• Úvod
 • Studium
 • Bakalářské a navazující magisterské studium

Bakalářské a navazující magisterské
studium

Studentské hodnocení výuky (SHV)

Dle Opatření děkana č. 17/2018, čl. 3 jsou studenti FROV JU (Bc. a NMgr. stupeň studia) povinni provádět svědomitě a kompletně studentské hodnocení výuky. SHV je jednou z povinností pro získání zápočtů ze zapsaných předmětů. Kdo neprovede SHV, nedostane od doby po ukončení lhůty SHV již žádný zápočet.

SHV probíhá zpravidla 2 - 3 týdny, počínaje zápočtovým týdnem daného semestru. O termínu hodnocení jsou studenti předem informováni přes informační systémy fakulty.

Studenti prezenčního i kombinovaného studia provádí hodnocení prostřednictvím IS/STAG. Po přihlášení klikněte na záložku "Moje studium" a poté vlevo v nabídce záložek na "Hodnocení výuky". Pro přihlášení použijte následující odkaz: https://www.wstag.jcu.cz/portal/
Prosíme o svědomité vyplnění dotazníku. Pouze tak lze využít hodnocení pro realizaci systémových opatření ve výuce.

Základní informace k vyplnění dotazníku

 1. Na kartě "Objekty hodnocení (předměty nebo služby)" jsou předměty, které máte zapsány. Rozkliknutím předmětu se zobrazí dotazník.  U otázek, které se ptají na výhradní pořadí prosím vyplňte číslo tak, aby každý Vámi zapsaný předmět měl pro dané hodnocení svoji unikátní hodnotu. Pozor - do počtu předmětů nepočítejte ty předměty, u kterých se dotazník nevyplňuje (závěrečné práce, praxe, semestrální projekty a sportovní aktivity).
  Příklad: student má zapsáno 7 předmětů z toho jeden je BAP1, jeden PX01 a jeden nějaká sportovní aktivita. Dotazník se vyplňuje u 4 předmětů a u otázek týkajících se výhradního pořadí budou uvedeny hodnoty 1-4 (vždy jedna z hodnot u příslušného předmětu a otázky). Do kolonky "Jak jste spokojen/a s výukou?" prosím komentujte: a) důvody přiřazení výhradního pořadí předmětu, b) rozdíly mezi vyučujícími u předmětů, které jich mají více, či c) ostatní postřehy z výuky předmětu nepokryté dotazníkem.
  Upozornění pro kombinovanou formu studia: Pokud se u předmětů kombinované formy studia ukáží u daného předmětu otázky dotazníku pro přednášky i cvičení, vyplňte prosím jen ty, jež se vztahují k přednáškám. Otázky vztahující se ke cvičením ignorujte.

 2. Na kartě "Připomínka k výuce" je možnost vkládat komentáře ke způsobu výuky jako celku (tedy ne k jednotlivým předmětům), jako jsou: připomínky ke studijním plánům, pravidlům na fakultě, podpoře ze strany studijního pracoviště apod.

 3. Nezapomeňte vyplněné údaje na každé kartě vždy uložit kliknutím na příslušné tlačítko.. Celý dotazník pak odešlete kliknutím na tlačítko úplně dole.

  V případě dotazů ke způsobu vyplnění dotazníku kontaktujte studijní pracoviště nebo proděkana pro pedagogickou činnost: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

­

Materiály pro studenty

Šablony pro prezentace studetnů FROV zde

Studijní materiály k jednotlivým předmětům najdete na e-learningu Jihočeské univerzity. Pro přihlášení můžete využít tento odkaz.

K přihlášení do e-learningu použijte stejné přihlašovací údaje jako do STAGu. Pokud si s e-learningem nevíte rady, podívejte se na následující video.

 

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Zátiší 728/II, 389 25 Vodňany Tel.+420 387 774 601 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. +420 387 774 601 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1