• EHP Fondy - Projekt mobilit

Zahraniční cesta na Island

V termínu 18. – 24. června 2016 Ing. Andrea Vlačihová společně s Ing. Jiřím Křišťanem, Ph.D. navštívili partnerské univerzity na Islandu – University of Iceland a Holár University College – za finanční podpory z projektu mobilit EHP fondů „Knowledge transfer on Fin-fish boosting sustainable aquaculture” (EHP-CZ07-MOP-2-253-2015). Partneři představili své výzkumné aktivity s prohlídkou rybochovných zařízení, na závěrečném setkání jsme předjednali řadu možností budoucí spolupráce v rámci výzkumných projektů evropského formátu a možnosti vzájemných mobilit Ph.D. studentů, výzkumných a vědeckých pracovníků. Taktéž byla předjednána možnost uzavření partnerských smluv FROV JU/JU s výše jmenovanými institucemi pro účely partnerství v evropských výzkumných projektech. Během služební cesty jsme navštívili i několik soukromých společností zabývajících se především intenzivním chovem lososovitých druhů ryb (od lokálních dodavatelů až po největších producenty na Islandu). S pracovníky rybochovných zařízení jsme diskutovali o produkci ryb na Islandu, odlišných požadavcích trhů, národní legislativě a zájmu o spolupráci na výzkumných projektech.


První setkání vědců z Islandu s vědci a studenty z FROV JU na půdě JU

Od 3. do 9. ledna 2016 naši fakultu navštívili prof. Helgi Thorarensen a dr. Ragnheiður I. Thorarinsdottir. Pod vedením J. Křišťana zástupci z Islandu navštívili zázemí fakulty ve Vodňanech a v Českých Budějovicích. Dalším bodem programu byla návštěva lososovitých farem v ČR, jelikož  z Islandu pochází polovina celosvětové produkce sivena severního. Zástupci z Islandu se velice zajímali rybníkářství a produkci kaprovitých ryb. Dne 6. ledna proběhl v Českých Budějovicích seminář, kde byla prezentována FROV JU a následovaly přednášky o akvakultuře (prof. Thorarensen) a akvaponiích (Dr. Thorarinsdottir) na Islandu a byly diskutovány možnosti budoucí spolupráce, nová společná témata výzkumných projektů a výměny studentů. Seminář byl zakončen malým rautem a ochutnávkou rybích produktů. Naše poděkování patří všem, kdo se podílel na této první oficiální návštěvě z Islandu.

Tato návštěva byla podpořena z Finančního mechanismu EHP fondů, projektu mobilit “Knowledge transfer on Fin-fish boosting sustainable aquaculture” (Projekt č. EHP-CZ07-MOP-2-253-2015). 

Kristan Islandani2 fill 110x83

Prezentace z workshopu ke stažení zde:

Aquaculture in Iceland - Helgi Thorarensen

Holar University College, Department of Aquaculture - Helgi Thorarensen

Introduction of projects in Iceland - Ragnheidur Thorarinsdottir

Introduction of USB and FFPW USB - Jiří Koleček

Knowledge transfer on Fin-fish boosting sustainable aquaculture - Jiří Křišťan

Laboratory of controlled reproduction and intensive fish culture - Vlastimil Stejskal

Laboratory of Intensive Aquaculture - Tomáš Policar

Presentation of IAPW, Fish quality - Jan Mráz


Kick-off meeting projektu mobilit EHP

V pondělí 7. září 2015 se na Fakultě rybářství a ochrany vod JU (FROV JU) ve Vodňanech uskutečnil Kick-off meeting projektu mobilit s názvem „Knowledge transfer on Fin-fish boosting sustainable aquaculture“ (NF-CZ07-MOP-2-253-2015) v rámci Programu spolupráce škol a stipendia, Norské fondy a fondy EHP, který byl přijat k řešení v letech 2015 – 2016.

Na setkání byl koordinátorem Ing. Jiřím Křišťanem, Ph.D. představen plán a popis prací vyjíždějících účastníků projektu, informoval posluchače o partnerech projektu Holár University College a University of Iceland a Ing. Andrea Vlačihová prezentovala program Norských fondů a fondů EHP a aktuální informace o pravidlech a výzvách. Setkání bylo zakončeno diskuzí se zájemci o účast v programu mobilit z řad zaměstnanců a studentů FROV JU.