Pro zaměstnance

Vypisování a zadávání BP a DP

Zadávání témat se řídí Opatřením děkana č. 17/2023 o vypisování a zadávání bakalářských a diplomových prací na FROV JU.

Výňatek z výše uvedeného rozhodnutí:

  1. Do 20. 11. 2023 vypíšou pracovníci, popř. studenti doktorského studijního programu (DSP) na FROV JU témata závěrečných prací přímo v portálu IS/STAG. Vyučují určí, zda se jedná o práci pro bakalářské nebo navazující magisterské programy a taktéž, pro který program(y) je téma vhodné.
  2. Do 23. 11. 2023 vedoucí ústavů schválí, popř. upraví a schválí vypsaná témata.
  3. Do 30. 11. 2023 proděkan pro pedagogickou činnost schválí, popř. upraví témata či jejich určení pro jednotlivé studijní programy.
  4. Dne 1. 12. 2023 budou témata závěrečných prací zveřejněna v IS/STAG.
  5. Do 8. 1. 2024 jsou studenti 2. ročníků bakalářských studijních programů a 1. ročníku navazujícího magisterského studijního programu při standardním průběhu studia nebo všichni studenti, kteří se plánují v akademickém roce 2024/2025 zúčastnit státní závěrečné zkoušky a na tématu závěrečné práce ještě nepracují, povinni registrovat se na jedno z nabízených témat závěrečných prací a domlouvit se s příslušným vedoucím práce na přidělení tématu. Pokud se na tématu dohodnou, vyučující téma studentovi ve STAGu přidělí, tím dojde k zadání tématu.
  6. Do 5. 2. 2024 studijní pracoviště zkontroluje a zveřejní konečné znění zadávacích protokolů v IS/STAG pod jménem příslušného studenta a vedoucího práce. Zadávací protokol je nedílnou součástí bakalářské/diplomové práce.e.

Témata bakalářský a diplomových prací v akademickém roce 2022/2023.

Označení učeben v budově ZR (České Budějovice)
 Patro Označení místnosti Typ místnosti Kapacita učebny (počet míst)
1. patro R1 učebna 56 míst
R2 učebna 28 míst
R3 učebna 28 míst
2. patro R4 zasedací místnost/učebna 26 míst
R5 chemická učebna 16 míst
R6 biologická učebna 16 míst
Přístup do učeben R5 a R6 mají pouze někteří vyučující! Nepoužívejte tyto učebny ke zkouškám a zápočtům.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Zátiší 728/II, 389 25 Vodňany Tel.+420 387 774 601 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. +420 387 774 601 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1