.cz
Vysoká škola chemicko-technická v Praze
Fakulta chemické technologie Technická 5
166 28  Praha 6 – Dejvice
curriculum vitae
 
 
rybarskeknihy   youtube  face

© 2014 Fakulta rybářství a ochrany vod ve Vodňanech