Zootechnika

Specializace: Rybářství

 • Fakulta: Rybářství a ochrany vod
 • Typ studia: bakalářský
 • Doba studia: 3 roky
 • Jazyk výuky: čeština
 • Forma studia: kombinovaná
 • Kód programu: B4103

Popis programu

Studijní obor Rybářství propojuje znalosti z všeobecných předmětů s odborným a praktickým technologickým zaměřením v dané oblasti. Studium Rybářství přináší propojení odborných znalostí v oblasti biologicko-ekologických vazeb vodních organismů se znalostmi moderních technologií a technik v chovu ryb a produkčním rybářství. Studenti se rovněž seznamují s managementem ochrany vod a vodního hospodářství a se související právní legislativou v rybářství i ochraně vod.

Informace o studiu

Bakalářské studium dává základ v oblasti chovu ryb, rybářství volných vod, vodního hospodářství a práva. Důraz je kladen také na jazykovou přípravu studenta, absolvent by měl být schopen komunikovat ústně i písemně v anglickém jazyce.
Studijní plán oboru naleznete zde.

Profil absolventa

Naučíte se:
 • orientovat se v oblasti biologicko-ekologických vazeb vodních organismů,
 • využívat moderní technologie a techniky v chovu ryb a produkčním rybářství, managementu ochrany vod a vodního hospodářství,
 • orientovat se v právní legislativě v rybářství a ochraně vod.
Uplatníte se například jako:
 • manažer v nižších organizačních jednotkách, tzn. v malých pracovních týmech v rybářství, vodohospodářství, veřejné a státní správě,
 • odborný pracovník v institucích ochrany životního prostředí se zaměřením na vodní prostředí,
 • samostatný rybářský technik,
 • technik ekolog, vodohospodářský samostatný technik (po získání praxe).

Přijímací řízení

Uchazeči jsou přijímáni bez přijímacích zkoušek. V případě, že je počet uchazečů vyšší než počet přijímaných studentů, jsou uchazeči přijímáni na základě pořadí určeného celkovým průměrem ze studijních průměrů jednotlivých vysvědčení ze střední školy.
Podrobné podmínky přijetí ke studiu naleznete v Opatření děkana k přijímacímu řízení a zde.

Něco navíc

 • odborné exkurze a výlety
 • odborná praxe napříč jižními Čechami

Kontakt

Bc. Jindřich Hofbauer

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Zátiší 728/II, 389 25 Vodňany Tel.+420 387 774 601 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. +420 387 774 601 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1