• EHP Fondy - Projekt mobilit

V květnu 2004 založily tři nečlenské státy EU - Island, Knížectví Lichtenštejnsko a Norské království - Fond Evropského hospodářského prostoru (EHP). Norské království založilo i vlastní, Norský fond. Na začátku roku 2014 byla zahájena druhá fáze programu Norských fondů a fondů EHP, jehož cílem zůstává snížení sociálních a ekonomických nerovností v Evropském hospodářském prostoru.

INFORMACE O PROGRAMU 

Do této oblasti spadá Program na spolupráci škol a stipendia, který administruje DZS. Tento program usiluje o vytvoření vhodných podmínek pro navazování dobře fungujících mezinárodních partnerství mezi institucemi i jednotlivými osobami působícími v oblasti vzdělávání. Program nabízí zájemcům možnost mezinárodní projektové spolupráce a studijních stáží.

Bližší informace o tomto programu jsou k dispozici na stránkách Domu zahraniční spolupráce.

 

INFORMACE O PROJEKTU
 
Knowledge transfer on Fin-fish boosting sustainable aquaculture
 
EHP-CZ07-MOP-2-253-2015
 
The increase of fish consumption provides new opportunities for highly competitive and innovative production and research in European aquaculture. The experts at the University of Iceland and Hólar University College have extensive knowledge on sustainable aquaculture, development of aquaponic system and have been working with farms on rearing and reproduction of Artic charr (Salvelinus alpinus). Besides, has a broad experience on transfer the knowledge to local farmers and thus supporting their sustainable and ecofriendly production. On the other hand, the University of South Bohemia, Faculty of Fisheries and Protection of Waters, achieves very good experience with pikeperch (Sander lucioperca) and burbot (Lota lota). Throughout the new project, focus will be on enabling future success stories for these emergent fin-fish species, identified as significant candidates for supporting the future growth of the European aquaculture sector.

 

.