Ústav akvakultury
a ochrany vod

Laboratoř řízené reprodukce a intenzivního chovu ryb

 Výzkumná činnost pracovníků laboratoře se ubírá dvěma směry:

1) řízenou reprodukci ryb se zaměřením na optimalizaci postupů pro dosažení ovulace jikernaček s využitím anestézie, aplikace hormonálních přípravků a úpravy teploty vody, jak u stávajících hospodářsky významných druhů (kapr obecný, lín obecný, amur bílý, candát obecný, lososovité a jeseterovité ryby), tak u druhů do akvakultury nově zaváděných (okoun říční, keříčkovec červenolemý, Heterobranchus longifilis, jeseteři). U některých druhů ryb je výzkum doplněn i sledováním dynamiky pohlavních hormonů v průběhu předvýtěrového a výtěrového období. Probíhají experimenty zaměřené na porovnání rychlosti růstu, nástupu pohlavní dospělosti a jeho vlivu na mortalitu při chovu tržních ryb sivena amerického, sivena arktického a jejich hybrida. V tomto kontextu jsou testovány především různé režimy fotostimulace. Dále se laboratoř zabývá i studiem řízené reprodukce a kvality pohlavních produktů u tropických okrasných druhů ryb.

2) technologií intenzivního chovu ryb se zvláštním zřetelem na využití recirkulačních akvakulturních systémů (RAS) pro chov okouna říčního, candáta obecného, keříčkovce červenolemého, tilapie nilské, síhovitých, jeseterovitých a lososovitých ryb. Oblast zájmu zahrnuje studium metabolismu (spotřeby kyslíku a exkrece metabolitů ryb), hodnocení rychlosti růstu, hmotnostní heterogenity, přežití, morfometrických změn a efektivity využití krmiva pro zmíněné druhové spektrum. Experimenty jsou prováděny především v kontextu abiotických faktorů, jako je teplota vody, nasycení vody kyslíkem, frekvence krmení, hustota obsádky, intenzita světla a délka krmného dne. U okouna říčního je studována rychlost růstu a genetická divergence u různých populací v experimentálních podmínkách intenzivního chovu. U larválních stádií ryb je výzkum zaměřen na optimalizaci a načasování převodu z živé potravy na kompletní krmnou směs, včetně možnosti použití tzv. obohacené živé potravy. Chovatelsky a krmivářsky zaměřené experimenty, prováděné u tržních velikostí ryb, jsou vyhodnocovány včetně vlivu na kvalitu finálního produktu (tj. výtěžnost, chemické složení, technologické a senzorické vlastnosti masa). Nově se laboratoř zabývá i vyhodnocením vlivu výše popsaných aspektů na aktivitu imunitního systému chovaných ryb. Recentně prováděné experimenty jsou cíleny i na využití alternativních zdrojů v krmivech a možnosti redukce emisí živin. Příkladem jsou aktivity vedoucí k využívání hmyzí moučky, řasové moučky, biofloc kultury či různých vedlejších produktů. Laboratoř se zabývá také potravní etologií intenzivně chovaných ryb. Je sledován a porovnáván vliv provozu různých technologických prvků RAS z pohledu energetické náročnosti, spotřeby vody, produkce znečištění, vhodnosti do různých klimatických podmínek a chov vybraných druhů ryb. Je podporována popularizace tohoto způsobu chovu ryb v praxi s cílem většího rozšíření RAS v české akvakultuře.

Laboratoř provádí i testování krmiv, či krmných aditiv na zakázku, včetně stanovení krmných koeficientů a zprostředkování navazujících vyšetření (hematologické, histologické apod.). Laboratoř disponuje generačním hejnem keříčkovců červenolemých (Clarias gariepinus) a sumečků druhu Heterobranchus longifilis. Po domluvě je možno zabezpečit dodávky odkrmeného plůdku těchto druhů (případně mezidruhového hybrida) pro rybí farmy.

 

Vedle výzkumu zajišťují pracovníci laboratoře i poradenství (pro odbornou veřejnost i praxi), výuku na FROV JU (včetně vedení bakalářských, diplomových a doktorských prací) a workshopy v uvedených směrech odborné činnosti. Členové laboratoře zajišťují, garantují nebo se podílí na výuce odborných předmětů (Akvaristika, Chov lososovitých ryb, Chov teplomilných druhů ryb, Intenzivní akvakultura, Recirkulační akvakulturní systémy a Řízená reprodukce ryb, Rybniční akvakultury, Základy biologie akvarijních ryb) v českém i anglickém jazyce, včetně pravidelného organizování domácích a zahraničních exkursí zejména na nová zařízení s intenzivním chovem ryb.

Pracovníci laboratoře spolupracují s českými i zahraničními univerzitními pracovišti, výzkumnými institucemi či podniky zaměřenými nejen na intenzivní chov ryb, ale i na projektování a výrobu zařízení pro chov ryb v RAS.

Lidé a kontakty

  • Laboratoř řízené reprodukce a intenzivního chovu ryb
    Ústav akvakultury a ochrany vod

  • Husova tř. 458/102
    370 05 České Budějovice

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Zátiší 728/II, 389 25 Vodňany Tel.+420 387 774 601 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. +420 387 774 601 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1