FROV JU RGB NEGATIVE
Čížek, A., Piačková, V., 2015. Metody stanovení citlivosti původců erytrodermatitidy kaprů k antibakteriálním látkám. Edice Metodik, FROV JU, Vodňany, č. 162, 37 s. here
rybarskeknihy   youtube  face

© 2014 Fakulta rybářství a ochrany vod ve Vodňanech