Slovakia LIFE "Living Rivers"

Pracovníci FROV JU T. Randák, A. Bořík, A. Vojs Staňová a P. Nováková ve dnech 4. – 7.9. 2023 zahájili první část aktivit projektu LIFE „Living Rivers“ - vzorkování řeky Belá v podhůří Vysokých Tater na Slovensku. Na vybrané lokality v povodí řeky byly umístěny pasivní vzorkovače vychytávající z vody mikropolutanty po dobu 14 dní pro chemický monitoring stavu znečištění řeky i vybraných přítoků. Zároveň byly odebrány bodové vzorky vody a umístěny teplotní dataloggery zaznamenávající změny teploty vody po celý rok.

novakova_slovensko2

Stay in touch
social media

Zátiší 728/II, 389 25 Vodňany Tel. +420 387 774 601 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. +420 387 774 601 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2021 University of South Bohemia
Cookies

1