• Norské fondy - projekt mobilit

V květnu 2004 založily tři nečlenské státy EU - Island, Knížectví Lichtenštejnsko a Norské království - Fond Evropského hospodářského prostoru (EHP). Norské království založilo i vlastní, Norský fond. Na začátku roku 2014 byla zahájena druhá fáze programu Norských fondů a fondů EHP, jehož cílem zůstává snížení sociálních a ekonomických nerovností v Evropském hospodářském prostoru.

INFORMACE O PROGRAMU

Do této oblasti spadá Program na spolupráci škol a stipendia, který administruje DZS. Tento program usiluje o vytvoření vhodných podmínek pro navazování dobře fungujících mezinárodních partnerství mezi institucemi i jednotlivými osobami působícími v oblasti vzdělávání. Program nabízí zájemcům možnost mezinárodní projektové spolupráce a studijních stáží.

Bližší informace o tomto programu jsou k dispozici na stránkách Domu zahraniční spolupráce.

INFORMACE O PROJEKTU

Increasing scientific competence and establishing bilateral research collaboration between USB and NMBU

Projekt č. NF-CZ07-MOP-3-184-2015

The project will establish bilateral cooperation on scientific research activities. The research topic is: “Fish oocyte ageing and its effect on egg quality” as fish are model animals and the topic is quite young in case of higher vertebrates as well. For the purpose, scientists from both countries and PhD students from the Czech Republic will travel to exchange their knowledge in the field, learn the new molecular biology techniques and perform the planned research works. The results of the experiments will be presented in international conferences and be published as joint research products in scientific peer reviewed journals with IF. The new topics will be created for future planned joint research works and projects.

.