Pomoc FROV JU Ukrajině a ukrajinským studentům

Fakulta rybářství a ochrany vod nabízí ukrajinským studentům a ukrajinským zájemcům o studium následující možnosti:
Bakalářské, navazující magisterské a doktorské studium

Fakulta rybářství a ochrany vod JU může přijmout uchazeče z řad ukrajinských studentů do svých bakalářských, navazujících magisterských i doktorských studijních programů.

 • Bakalářské studijní programy Ochrana vod nebo Rybářství jsou akreditovány pouze v českém jazyce, tudíž studenti musí prokázat znalost českého jazyka.
 • Navazující magisterský studijní program Rybářství a ochrana vod je akreditován jak v českém, tak anglickém jazyce.
 • Doktorské studijní programy Rybářství a Ochrana vodních ekosystémů jsou akreditovány jak v českém, tak anglickém jazyce.
 • Studium v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech bude zahájeno 29. 9. 2022.
 • Studium v doktorském studijním programu lze zahájit dle domluvy na studijním pracovišti fakulty po úspěšném přijímacím řízení.
 • Kapacita nově přijatých studentů, bude omezena zejména ubytovací kapacitou FROV JU a JU.
 • Školné v případě studia ve studijních programech v cizích jazycích je 500 Kč/semestr. Uchazečům z řad ukrajinských studentů bude školné odpuštěno.  
 • Fakulta doporučuje případným zájemcům o studium na fakultě absolvovat krátkodobý intenzivní kurz českého jazyka zajišťovaný Filozofickou fakultou JU.
 • Přihlášky do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů lze podávat ihned až do 31. 3. 2022 (1. kolo přijímacího řízení).
  • 2. kolo přijímacího řízení do Bc. studijního programu Rybářství bude otevřeno do 3. 7. 2022.
  • 2. kolo přijímacího řízení do Bc. studijního programu Ochrana vod a NMgr. studijního programu Rybářství a ochrana vod bude otevřeno až do 1. 8. 2022.
  • Více informací k přijímacímu řízení naleznete zde.
 • Přihlášky do doktorských studijních programů lze podávat ihned až do 9. 5. 2022.
Krátkodobé praktické stáže

Fakulta také může nabídnout krátkodobé praktické stáže v oblasti rybářství a ochrana vod, v délce 1-6 měsíců, případně lze žádat o prodloužení stáže. Absolventi takové krátkodobé praktické stáže samozřejmě mohou v případě zájmu pokračovat ve studiu na fakultě v případě absolvování přijímacího řízení. Přihlášky ke krátkodobým praktickým stážím lze podávat kdykoliv.

V případě zájmu o praktickou stáž kontaktujte přímo vedoucí/ho vybrané laboratoře. Jednotlivé součásti fakullty naleznete zde. Případně kontaktujte Bc. Lucii Kačerovou (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

Stipendium
 • Fakulta je připravena poskytnout stipendium pro 5 nově zapsaných studentů do Bc. nebo NMgr. programů ve výši 15000 Kč/ měsíčně na 1 rok.
 • Studenti doktorské formy studia dostávají stipendium standardně dle stipendijního řádu fakulty.
Ubytovací kapacity

Fakulta disponuje volnými (avšak také omezenými) ubytovacími kapacitami ve Vodňanech, kde sídlí fakulta. Předpokládá se také součinnost Kolejí a menz JU.

Individuální pomoc
 • Vedení fakulty poskytuje individuální pomoc v nouzi na základě vyplněné žádosti podané přes studijní oddělení fakulty.
 • Fakulta také individuálně pomáhá rodinným příslušníkům fakulty např. s ubytováním, dopravou z hranic aj.
 • Dále fakulta vyplácí mimořádná stipendia při doložení finanční nouze.
Krizový štáb FROV JU

V rámci podpory fakulty byl mimo jiné aktivován Krizový štáb FROV JU, jehož členové jsou k dispozici 24 hodin denně.

Členové krizového štábu (bez titulů):

 • Pavel Kozák
 • Martin Kocour
 • Vladimír Žlábek
 • Tomáš Randák
 • Petr Císař
 • Jan Kašpar
 • Michal Hojdekr
 • Jaromíra Vondrášková
 • Mirka Průšová
 • Milada Vazačová
 • Lucie Kačerová

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Zátiší 728/II, 389 25 Vodňany Tel.+420 387 774 601 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. +420 387 774 601 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1