Listing and Assigning the Topics of Bachelor's and Master's Theses

The listing is governed by Dean's Measure No. 15/2022  Listing and assigning of bachelor's and master's theses at the FFPW USB in the academic year 2022/2023.

A short summary of the aforementioned measure:

  1.  by 18th November 2022, the employees, or students of the doctoral study program at the FFPW USB shall send the topics of their final theses to Department for study affairs (Jitka Plecerová, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.). For each topic, it must be clearly stated whether it is a bachelor's or master's thesis (both determinations are unacceptable), or which field of study the topic is related to. The title of the topic must be unique. 
  2. On 28th November 2022, the topics of the final theses, supervisors, and contacts will be made public on this faculty website.
  3. By 6th January 2023, the students of the second year of bachelor's study and the first year of follow-up master's degree program in the standard course of study or all students who plan to participate in the final state examination in the academic year 2023/2024 and not yet work on topic of thesis, must choose one of the offered theses' topics and register it with the relevant supervisor. The student is obligated to chose another supervisor and/or topic when the current topic of the thesis or the capacity of supervisor will not be available. 
  4. Non-fulfilment of students' duties to agree on the topic of final thesis can be considered as non-compliance of requirements resulting from the study program according to the Study and Examination Rules USB in accordance with § 56 par. 1 letter b) Act No. 111/1998 Coll. about universities.
  5. By 2nd February 2023, the teachers wil send the materials for processing of assignment protocol on selected topics electronically to Jitka Plecerová. Forms of assignment protocols are available here.
  6. The department for study affairs processes the assignment protocols to the IS/STAG and disseminates them to the directors of institutes and the Vice-dean for study affairs by 13th February 2023
  7. Assignment protocol is an integral part of the bachelor/master thesis.

Legends:
BT - bachelor theses
DT - diploma theses
If the topic is crossed out, another student has already taken the topic.
P Protection of Waters - the topic is intended for the Protection of Waters program
P/F Fishery - the topic is intended for the Fishery program/field of study
If it is not determined for which progam/field the topic is suitable, students from both bachelor study programs/fields can submit it.

Research Institute of Fish Culture and Hydrobiology (RIFCH - Vodňany)

Laboratory of Environmental Chemistry and Biochemistry

prof. Ing. Tomáš Randák, Ph.D.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
+420 38 777 4756
BT  Hodnocení vývoje ichtyofauny v dlouhodobě sledovaných úsecích pstruhových revírů jižních Čech 


doc. Mgr. Roman Grabic, Ph.D.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
+420 38 777 4756
DT  Výskyt biocidů ve vodním prostředí ČR – analýza screeningových dat (konzultant: Ing. Helena Švecová, Ph.D.)


Ing. Bc. Kateřina Grabicová, Ph.D.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
+420 38 777 4752
DT  Vliv znečištění vodního toku na raný vývoj lososovitých ryb (konzultant: Ning Zhang)


MSc. Ganna Fedorova, Ph.D.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
BT - Protection of Waters Osud léčiv v půdách zavlažovaných odpadními vodami (Fate of pharmaceuticals in soils irrigated with wastewater)
BT  Účinnost biologického rybníka při odstraňování kontaminantů z odpadních vod: role rostlin (The efficiency of biological pond in the removal of contaminants from wastewater: role of plants)


Ing . Jan Turek, Ph.D.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
+420 38 777 4755
BT  Ověření možnosti značení plůdku lososovitých ryb pomocí Alizarinové červeně


Ing. Helena Švecová, Ph.D.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
+420 38 777 4752
BT - Protection of Waters Výskyt specifických polutantů v čistírenských kalech se zaměřením na UV filtry


RNDr. Anna Koubová, Ph.D.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
+420 38 777 4734
BT - Protection of Waters Vliv komunálního znečištění na molekulární obranné mechanismy pstruha obecného (Salmo trutta)

Laboratory of Reproductive Physiology

Mgr. Sergii Boryshpolets, Ph.D.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
+420 38 777 4615
DT  Fish sperm motility: visualization and analyses


Ing. Marek Rodina, Ph.D.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
+420 38 777 4614
BT - Fishery Hormonální přípravky používané v řízené reprodukci ryb ve světové akvakultuře: přehled historických, současných a perspektivních preparátů, jejich charakteristika a použití.


MSc. Borys Dzyuba, Ph.D.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
+420 38 777 4614
BT - Fishery Fish sperm cryobanking as a component of the National Programme on Conservation of Farm Animal Genetic Resources in the Czech Republic (review) (English)
DT  Carp sperm cryoresistance after hypothermic storage (experimental work) (English)


MSc. Viktoriya Dzyuba, Ph.D.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
+420 38 777 4614
BT - Fishery Reproductive system structure and spermatogenesis in holostean fishes (review) (English)
DT  Specificity of mitochondrion functioning: fish sperm versus somatic cells (English)


 

Laboratory of Intensive Aquaculture

MSc. Nima Hematyar
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
BT - Fishery Efficiency of vitamin C and E on retarding lipid and protein oxidation in Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) fillet influenced by frozen storage.
DT Considering two aspects of fish welfare on the fillet quality of largemouth bass (Micropterus salmoides).


MSc. Azadeh Mohagheghi Samarin, Ph.D.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
+420 38 777 4679
BT Effect of oxidative stress on fish egg quality
DT  Epigenetic modifications of DNA methylation during ageing of zebrafish oocytes


MSc. Azin Mohagheghi Samarin, Ph.D.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
+420 38 777 4748
BT - Fishery Effect of temperature on the successful egg storage duration in zebrafish Danio rerio
DT  Molecular study of the association of oocyte ageing and incidence of ploidy anomalies in zebrafish Danio rerio


 

 MSc. Oleksandr Malinovskyi, Ph.D.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
DT  Etologické aspekty reprodukce candáta obecného (Sander lucioperca) v polokontrolovaných podmínkách. Ethological aspects of pikeperch (Sander lucioperca) reproduction in semi-controlled conditions.


Mgr. Tomáš Pěnka
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
+420 38 903 4770
BT - Fishery Využití smíšené obsádky candáta obecného (Sander lucioperca) s okounem říčním (Perca fluviatilis) v podmínkách intenzivní kultury / Application of biculture of pikeperch (Sander lucioperca) with perch (Perca fluviatilis) in intensive culture

Laboratory of Molecular, Cellular and Quantitative Genetics

prof. Ing. Martin Flajšhans, Dr. rer. agr.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
+420 38 777 4608
DT  Optimalizace tlakového šoku pro efektivní produkci triploidů u ryb


doc. Ing. Martin Kocour, Ph.D.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
+420 38 777 4612
BT - Fishery Ekosystémová produktivita rybníků - závislost mezi velikostí obsádky, průměrným přírůstkem a produkcí kapra obecného z jednotky plochy rybníka
DT  Vliv obsádky kapra obecného a typu předkládaného krmiva na základní ukazatele kvality vody v rybníce. (The influence of common carp stock and the type of supplemental feed on the basic parameters of water quality in a pond.)


Ing. Vojtěch Kašpar, Ph.D.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
+420 38 777 4609
DT Praktické zkušenosti s použitím molekulárních markerů pro určení pohlaví jeseterů 

Ing. Martin Prchal, Ph.D.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
+420 38 777 4753
BT - Fishery Potenciál selekčního šlechtění při zvyšování užitkovosti kapra obecného: přehledová studie
BT - Fishery Tolerance k hypoxii u neselektované a selektované populace Amurského lysce
DT  Lze změnit ošupení a tvar těla Amurského lysce ke spokojenosti zákazníka? (Can the scaliness and body shape of the Amur mirror carp be changed to the customer's satisfaction?)
DT  Genetické parametry barvy svaloviny u kapra obecného, linie ALv, a jejich vztah k hlavním užitkovým znakům. (Genetic parameters of muscle color in common carp, strain AMv, and their relationship to the main performance traits.)

 MSc. Ievgeniia Gazo, Ph.D.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+420 38 777 4607
BT - Fishery Nebezpečí genotoxických chemikálií pro embrya ryb: přehledová práce
BT - Fishery Vliv poškození DNA na vývoj embrya u jesetera malého (Acipenser ruthenus)

Laboratory of Freshwater Ecosystems

doc. Ing. Miloš Buřič, Ph.D.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
+420 38 777 4769
Bt Využití alizarinové červeně pro značení a výzkum biologie raků (onzultant Davinder Kaur)
BT
 Využití alizarinové červeně pro značení a výzkum biologie korýšů (konzultant Davinder Kaur)
DT  Pohroma chovných pstruhových potoků – rak signální (konzultant - Jan Kubec)


 doc. Ing. Antonín Kouba, Ph.D.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
+420 38 777 4745
BT  Tajemství račích samic: kdy kladou vajíčka?
BT  Rak ničivý (Cherax destructor) - literární přehled
DT  Kladení a plodnost raka mramorovaného


Ing. Martin Bláha, Ph.D.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
+420 38 777 4611

BT Od trusu k prostřenému ubrusu. Molekulární analýza potravy raka signálního
DT Barcoding společenstva makrozoobentosu Křesánovského potoka


RNDr. Bořek Drozd, Ph.D.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
+420 737 221 929
+420 38 777 4676

BT Vnímání predačního rizika a příjem potravy mezopredátora hlaváče černoústého (Neogobius melanostomus) na základě čichových a vizuálních podnětů od vyššího predátora


 MSc. Hamid Niksirat Hashjin, Ph.D.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
+420 38 777 4745
DT  Electron microscopy as a tool for fisheries research / Elektronová mikroskopie jako nástroj pro rybářský výzkum
DT  Proteomics as a modern method in fisheries science / Proteomika jako moderní metoda v rybářském výzkumu


Ing. Lukáš Veselý, Ph.D.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
DT  Porovnání přikrmovaných a nepřikrmovaných rybníků z hlediska využitelnosti potravy pro kapra obecného (Cyprinus carpio) 
DT  Inkorporace potravy kapra v různých teplotách za použití stabilních isotopů
DT Vliv hlaváče černoústého (Neogobius melanostomus) na potravní řetězec řeky Ploučnice.
 

MSc. Paride Balzani, Ph.D.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
DT  Vývoj nové neinvazivní metody analýzy stabilních izotopů u raků / Development of a new, non-invasive methodology for stable isotope analysis of crustaceans
 

Ing. Jan Kubec, Ph.D.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
BT  Migrační politika nepůvodních raků v ČR
BT  Chování raků – literární přehled
DT Efekty farmakologických polutantů na raky
 

MSc. Davinder Kaur
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
BT  Tracking crayfish – finding of the source of chemical information (pheromones, food cues) in different types of flows / Stopovací  raci – hledání zdroje chemické informace (feromony, potrava) při různém proudění vody
Laboratory of Aquatic Toxicology and Ichtyopathology

dr hab. Ing. Josef Velíšek, Ph.D.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
+420 38 777 4625
BT Vliv vybraných anestetik na ryby - přehledová studie. 
DT  Vliv praziquantelu na raná vývojová stadia amura bílého.


doc. Ing. Hana Kocour Kroupová, Ph.D.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
+420 38 777 4621
DT Vliv syntetického steroidu mifepristonu na reprodukci modelového druhu žáby drápatky vodní (Xenopus laevis)
DT Vliv modelové látky s anti-progestagenní aktivitou na reprodukci dánia pruhovaného (Danio rerio)


MVDr. Veronika Piačková, Ph.D.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
+420 38 777 4621

BT Využití detekce environmentální DNA při sledování rybích patogenů (přehledová práce)
DT  Detekce virových patogenů ryb ve vodním prostředí


MVDr. Eliška Zusková, Ph.D.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
+420 38 777 4621

BT - Fishery  Histopatologické zpracování jaterní tkáně u ryb
DT  Možnosti léčby smíšených vnějších protozoálních infekcí ryb


Ing. Alžběta Stará, Ph.D.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
+420 38 777 4622
DT  Posouzení subchronické toxicity směsí pesticidů na raky
Dipl. Biol. Christoph Steinbach, Ph.D.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
+420 38 777 4622

DT  Zebrafish (Danio rerio) as a model for assessing developmental and reproductive toxicity (konzultant: doc. Ing. Hana Kocour Kroupová, Ph.D.)


Ing. Pavel Šauer, Ph.D.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
+420 38 777 4622
DT  Charakterizace hormonálních aktivit v rybích tkáních pomocí in vitro biotestů


Ing. Nikola Třešňáková
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
+420 38 777 4625
BT  Interakce račích tkáňových buněk s environmentálními stresory (přehledová studie)

Institute of Aquaculture and Protection of Waters (IAPW - České Budějovice)

Laboratory of Controlled Reproduction and Intensive Fish Culture

doc. Ing. Vlastimil Stejskal, Ph.D.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
+ 420 38 903 4681
+ 420 737 221 930
BT Možnosti využití přerušované respirometrie v intenzivní akvakultuře


Mgr. Tomáš Korytář, Ph.D.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
+ 420 38 777 4681
BT Charakterizace monoklonálních protilátek rozeznávajících bílé krvinky kapra obecného  
BT Srovnání citlivosti hlavních akvakulturních druhů ke stimulaci LPS  
DT Vývoj monoklonálních protilátek proti leukocytům kapra obecného
DT Využití PLGA nosičů pro vakcinaci ryb 


 prof. Ing. Jan Kouřil, Ph.D.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
+420 38 777 4677

BT  Umělá reprodukce hrouzka obecného (Gobio gobio) a střevle potoční (Phoxinus phoxinus)
BT  Vliv délky a způsobu transportu jiker na jejich líhnivost u hlavatky obecné (Hucho hucho)


Ing. Ján Regenda, Ph.D.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 +420 38 903 4676
+420 606 077 651

BT Analýza Vánočního prodeje ryb v ČR
BT Charakteristika různých produkčních akvakulturních systémů využívaných pro chov ryb


Mgr. Otakar Strunecký, Ph.D.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 +420 38 777 4683

BT - Fishery Produkce kvasinek z odpadních surovin a jejich využití pro výživu ryb
BT Proměnlivost morfologické plasticity rybničních sinic v závislosti na kultivačních podmínkách
DT  Změna rychlosti růstu rybničních sinic v závislosti úživnosti prostředí
DT  Morfologická plasticita rybničních sinic druhů Pseudanabaena   


MSc. Tatyana Gebauer, Ph.D.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 +420 38 777 4682

DT  Can nanobubbles improve the process of swim bladder inflation in European perch? Vliv aplikace nanobublin na naplnění plynového měchýře u okouna říčního


Ing. Markéta Dvořáková Prokešová, Ph.D.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
+420 38 777 4682
BT Raná ontogeneze vybraných chráněných druhů ryb ČR
BT  Inovativní krmná aditiva v akvakultuře – využití huminových látek při chovu pstruha duhového (Innovative feed additives in aquaculture – use of humic substances in culture of rainbow trout)
DT  Efektivnost monosexních obsádek pro komerční produkci sumečka afrického v intenzivních podmínkách recirkulačního akvakulturního systému (Effectiveness of monosex stocks for intensive rearing of African catfish under recirculating aquaculture systems)


MSc. Ghasem Rashidian, Ph.D.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
DT  The effects of dietary supplementation of chelated minerals on different aspects of physiology of fish (rainbow trout)
DT  Encapsulation of Quercetin in chitosan-alginates nanocapsules for aquaculture applications

Laboratory of Nutrition

doc. Ing. Jan Mráz, Ph.D.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
+420 38 777 4643
DT  Vývoj nových rybích výrobků pro předškolní děti na základě výzkumu jejich preferencí


RNDr. Aleš Tomčala, Ph.D.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
+420 38 777 4649
BT Optimization of digestion of protein samples for determination of amino acids with emphasis to fish meat (Optimalizace trávení vzorků bílkovin pro stanovení aminokyselin s důrazem na rybí maso).
DT Tracing amino acids in the recirculatory system - food, meat, and faeces  (Sledování aminokyselin v recirkulačním systému - potrava, maso a stolice)   
DTTracing fatty acids in the recirculatory system - food, meat, and faeces (Sledování mastných kyselin v oběhovém systému – potrava, maso a stolice)

Ing. Petr Dvořák, Ph.D.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
+420 38 777 4648
BT Dynamika populace střevličky východní v povodí řeky Stropnice
Ing. Radek Gebauer, Ph.D.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
BT- Fishery Optimalizace aerobní mineralizace kalů z akvakultury. Badatelská práce
DT Účinnost foliární aplikace roztoku s nanobublinami ozonu proti padlí na okurkách. Badatelská práce


MSc. Koushik Roy, Ph.D.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
+420 38 777 4648
BT Concepts of future circular and planetary healthy blue food production from Czech fishponds (review & in-silico analysis)
DT Evaluation of digestibility boosting effects of natural food (zooplankton-zoobenthos) on plant-based supplementary feed in Czech fishponds (review & experiments)


Ing. Lenka Kajgrová
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
+420 38 903 4648
BT Dynamika společenstva makrozoobentosu v rybnících s odchovem násady kapra
BT 
Dynamika společenstva zooplanktonu v rybnících s odchovem násady kapra
 

MSc. Anil Axel Tellbüscher
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
BT Optimisation and validation of Flame-Atomic Absorption Spectroscopy (F-AAS) methods for determining metals in aquaculture water, feed, and faeces samples
 

MSc. Ewumi Azeez Folorunso
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
BT The compatibility of pesticides and biocontrol agents for aquaponics crops

Institute of Complex Systems (ICS - Nové Hrady)

Laboratory of Experimental Complex Systems

prof. RNDr. Dalibor Štys, CSc.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
+420 38 777 3843
DT Využití minispektrofotometru pro kontinuální sledování a optimalizaci provozu vodárenských filtrů (konzultant: doc. Ing. Petr Dolejš, CSc.)
DT Mikroskopická analýza čistoty průmyslových odpadních vod (konzultant: Mgr. Kirill Lonhus, Ph.D.)


Mgr. Jiří Jablonský, Ph.D.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
+420 38 777 3828


Ing. Bc. Renata Štysová Rychtáriková, Ph.D.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
+420 38 777 3833
BT - Ochrana vod Studium nárůstu a morfologie živých lidských buněk v odezvě na běžné kontaminanty vod (konzultant: Mgr. Ali Ghaznavi)
DP Využití minispektrofotometru pro objektivizaci stanovení chlóru v pitné vodě (konzultant: doc. Ing. Petr Dolejš, CSc.)
DP  Mikroskopická analýza sedimentu po filtraci průmyslových odpadních vod (konzultant: Mgr. Kirill Lonhus, Ph.D.)


Ing. Jan Bumba, Ph.D.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
+420 38 777 3833
BP Studium biologicky aktivních polutantů sladkovodních ekosystémů
DP Hodnocení vlivu vybraných polutantů na základní fyziologické parametry buňky

Laboratory of Signal and Image Processing

Ing. Jan Urban, Ph.D.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
+420 38 777 3842
+420 777 729 584
DP Analýza dat z rybí biotelemetrie pomocí Markovových modelů

International Environmental Educational, Advisory and Information Centre of Water Protection Vodňany (MEVPIS)

International Environmental Educational, Advisory and Information Centre of Water Protection Vodňany

Ing. Petra Plachtová
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
+420 38 777 4773
BP - Ochrana vod Možnosti čerpání dotací v oblasti ochrany vod v období 2021 - 2027
BP - Rybářství    Evaluace Operačního programu Rybářství v České republice

Stay in touch
social media

Zátiší 728/II, 389 25 Vodňany Tel. +420 387 774 601 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. +420 387 774 601 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2021 University of South Bohemia
Cookies

1