Výzkumný ústav rybářský
a hydrobiologický

Laboratoř fyziologie reprodukce

Laboratoř vedle vysokoškolské výuky provádí základní a aplikovaný výzkum se zaměřením na reprodukci především našich hospodářsky významných a ohrožených druhů ryb.
Hlavními nástroji jsou mikroskopy vybaveny stroboskopickou lampou, vysokorychlostní kamerou či počítačem asistovaným systémem a programem analýzy obrazu pro vyhodnocování parametrů motility spermií, bioluminiscenční metody k měření ATP, proteomika, fluorescenční, konfokální a elektronová mikroskopie. Testy oplození a líhnivosti jsou prováděny na Genetickém rybářském centru.
Výstupy jsou ve formě metodik, technologií a vědeckých článků zabývající se aktivací, reaktivací a imobilizací gamet, určováním pohlaví, diagnostikou stupně zralosti jikernaček, genomovou manipulací, krátkodobým a dlouhodobým uchováním gamet (kryoprezervací), zvraty pohlaví a hodnocení účinků endokrinních disruptorů u ryb. Laboratoř vlastní genovou banku zamraženého spermatu plemen ryb.
Laboratoř se v současné době spolupodílí na programu velké výzkumné infrastruktury Cenakva VVI v rámci projektu LM2018099, dále se spolupodílí také na projektu Biodiverzita CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_025/0007370 „Reprodukční a genetické postupy pro uchování biodiverzity ryb a akvakulturu“ a je řešitelem projektu GAČR 18-12465Y „Výzkum naváděcích mechanismů spermií u sladkovodních ryb“.

Laboratoř dále nabízí asistenci při určování pohlaví a zralosti jikernaček, i při samotném umělém výtěru ryb, především pak jeseterů.

Popis rotace bičíku spermií jesetera malého na dně kapky. Čas mezi snímky jsou 2 milisekundy. Tato fotografie je ze studie Sergeye Boryshpoltse, která získala ocenění nejlepší prezentace PhD studenta během 3. Mezinárodní konference biologie rybích gamet v Budapešti, Maďarsko.

Akrozom spermie jesetera sibiřského před a po aktivaci.

Zmrazování spermie a embrya ryb
A) práce na zmrazovacím automatu při zmrazování spermií kapra);
B) zmrazovací automat k zmrazení buněk do -196 °C;
C) K testům oplozenosti a líhnivosti se využívají žlaby s individuálními boxy, ohřevem, recirkulací a UV sterilizací.

Určování pohlaví a stupně zralosti oocytů pomocí biopsie a výtěr jiker u jesetera malého.

Hermafroditická gonáda kapra se spermatocyty a oocytem

Laboratoř uspořádala v srpnu 2007 první mezinárodní workshop na téma biologie rybích spermií, za účasti 13 států čtyř kontinentů. Přednášky a posterové sdělení byly uveřejněny v Journal of Apply Ichtyology, 24 (5), (2008).

Lidé a kontakty

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Zátiší 728/II, 389 25 Vodňany Tel.+420 387 774 601 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. +420 387 774 601 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1