• Norské fondy - Projekt institucionální spolupráce

V květnu 2004 založily tři nečlenské státy EU - Island, Knížectví Lichtenštejnsko a Norské království - Fond Evropského hospodářského prostoru (EHP). Norské království založilo i vlastní, Norský fond. Na začátku roku 2014 byla zahájena druhá fáze programu Norských fondů a fondů EHP, jehož cílem zůstává snížení sociálních a ekonomických nerovností v Evropském hospodářském prostoru.

INFORMACE O PROGRAMU 

Do této oblasti spadá Program na spolupráci škol a stipendia, který administruje DZS. Tento program usiluje o vytvoření vhodných podmínek pro navazování dobře fungujících mezinárodních partnerství mezi institucemi i jednotlivými osobami působícími v oblasti vzdělávání. Program nabízí zájemcům možnost mezinárodní projektové spolupráce a studijních stáží.

Bližší informace o tomto programu jsou k dispozici na stránkách Domu zahraniční spolupráce.

 

INFORMACE O PROJEKTU

Increased collaboration in research and education of PhD students

Projekt č. NF-CZ07-ICP-3-185-2015

The goal of the proposed project is to establish cooperation on a research based level as well as discuss and establish the exchange off PhD students for short visits and internships at the respective institutes. The students will be able to learn new techniques which will increase their scientific knowledge and experience. Last but not least on a social level the students will experience a different country and culture, meeting other scientists and thereby develop and increase their social competence and understanding for possible differences for their later work in international science teams. In the planned research project focused on oxidative stress and oocyte aging, we will cooperate and exchange knowledge in the field as well as learn new methods from each other. An additional outcome valuable for both institutes will be the planned joint publication which will be also one measure for the success of the cooperation.

 

.