Zahraniční cesta na NMBU

Ve dnech 4. až 10. července 2016 se zúčastnili návštěvy na partnerské instituci Norwegian University of Life Sciences (NMBU) v norském městě Ås doc. Ing. Tomáš Policar, Ph.D., MSc. Azin Mohagheghi Samarin, Ph.D., MSc. Azadeh Mohagheghi Samarin, MSc. Hilal Güralp, MSc. Kseniia Pocherniaieva a Ing. Andrea Vlačihová. Tyto mobility byly podpořeny z projektu mobilit Norských fondů „Increasing scientific competence and establishing bilateral research collaboration between USB and NMBU“ (projekt č. NF-CZ07-MOP-3-184-2015).

Účelem setkání bylo zvýšení vlastních dovedností a účast na závěrečném meetingu projektu mobilit. Taktéž jsme navštívili laboratoře a chovná zařízení a seznámili jsme se s výzkumnými aktivitami partnerů. Byly diskutovány možnosti další spolupráce s NMBU na společných výzkumných projektech evropského formátu a možnosti vzájemných mobilit Ph.D. studentů a vědeckých pracovníků. Na finálním meetingu projektu byly shrnuty aktivity vykonané za dobu trvání projektu, byly konzultovány dosažené cíle projektu, výsledky společných výzkumných prací, konzultace připravovaných společných publikací, shrnutí již vydaných publikací.

050716 Final meeting Norway 02

 


Zahraniční stáž v norském městě Ås

V období 1. února až 30. dubna 2016 jsem absolvoval zahraniční stáž v rámci mého doktorandského studia ve společnosti Nofima, Ås (Norsko). Během mého 3měsíčního pobytu, jsem měl možnost se seznámit s principy a metodami, které se běžně používají v oblasti textury rybího masa a studia postmortálních změn. Můj pobyt byl v rámci projektu finančně podpořen z NF-CZ07-MOP-3-184-2015.

Autor článku: Ing. Roman Lunda

Lunda Norsko fill 110x83


Návštěva z NMBU na FROV JU

V termínu od 7. do 12. března navštívila naši fakultu delegace tří profesorek z Norwegian University of Life Sciences (NMBU). Tato aktivita byla financována projektem Norských fondů (NF-CZ07-MOP-3-184-2015). Během svého pobytu profesorky navštívily několik pracovišť a laboratoří fakulty (Genetické rybářské centrum, Experimentální rybochovné pracoviště a pokusnictví, hlavní budovu, ÚAOV budovu na Husově třídě a ÚAOV budovu v kampusu university). Proběhy schůzky s řediteli Janem Mrázem a Pavlem Kozákem. Byl organizován seminář pro všechny členy fakulty na MEVPIS. Dále byla organizována exkurze do Třeboně (ALGATECH centrum, AGRICO s.r.o., Schwarzenbergská hrobka) jakožto významného města z pohledu rybníkářství. Hosté byli překvapeni zařízením fakulty a mnoha aspekty českého rybníkářství. Pobyt byl protkán mnohými prospěšnými diskuzemi a plánováním budoucí spolupráce obou institucí.

Autor článku: doc. MSc. Sabine Sampels, Ph.D. a Ing. Vlastimil Stejskal, Ph.D. 

Image 2 web


Pozvánka na seminář s hosty z NMBU

V úterý 8. března 2016 od 13.30 proběhne ve velkém přednáškovém sále střediska MEVPIS seminář s výzkumnými pracovníky z Norwegian University of Life Sciences (Ås, Norsko). Hosty budou prof. M. Thomassen, prof. T. Mørkøre a prof. B. Ruyter z NMBU, které během semináře představí NMBU a aktuální informace o oblastech výzkumu NMBU a pokrok v rámci společného běžícího projektu mobilit Increasing scientific competence and establishing bilateral research collaboration between USB and NMBU v rámci programu Spolupráce škol a stipendia Norských fondů a fondů EHP (CZ07). Všichni jste srdečně zváni! 


 

Návštěva na FROV JU, Thomas Larsson

V termínu od 15. září do 15. listopadu 2015 navštívil naši fakultu Thomas Larsson z norské firmy NOFIMA, NMBU který pracoval v laboratoři výživy. Společně jsme začali pracovat na projektu zabývajícím se vlivem doby skladování kapra na celkovou kvalitu bílkovin a oxidaci tuků a Thomas nám představil několik nových metod používaných pro zjišťování kapacity retence vody. Thomasovi byla představena metoda měření textury kapřího masa. Kromě těchto aktivit jsme spolupracovali při přípravě a provádění senzorického hodnocení. Thomas navštívil řadu laboratoří, výlov rybníka Rožmberk a začali jsme také s jednáním o budoucí spolupráci. Thomas se také zapojil do organizace návštěv českých pracovníků v Norsku. Jeho výzkumný pobyt byl finančně podpořen projektem: “Increasing scientific competence and establishing bilateral research collaboration between USB and NMBU” (Projekt č. NF-CZ07-MOP-3-184-2015).

Autor článku: Azin Mohagheghi Samarin, MSc., Ph.D.

photo 2015 10 02 12 09 50

photo 2015 10 02 12 09 33 


Stáž na NMBU a NOFIMA

V období od 22. října do 20. prosince jsme navštívily norskou společnost NOFIMA, NMBU, As. V průběhu této stáže jsme zkoumaly změny v expresy genů v závislosti na přezrávání jiker. Naučili jsme se různé techniky, které jsme následně použily k analýze našich vzorků. V průběhu naší stáže jsme také prezentovaly řadu prezentací a doufáme, že tato stáž povede k další možné spolupráci a zkoumání dalších buněčných a molekulárních aspektů spojených s přezráváním jiker. Naše stáž byla finančně podpořena z projektu: NF-CZ07-MOP-3-184-2015.

Autor článku: Azin Mohagheghi Samarin a Azadeh Mohagheghi Samarin

Azin Nofima fill 110x147


Kick-off meeting

Ve středu 12. srpna 2015 se na Fakultě rybářství a ochrany vod JU (FROV JU) ve Vodňanech uskutečnil Kick-off meeting projektu mobilit s názvem „Increasing scientific competence and establishing bilateral research collaboration between USB and NMBU“ (NF-CZ07-MOP-3-184-2015) v rámci Programu spolupráce škol a stipendia, Norské fondy a fondy EHP, který byl přijat k řešení v letech 2015 – 2016.

Na setkání byl koordinátorkou MSc. Azin Mohagheghi Samarin, Ph.D. představen plán a popis prací vyjíždějících účastníků projektu, MSc. Sabine Samples, Ph.D. informovala posluchače o projektovém partnerovi Norwegian University of Life Sciences a firmě NOFIMA a Ing. Andrea Kamenová prezentovala program Norských fondů a fondů EHP a aktuální informace o pravidlech a výzvách. Setkání bylo zakončeno plodnou diskuzí se zájemci o účast v programu mobilit z řad zaměstnanců a studentů FROV JU.

 pict 02

 


 Účast pracovnic FROV JU na konferenci Aqua Nor 2015

Ve dnech od 14. do 21. srpna jsme měly možnost zúčastnit se akce nazvané Aqua Nor 2015, která byla pořádána v norském Trondhaimu. Aqua Nor je velmi významnou a momentálně největší světovou výstavou zaměřenou na akvakulturu. Letošní ročník navštívilo více než 20 tisíc návštěvníků a 550 vystavovatelů z 27 zemí světa. V průběhu výstavy byla také pořádána celá řada seminářů a lekcí. Měly jsme zde možnost přijít do kontaktu s lidmi ze společnosti NMBU, která je našim norským partnerem a na naší fakultě jsou právě z Norských fondů financovány 2 projekty. Výstava Aqua Nor 2015 byla perfektně organizována a nabídla skvělou možnost pro sdílení znalostí a technologií v oboru akvakultury. Tato cesta byla financována z projektu mobilit norkých fondů NF-CZ07-MOP-3-184-2015.

Autor článku: Azin Mohagheghi Samarin a Azadeh Mohagheghi Samarin

Azin Norway fill 110x83 Aqua Nor 2015