• Úvod
  • Fakulta
  • Pro zaměstnance

Pro zaměstnance

Rozvrhy LS 2021/2022

LS 2021/2022

Pozor! Stále může docházet k drobným změnám v rozvrhnu! Aktuální verze rozvrhu jsou z 1. 2. 2022. V případě problému s rozvrhem, kontaktujte prosím rozvrhářku Ing. Jitku Plecerovou (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).

Bakalářské studium

Ochrana vod

1. ročník - prezenční, kombinované
2. ročník - prezenční, kombinované
3. ročník - prezenční, kombinované

Rybářství

1. ročník - prezenční, kombinované
2. ročník - prezenční, kombinované
3. ročník - prezenční, kombinované

Navazující magisterské studium

Rybářství a ochrana vod

1. ročník - prezenční, kombinované
2. ročník - prezenční, kombinované

Vypisování a zadávání BP a DP

Zadávání témat se řídí Opatřením děkana č. 28/2021 o vypisování a zadávání bakalářských a diplomových prací na FROV JU.

Výňatek z výše uvedeného rozhodnutí:

  1.  do 19.11.2021 zašlou akademičtí pracovníci fakulty, popř. studenti DSP témata závěrečných prací Ing. Plecerové na email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. s vyznačením, zda se jedná o bakalářskou nebo diplomovou práci a příp. pro který obor je určena.
  2. dne 24.11.2021 budou všechna vypsaná témata zveřejněna na této stránce.
  3. do 07.01.2022 si studenti musí zadat svou práci u některého z navrhovatelů prací. Student/ka si vybere téma a zkontaktuje navrhovatele. Pokud bude téma volné a s navrhovatelem se dohodnou, navrhovatel ohlásít emailem Ing. Plecerové obsazení tématu a jméno studenta. Pokud je téma již obsazené či se student/ka s navrhovatelem nedohodnou, student/ka si hledá jiné téma, popř. navrhovatele.
  4. Nesplnění povinnosti studentů dohodnout si téma závěrečné práce může být posuzováno jako nesplnění požadavků vyplývajících ze studijního programu podle Studijního a zkušebního řádu JU v souladu s § 56 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách.
  5. do 21.1.2022 zašlou vyučující elektronicky Ing. Plecerové podklady pro zpracování zadávacího protokolu k vybraným tématům. Zde je k dispozici Formulář pro zadání bakalářské/diplomové práce
  6. do 25.2.2022 studijní oddělení zpracuje zadávací protokoly a rozešle je na podpisy.
  7. Zadávací protokol je nedílnou součástí bakalářské/diplomové práce.

Témata bakalářský a diplomových prací v akademickém roce 2021/2022.

Označení učeben v budově ZR (České Budějovice)
 Patro Označení místnosti Typ místnosti Kapacita učebny (počet míst)
1. patro R1 učebna 56 míst
R2 učebna 28 míst
R3 učebna 28 míst
2. patro R4 zasedací místnost/učebna 26 míst
R5 chemická učebna 16 míst
R6 biologická učebna 16 míst
Přístup do učeben R5 a R6 mají pouze někteří vyučující! Nepoužívejte tyto učebny ke zkouškám a zápočtům.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Zátiší 728/II, 389 25 Vodňany Tel.+420 387 774 601 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. +420 387 774 601 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1