• Norské fondy - Projekt institucionální spolupráce

Závěrečné setkání řešitelů projektu ICP

Ve středu 3. srpna 2016 se na FROV JU uskutečnilo závěrečné setkání řešitelů ICP projektu Increased collaboration in research and education of PhD students, který byl podpořen z Norských fondů, CZ07 Program na Spolupráci škol a stipendia. Doc. MSc. Sabine Sampels, Ph.D. představila aktivity uskutečněné během trvání tohoto projektu a MSc. Azadeh Mohagheghi Samarin představila výsledky získané díky podpoře tohoto projektu. Součástí programu byla i prezentace účastníka mobility prof. Øivinda Andersena, který mimojiné představil i současné řesené projekty na Department of Animal and Aquacultural Sciences, NMBU. Prezentace se prolínaly s diskuzemi posluchačů o aktuálně používaných laboratorních metodách používaných v oblasti genetiky na obou univerzitách a byla nastíněna i slibná spolupráce obou partnerských institucí na společném výzkumném projektu.

Všem mnohokrát děkujeme za hojnou účast na zajímavé akci!

 

Final meeting Oivind presents

 

Prezentace z události ke stažení zde (v anglickém jazyce):

Projektové aktivity (doc. Sabine Sampels, koordinátorka projektu)

Nové výzvy bilaterálních projektů s Norskem (Ing. Andrea Vlačihová, manažerka mezinárodních projektů)

Aktuálně běžící projekty NMBU a NOFIMA (prof. Øivind Andersen, senior researcher)

 


Pozvánka na závěrečné setkání řešitelů ICP projektu

Přijměte naše srdečné pozvání na závěrečné setkání ICP projektu Increased collaboration in research and education of PhD students podpořeného z Norských fondů, CZ07 Program na Spolupráci škol a stipendia.

Závěrečné setkání se bude konat ve středu 3. srpna 2016 od 9,30 na MEVPIS, v šedé učebně (přízemí). Jednacím jazykem setkání bude angličtina.

Během setkání budou prezentovány a diskutovány výsledky a aktivity projektu. Náš host Prof. Øivind Andersen z NMBU představí své výzkumné aktivity na NMBU a Nofima v jeho hlavním oboru, kterým je molekulární biologie ryb.

Těšíme se na Vaši účast!

NG logo změna velikosti


Pracovní cesta na Norwegian University of Life Sciences
Ve dnech 29. října až 4. listopadu 2015 jsem vykonala mobilitu na partnerské instituci Norwegian University of Life Sciences (NMBU) v norském městě Ås, za účelem setkání řešitelů projektu norských fondů a stínování pracovníka na NMBU v rámci projektu „Increased collaboration in research and education of PhD students“. Pracovní cesta byla zaměřena i na jednání s projektovými partnery ohledně administrace a finančního řízení tohoto projektu a jednání o budoucí spolupráci s NMBU a s firmou NOFIMA AS. Seminář byl zaměřen na představení partnerů projektu a na plnění cílů a pracovní náplně projektu, diskutovalo se o finančním čerpání jednotlivých rozpočtových kapitol a o možnostech realizace dalších meetingů a mobilit s ohledem na vhodné termíny pro všechny partnery.Odpovědným pracovníkem NMBU mi byl představen centrální systém administrativního a finančního řízení projektů na univerzitě, specifikován průběh přípravy a získávání nových projektů, které úzce souvisí s navazováním spolupráce se zahraničními i tuzemskými partnerskými institucemi.
Autor článku: Ing. Andrea Vlačihová
VLacihova Norsko fill 110x73

Pracovní cesta do Ås a Sunndalsøry
Ve dnech 26. - 31. 10. 2015 jsme vykonali pracovní cestu do norských měst Ås a Sunndalsøry kde sídlí institut NOFIMA a Norwegian University of Life Sciences. V rámci pracovní cesty jsme díky projektu NAZV QJ1210013 a Programu Spolupráce škol a stipendia v rámci fondů EHP a Norských fondů (CZ07), projekty mobilit a stáže “Increased collaboration in research and education of PhD students ” (Projekt číslo NF-CZ07-ICP-3-185-2015) navštívili centrum pro recirkulační technologie v akvakultuře a Výzkumnou stanici (NOFIMA) v Sunndalsøře. Cílem cesty byla diskuze nad technickými řešeními recirkulačních systémů, výskytem deformit u intenzivně chovaných ryb, kontrolou dozrávání u salmonidů a vztahy mezi výživou ryb a kvalitou masa. V druhé části pracovní cesty jsme se přesunuli do univerzitního městečka Ås, kde sídlí rovněž jedna z poboček NOFIMA a Norwegian University of Life Sciences. S představiteli těchto institucí proběhla diskuze ohledně projektu spolupráce v oblasti přezrání jiker a výměny studentů.
Autor článku: Ing. Vlastimil Stejskal, Ph.D.
Stejskal Norsko fill 110x73

Návštěva v norské firmě Nofima a NMBU
Ve dnech 7. - 20. prosince 2015 jsem byl na návštěvě ve společnosti Nofima As (Norsko), která je jedním z největších výzkumných ústavů v oblasti rybolovu, akvakultury a potravinářského výzkumu po celé Evropě. Během mého 2týdenního pobytu v Nofimě, jsem měl možnost se seznámit s principy některých technik, které se běžně používají v oblasti molekulární biologie. Věřím, že tato návštěva byla příjemným zážitkem pro mě a zároveň přínosem se naučit techniky, které by mohly být použity ve prospěch mé budoucí disertační práce. Můj pobyt byl v rámci projektu finančně podpořen z NF-CZ07-ICP-3-185-2015.
Autor článku: Nima Hematyar, MSc.
Hematyar Nofima fill 110x147

Návštěva na FROV JU, Tone-Kari Knutsdatter Østbye

V době od 18. do 25. října 2016 navštívila naši fakultu norská kolegyně Tone-Kari Knutsdatter Østbye. Během svého pobytu navštívila zařízení, laboratoře a měla možnost se účastnit také výlovu rybníka. Tato návštěva byla výbornou příležitostí k diskuzi, plánování a ujasnění plánovaných aktivit pro nadcházející výzkumný pobyt výzkumných pracovníků a doktorandů naší fakulty ve firmě NMBU, NOFIMA, Norsko. Její pobyt byl finančně podpořen z projektu: “Increased collaboration in research and education of PhD students” (Projekt č. NF-CZ07-ICP-3-185-2015).
 Autor článku: Azin Mohagheghi Samarin, MSc., Ph.D.
 Tone Kari ICP

Návštěva na FROV JU, Gerrit Timmerhaus

Od 5. do 11. října 2015 byl hostem Fakulty rybářství a ochrany vod JU kolega z norské partnerské instituce NMBU, Gerrit Timmerhaus. Gerrit během svého pobytu rozšířil své povědomí o výzkumu, který je realizován jednotlivými pracovišti, měl možnost seznámit se s přístrojovým vybavením laboratoří a zařízení FROV JU. Gerrit představil výzkumné projekty, na kterých pracují s kolegy na partnerské instituci, byla projednána celá řada možností budoucí spolupráce jak na projektové úrovni, tak na úrovni výměny studentů a případně i zaměstnanců mezi partnerskými institucemi.
Tato mobilita se uskutečnila díky finančnímu příspěvku z projektu intitucionální spolupráce Norských fondů (NF-CZ07-ICP-3-185-2015) koordinátorky MSc. Sabine Samples, Ph.D.

Kick-off meeting

V pondělí 7. září 2015 se na Fakultě rybářství a ochrany vod JU (FROV JU) ve Vodňanech uskutečnil Kick-off meeting projektu institucionální spolupráce s názvem „Increased collaboration in research and education of PhD students“ (NF-CZ07-ICP-3-185-2015) v rámci Programu spolupráce škol a stipendia, Norské fondy a fondy EHP, který byl přijat k řešení v letech 2015 – 2016.

Na setkání byl koordinátorkou MSc. Sabine Samples, Ph.D. představen plán a popis prací vyjíždějících účastníků projektu, informovala posluchače o projektovém partnerovi Norwegian University of Life Sciences a firmě NOFIMA a MSc. Azadeh Mohagheghi Samarin informovala o výzkumném projektu na kterém se budou obě partnerské univerzity podílet. Ing. Andrea Vlačihová prezentovala program Norských fondů a fondů EHP a aktuální informace o pravidlech a výzvách. Setkání bylo zakončeno nadšenou diskuzí se zájemci o účast v programu mobilit z řad zaměstnanců a studentů FROV JU a bylo nadneseno několik témat pro přípravu budoucích projektů.

pict 01