Výzkumný ústav rybářský
a hydrobiologický

Laboratoř sladkovodních ekosystémů

Zaměření laboratoře:

 • výzkum biologie raků a jiných sladkovodních bezobratlých
 • výzkum biologie ryb
 • výzkum biologických invazí
 • výzkum změn životního prostředí a jejich dopadu na sladkovodní organismy
 • výzkum ekosystémů tekoucích a stojatých vod
 • aplikovaná hydrobiologie
 • výzkum fylogenetických vztahů raků a dalších korýšů
 • laboratoř pracuje v rámci výzkumného programu RP4 Biologie v měnících se podmínkách sladkovodních ekosystémů

Motto: “Když něco hledáme a nenacházíme to, měli bychom hledat něco jiného, protože pak můžeme najít něco, co jsme nehledali, což ve skutečnosti může být to, co jsme skutečně hledali.”.
upraveno podle A.A. Milne, Winnie-the-Pooh, 1928.

Hlavním cílem laboratoře je komplexní výzkum sladkovodních ekosystémů s využitím multidisciplinárních přístupů
Ke studiu vlivu hlavních biotických a abiotických faktorů na vodní organismy používáme vedle ryb a raků i další vodní organismy.
Testovanými faktory jsou klimatické změny, antropogenní změny (různé typy narušení habitatu) a biologické invaze.
Biologické invaze jsou jedním z nejvíce studovaných problémů, které jsou celosvětově relevantní (podstatné?) a aktuální.

Mezi další používané metody a přístupy patří:

 • Etologický výzkum mezi a vnitrodruhových interakcí,
 • chemická komunikace a sociální chování,
 • analýza vztahů predátor-kořist,
 • analýza stabilních izotopů,
 • proteomická analýza,
 • molekulárně genetické analýzy,
 • fyziologický výzkum zabývající se reprodukcí a regenerací,
 • monitoring srdeční frekvence raků a
 • využití výše zmíněných přístupů v ekotoxikologických studiích.

Klíčovými organismy naší laboratoře jsou raci, jak v základním tak aplikovaném výzkumu.
Rovněž zahrnujeme roli ostatních bezobratlých a ryb a jejich vzájemné interakce v různých vodních ekosystémech.
Laboratoř cílí na základní biologické vzorce a na přenos jejich výsledků na přirozené procesy v přírodních podmínkách a jejich následnou aplikaci.
Laboratorní činnosti se také dotýkají problematiky udržitelné akvakultury (včetně intenzivního chovu ryb a akvakultury rybníků), reprodukce a chovu reofilních druhů ryb.
V neposlední řadě se laboratoř aktivně podílí na zvyšování povědomí veřejnosti, pořádá vzdělávací akce pro veřejnost, biologické monitorování a záchranné přenosy mlžů, raků a ryb.
Biomonitoring přírodních lokalit a záchranné transfery jsou vedle jejich základních cílů rovněž použity ke komunikaci s veřejností. Doufáme, že tyto činnosti mohou pomoci k (vyššímu) zapojení veřejnosti do úkolů ochrany přírody.

Laboratoř je dobře vybavena zařízeními, laboratořemi, nádržemi a materiálem pro laboratorní i terénní studie. Zařízení mimo jiné zahrnuje:

 • Danio Vision system® umožňující sledování fyziologických, morfologických a behaviorálních reakcí menších vodních organismů, nebo jejich vývojových stádií včetně vajíček,
 • EthoVision XT® systémy pro téměř automatickou detekci a analýzu vzorců chování zvířat,
 • Základní laboratorní vybavení umožňující práci s chemikáliemi, analytickou nebo experimentální práci,
 • Monitorovací systém založený na neinvazivním sledování pohybové aktivity a srdeční frekvence raků,
 • Vybavení pro terénní studie k odběru vzorků širokého spektra živočichů (ryb, raků, zoobentosu, zooplanktonu) žijících ve sladkovodních ekosystémech, včetně např. potápěčského vybavení
 • Tři jednotky simulující vodní proudění k napodobení potočních podmínek,
 • Laboratorní inkubátory umožňující nastavení různých experimentálních teplot,
 • Akvarijní místnost k experimentálnímu odchovu raků a vybavení pro vnitřní a venkovní odchov a údržbu sladkovodních organismů (podnosy, nádrže, akvária, speciální krabice atd.),
 • Základní vybavení pro molekulární analýzy v rámci pre-, post-PCR a ELFO laboratoře.

Knihy, DVD, metodiky

Kniha “Biologie a chov raků” a její anglický překlad shrnuje znalosti o racích vyskytujících se zejména v Evropě, včetně: systematiky a distribuce, evoluce a historické biogeografie, genetiky, popisu druhů, morfologie a anatomie, životního cyklu a ekologie, nemocí a chovu raků.

Kniha “České názvy živočichů VIII: Desetinožci (Decapoda), Infrařád Rakotvární (Astacidea)” poskytuje českou nomenklaturu všech aktuálně známých druhů raků s jejich latinskými jmény, synonymy a obvyklými obchodními názvy.

Kniha Biologie, ochrana, a chov raků

Výsledky laboratorního výzkumu jsou také prezentovány na vzdělávacím DVD (česká I anglická verze) a v několika aplikovaných dílech ze série metodik FROV JCU.

Lidé a kontakty

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Zátiší 728/II, 389 25 Vodňany Tel.+420 387 774 601 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. +420 387 774 601 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1