• Úvod
  • Věda a výzkum
  • Semináře

Semináře

Moderní metody a postupy využívané ve sladkovodní akvakultuře v rámci střední Evropy

Místo a čas konání: FROV JU, Experimentální rybochovné pracoviště a pokusnictví, Rechle 1336, 389 01 Vodňany, 9.11.2021 od 8:30 do 17:30 hodin.

Program zde:

Prezentace: Policar CZ, Policar EN, Policar a kol_CZ, Policar a kol_EN, Malinovskyi a kol_CZ, Malinovskyi a kol_ENPolicar a kol_CZPolicar a kol_ENPěnka a kol_CZPěnka a kol_EN, Křišťan a kol_CZ, Křišťan a kol_EN, Šetlíková a kol_CZ, Šetlíková a kol_EN, Kolářová a kol_CZ, Kolářová a kol_EN, Yannes Roca a kol_CZ, Yannes Roca a kol_ENSamarin a kol_CZSamarin a kol_EN, Imentai a kol_CZ, Imentai a kol_EN

OS 01 OS 03 OS 04 OS 06 OS 07 OS 08

Projekt, který podporuje konání odborného semináře:

NAZV projekt QK1710310 „Využití nových biotechnologických postupů v podmínkách české akvakultury s cílem dosáhnout efektivní, kvalitní a ekologicky šetrné produkce ryb“

DOBA ŘEŠENÍ: 1. 2. 2017 - 31. 12. 2021

ODPOVĚDNÝ ŘEŠITEL: Tomáš Policar

ŘEŠITELSKÉ ORGANIZACE:
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod
Rybářství Nové Hrady s.r.o.
Klatovské rybářství a.s.

CÍL PROJEKTU:
Zefektivnit produkci významných druhů ryb jako je: kapr obecný, candát obecný, lín obecný, amur bílý, okoun říční, štika obecná, sumeček africký a mník jednovousý v českém produkčním rybářství,
Více diverzifikovat produkci a zvýšit ekonomickou rentabilitu produkčních podniků v ČR při využití biotechnologických postupů jako jsou: stimulace sezónních či mimosezónní výtěry a domestikace ryb, produkce vysoce užitkových hybridů, triploidních a monosexních populací ryb a optimalizace RAS technologie.


DÍLČÍ CÍLE PROJEKTU:
I. Management a reprodukce generačních ryb
Optimalizace umělého oplození ovulovaných jiker,
Porovnání efektivity umělého a poloumělého výtěru u candáta,
Potravní nároky generačních ryb candáta v předvýtěrovém období,
Preference výtěrového substrátu u poloumělého výtěru candáta,
Minimalizace povýtěrové mortality candáta obecného pomocí dlouhodobých koupelí v soli a v RAS,
Vývoj imobilizačního a aktivačního roztoku pro spermie candáta,
Optimalizace opakovaných odběrů spermatu u candáta,
Sledování fyziologie a stresu u generačních ryb candáta v průběhu poloumělého výtěru,
Optimalizace hormonální a environmentální stimulace umělých výtěrů u kaprovitých a dravých druhů ryb,
Stimulace mimosezónních výtěrů okounovitých ryb.

II. Hodnocení kvality gamet a optimalizace uchovávání jiker před jejich oplozením
Optimalizace krátkodobého uchování neoplozených jiker včetně hodnocení jejich kvality u sumečka afrického, lína obecného, candáta obecného a kapra obecného,
Vliv managementu chovu generačních ryb na kvalitu spermatu u candáta obecného, kapra obecného a mníka jednovousého,
Studium fyziologie a morfologie spermií u mníka jednovousého včetně jejich zajímavé termoaktivace.

III. Využití šlechtitelských postupů a nového plemene kapra amurského lysce (AL) pro zefektivnění produkce kapra obecného v ČR
Realizace dlouhodobých testů užitkovosti u produkčních hybridů vzniklých díky AL,
Sledování a vyhodnocení přežití, rychlosti růstu, konverze živin a odolnosti hybridů vůči KHV,
Vyhodnocení a porovnání kvality a výtěžnost masa u hybridů AL,
Odhad heritability u sledovaných znaků u hybridů AL,
Chov generačních ryb AL v RAS s cílem zkrátit reprodukční interval a zvýšit efektivitu využití tohoto plemene při šlechtění kapra v ČR.

IV. Experimentální produkce mezidruhových hybridů okounovitých ryb, triploidních a monosexních populací u candáta obecného
Experimenty s cílem dosáhnout mezidruhových hybridů mezi okounem říčním a candátem obecným,
Realizace chladných, teplých a tlakových šoků s cílem dosáhnout triploidních ryb u candáta obecného (1°C, 5 min. po oplození, 120 min.)
Neomales produkce pomocí 17alfa MT v krmivu 30 a 50 mg/kg po dobu 30 a 60 dní od 30.,40. a 50. dne od líhnutí a celosamičích populací pomocí 17 beta estradiol v krmivu 30 mg/kg po dobu 30 dní od 50. dne po vylíhnutí.

V. Optimalizace produkčních chovů využívající rybníky
Využití kombinace rybniční a intenzivní akvakultury u kaprovitých ryb (amur, parma a lín),
Optimalizace chovu dravých druhů ryb,
Optimalizace polykulturních obsádek ryb,
Úzká spolupráce s produkčními podniky: Rybářství Nové Hrady s.r.o., Klatovské rybářství a.s., Blatenská ryba s.r.o.

DOSAŽENÉ VÝSLEDKY PROJEKTU ZA ROKY 2017 – 2021:
Vědecké články v časopisech s IF: 35
Certifikovaná metodika: 3
Ověřená technologie: 1
Užitný vzor: 2
Odborné semináře: 3
Abstrakty z konferencí: 13

Ph.D. semináře 2022

V pondělí 14. března 2022 se uskuteční online prezentace pana Ing. et Ing. Martina Šindlera a paní M.Sc. Ruoy Hao.

  • 9:00 - Ing. et Ing. Martin Šindler - Sterlet (Acipenser ruthenus) populations in the Slovak part of the Danube: news in 2021.
  • 9:20 - M.Sc. Ruoy Hao - Freshness and shelf-life of fish products.

Pro připojení k Teams klikněte na následující odkaz.


5. dubna 2022 se uskuteční poslední seminář studentů doktorských studijních programů Rybářství a Ochrana vodních ekosystémů.

Publikum bude mít možnost účastnit se semináře pouze prostřednictvím MS Teams, alternativně bude k dispozici také stream.

  • Pro stream klikněte zde.
  • Pro připojení k Teams klikněte zde.

Program semináře:

5. dubna 2022
 Chairman to be announced
Čas Student Téma
 9:00  M.Sc. Hassan Nazari Study of fish behavior
 9:20   M.Sc. Golara Kor  Comparative ultrastructure of sensory organ in six species of freshwater crayfish
 9:40  M.Sc. Azeem Iqbal  Physiological reaction of crayfish to external stimuli
 10:00  M.Sc. Ismael Soto Almena  Long term trends and impacts in the past and future biological invasion

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Zátiší 728/II, 389 25 Vodňany Tel.+420 387 774 601 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. +420 387 774 601 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1