Incoming mobility

 • Foreign visitors

  Follow the instructions here when planning your international visit.

  You must also complete this form before the arrival of your international visit.

  All information about foreign visits must be reported to the International Relations Officer, Bc. Lucie Kačerová. At the same time, report and send all documents such as confirmations or invitation letters to the officer. Only the Vice Dean for International Relations has the authority to sign such documents.

  Please also pay attention to Measure of Dean No. 28/2018 - Reimbursement of travel and subsistence expenses for foreign coworkers and guests at the FFPW USB.

 • Incoming students

  Arrivals of foreign students are possible, for example, under the Erasmus+ programme.

  Study stays
  Students who are interested in a study stay can contact the International Relations Officer Bc. Lucie Kačerová.

  More information about study stays can be found here.

  Traineeships
  Those interested in an internship must first contact the head of the laboratory in which they are interested. After mutual agreement, the interested person will contact Bc. Lucie Kačerová, who will inform him/her about the further procedure.

  More information about internships can be found here.

  Parts of the FFPW USB, where it is possible to undertake an internship.

Office for 
International relations

 • Bc. Lucie Kačerová

 • +420 389 034 736

 • +420 734 269 084

 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Read more: Incoming mobility

 • Hits: 83

Příjezdy na FROV JU

 • Zahraniční návštěvy

  Při plánování příjezdu zahraniční návštěvy postupujte podle návodu zde.

  Před příjezdem zahraniční návštěvy je nutné také vyplnit tento formulář.

  Veškeré informace o zahraničních návštěvách je nutné hlásit referentce pro zahraniční vztahy Bc. Lucii Kačerové. Referentce zároveň hlaste a zasílejte veškeré dokumenty, jako jsou potvrzení či zvací dopisy. Oprávnění podepsat takovéto dokumenty má pouze proděkan pro zahraniční vztahy.

  Dále věnujte pozornost také Opatření děkna č. 28/2018 - Úhrada nákladů na cestovné a pobyt zahraničním spolupracovníkům a hostům na FROV JU.

 • Zahraniční studenti

  Příjezdy zahrančiních studentů jsou možné například v rámci programu Erasmus+.

  Studijní pobyty

  Studenti, kteří mají zájem o studijní pobyt, mohou kontaktovat referentku pro zahraniční vztahy Bc. Lucii Kačerovou.

  Více informací o studijních pobytech naleznete zde.

  Pracovní stáže

  Zájemce o pracovní stáž musí nejprve kontaktovat vedoucího laboratoře, ve které má zájem o stáž. Po vzájemné domluvě zájemce kontaktuje Bc. Lucii Kačerovou, která mu sdělí další postup.

  Více informací o pracovních stážích naleznete zde.

  Součásti FROV JU, na kterých je možné absolvovat pracovní stáž

Referentka pro
mezinárodní vztahy

 • Bc. Lucie Kačerová

 • +420 389 034 736

 • +420 734 269 084

 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Read more: Příjezdy na FROV JU

 • Hits: 309

GAJU Teams

GAJU TEAMS

 • New technologies for aquatic organisms monitoring with the respect to the water organism welfare

  • Responsible researcher: Dipl.-Ing. Petr Císař, Ph.D. (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
  • Project number: GAJU 114/2022/Z Císař/104020
  • 2022 - 2024
 • Cirkulární a udržitelná akvakultura

  • Responsible researcher: Assoc. Prof. Dipl.-Ing. Jan Mráz, Ph.D. (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
  • Project number: GAJU 098/2022/Z Mráz/104020
  • 2022 - 2024
 • Nové metody a biotechnologické postupy v reprodukci a genetice ryb IV.

  • Responsible researcher: Assoc. Prof. Dipl.-Ing. Martin Pšenička, Ph.D. (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
  • Project number:GAJU 107/2022/Z Pšenička/104020
  • 2022 - 2024
 • Rizikové faktory ve vodním prostředí a možnosti jejich eliminace

  • Responsible researcher: prof. Dipl.-Ing. Tomáš Randák, Ph.D. (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
  • Project number: GAJU 065/2022/Z Randák/104020
  • 2022 - 2024

Read more: GAJU Teams

 • Hits: 186

Stay in touch
social media

Zátiší 728/II, 389 25 Vodňany Tel. +420 387 774 601 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. +420 387 774 601 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2021 University of South Bohemia
Cookies

1