• EHP Fondy - Projekt mobilit

holar

 

 

 

Fakta o Holár University College

300 studentů
3 katedry

 

university iceland

 

 

 
 
Fakta o University of Iceland
14 000 studentů
1 100 zahraničních studentů
Více než 400 studijních programů
 

USB

 
Fakta o USB
 
12000 studentů
1898 zaměstnanců
 
Výzkum na NMBU umožňuje lidem na celém světě řešit velké, globální výzvy týkající se životního prostředí, udržitelného rozvoje, zlepšování zdravotního stavu lidí a zvířat, obnovitelné zdroje, produkci potravin a hospodaření se zdroji v krajině.
Posláním NMBU je přispět k blahobytu naší planety. Náš mezioborový výzkum vytváří inovace v potravinářství, zdravotnictví, ochraně životního prostředí, klimatu a udržitelné využívání přírodních zdrojů. Při pohledu jako na celek tvoří tyto prvky základ pro trvale udržitelný život ve světě zítřka.
 
Webové stránky: http://www.nmbu.no/en
 
 
 
University of Iceland byla založena v roce 1911, je situována v srdci Reykjavíku a skládá se z 25 fakult. Je jedinou univerzitou na Islandu nabízející bakalářské a magisterské programy ve všech hlavních akademických disciplínách zahrnující i doktorský stupeň vzdělání ve většině studijních oborech.
Dynamická a rozsáhlá spolupráce s výzkumnými instituty a průmyslem je důležitým faktorem v činnosti univerzity.  Dále spolupracuje s předními univerzitami po celém světě vytváří základ pro mezinárodní znalostní sítě.
 
Webové stránky: http://www.english.hi.is
 
 
 
Jihočeská univerzita je veřejnou univerzitou situovanou v Českých Budějovicích skládající se z 8 fakult. Specializuje se na vzdělávání a výzkum se zaměřením na přírodní, humanitní a sociální vědy. 
Fakulta rybářství a ochrany vod JU (FROV JU) je mladou aktivní středoevropskou vědeckou fakultou vytvářející ekonomicky a sociálně soběstačnou, dynamickou a k přírodě šetrnou Evropu. FROV JU se skládá ze 4 institutů s mezinárodní pověstí.
Od roku 2010 zaštiťuje multioborové výzkumné programy na FROV JU zaměřené na kvalitu ryb, biologii, zachování a akvakulturu jeseterů, udržitelnou akvakulturu, biologii a zachování raků, kvalitu vody, vytváření a management dat.
 
Webové stránky: http://www.jcu.cz/