• Norské fondy - Projekt institucionální spolupráce
NMBUFakta o NMBU
5000 studentů
1700 zaměstnanců
64 studijních programů
Dva kampusy z let 2014-2019
Kampus Adamstuen
Kampus Ås
Od roku 2019 – kampus Ås
 

USB

Fakta o USB
12000 studentů
1898 zaměstnanců
 
Výzkum na NMBU umožňuje lidem na celém světě řešit velké, globální výzvy týkající se životního prostředí, udržitelného rozvoje, zlepšování zdravotního stavu lidí a zvířat, obnovitelné zdroje, produkci potravin a hospodaření se zdroji v krajině.
Posláním NMBU je přispět k blahobytu naší planety. Náš mezioborový výzkum vytváří inovace v potravinářství, zdravotnictví, ochraně životního prostředí, klimatu a udržitelné využívání přírodních zdrojů. Při pohledu jako na celek tvoří tyto prvky základ pro trvale udržitelný život ve světě zítřka.
Webové stránky: http://www.nmbu.no/en
 
 
Jihočeská univerzita je veřejnou univerzitou situovanou v Českých Budějovicích skládající se z 8 fakult. Specializuje se na vzdělávání a výzkum se zaměřením na přírodní, humanitní a sociální vědy. 
Fakulta rybářství a ochrany vod JU (FROV JU) je mladou aktivní středoevropskou vědeckou fakultou vytvářející ekonomicky a sociálně soběstačnou, dynamickou a k přírodě šetrnou Evropu. FROV JU se skládá ze 4 institutů s mezinárodní pověstí.
Od roku 2010 zaštiťuje multioborové výzkumné programy na FROV JU zaměřené na kvalitu ryb, biologii, zachování a akvakulturu jeseterů, udržitelnou akvakulturu, biologii a zachování raků, kvalitu vody, vytváření a management dat.
Webové stránky: http://www.jcu.cz/