• Úvod
  • Uchazeči
  • Přijímací řízení

Přijímací řízení

Přijímací řízení pro bakalářské i navazující magisterské studijní programy je otevřeno!

Přijímací řízení pro doktorské studijní programy bude opět otevřeno na jaře v roce 2022.

Podmínky pro přijetí do bakalářského a navazujícího magisterského studia

1. Vyber si studijní program.

2. Nejpozději do 31. 3. 2022 si podej e-přihlášku do Bc. či NMgr. studia.

3. Nezapomeň zaplatit poplatek 500 Kč!

4. Dolož nám:

Bc. studium - vysvědčení ze SŠ a maturitní vysvědčení (pokud budeš maturovat v roce 2022, maturitní vysvědčení nám dodáš později),
NMgr. studium - diplom o absolvování Bc. studia (pokud budeš státnicovat v roce 2022, diplom nám dodáš později),
pokud se hlásíš na kombinovanou formu studia, nezapomeň nám zaslat také životopis a motivační dopis.

5. Teď už jen čekej na výsledky přijímacího řízení!

Podrobné podmínky pro přijetí do bakalářského a navazujícího magisterského studia stanovuje Opatření děkana č. 32/2021.

Podmínky pro přijetí ke studiu do doktorského studia

Pravidla přijímacího řízení a podmínky pro přijetí ke studiu do doktorských studijních programů ve 2. kole přijímacího řízení upravuje Opatření děkana č. 26/2021.

 

 

Minulé přijímací řízení

Statistika uchazečů o studium do akademického roku 2021/2022

Bakalářské studium

Studijní program Studijní obor Forma studia Vyučovací jazyk Počet přihlášek Přijati Nepřijati Zapsali se
 Ochrana vod B0588A030002  Ochrana vod  prezenční  ČJ 58  51  7  22
 Ochrana vod B0588A030002  Ochrana vod  kombinovaná  ČJ  14  14  0  11
 Zootechnika B4103  Rybářství  prezenční  ČJ  45  42  3  29
 Zootechnika B4103  Rybářství  kombinovaná  ČJ  14  12  2  7

Pro přijímání do studia byla vypsána dvě kola. Výsledky jsou souhrnné za obě kola přijímacího řízení.


Navazující magisterské studium

Studijní program Studijní obor Forma studia Vyučovací jazyk Počet přihlášek K přijímacím zkouškám se nedostavilo Přijati bez přijímacích zkoušek Nepřijati Zapsali se
Zemědělská specializace N4106  Rybářství a ochrana  vod   prezenční ČJ 11  --  11  0 10
Zemědělská specializace N4106   Rybářství a ochrana  vod kombinovaná  ČJ  10  --  8  2  5
Agricultural Specialization N4106  Fishery and Protection of Waters   prezenční  AJ  1  --  0  1  0
 Agricultural Specialization N4106  Fishery and Protection of Waters kombinovaná  AJ  3  --  3  0  0

Pro přijímání do studia byla vypsána dvě kola. Výsledky jsou souhrnné za obě kola přijímacího řízení.


Doktorské studium

Studijní program Forma studia Vyučovací jazyk Počet přihlášek Přijati Nepřijati Zapsali se
Ochrana vodních ekosystémů P0588D030003 prezenční ČJ 1 1 0 1
 Ochrana vodních ekosystémů P0588D030003  kombinovaná ČJ 1 1 0 0
 Protection of Aquatic Ecosystems P0588D030004 prezenční AJ 6 2 4 2
 Protection of Aquatic Ecosystems P0588D030004 kombinovaná AJ 0 0 0 0
 Rybářství P0831D370001 prezenční ČJ 1 1 0 1
 Rybářství P0831D370001 kombinovaná ČJ 2 1 1 1
 Fishery P0831D370002 prezenční AJ 21 8 13 8
Fishery P0831D370002 kombinovaná AJ 0 0 0 0

Pro přijímání do studia byla vypsána dvě kola. Výsledky jsou souhrnné za obě kola přijímacího řízení.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Zátiší 728/II, 389 25 Vodňany Tel.+420 387 774 601 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. +420 387 774 601 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Vážení návštěvníci, právě jsme spustili nové internetové stránky naší univerzity včetně všech fakult, kateder a součástí univerzity. Než se u nás na novém webu rozkoukáte, můžete kliknout na zobrazení starých internetových stránek.

1