• Úvod
  • Mezinárodní spolupráce
  • Zahraniční mobility

Zahraniční mobility

Je otevřeno výběrové řízení na výjezdy studentů a zaměstnanců v rámci programu Erasmus+ v akademickém roce 2022/23. Více informací naleznete zde.

Přihlášku je možné podat do 16. května 2022.

Program Erasmus+

Pro studenty

Studenti prezenčního i kombinovaného studia na Fakultě rybářství a ochrany vod JU mohou během svého studia v rámci programu Erasmus+ vycestovat až na 12 měsíců
Studenti mohou vycestovat na studijní pobyt na některou z partnerských univerzit nebo na pracovní stáž.

Studijní pobyty

- Minimálně 3 měsíce, optimum celý semestr,
- stipendium 480 – 600 EUR/měsíc,
- min. 18 ECTS kreditů,
- nutná institucionální smlouva.

Pracovní stáže

- Minimálně 2 měsíce,
- stipendium 630 – 750 EUR/měsíc,
- je nutné, aby si studenti našli vhodnou firmu v zahraničí, která poskytuje stáže (internship) v rámci programu Erasmus+.

Oddělení pro zahraniční vztahy FROV JU vypisuje výběrové řízení na studijní pobyty a pracovní stáže zpravidla vlednu či v únoru na následující akademický rok.
Při výběru kandidátů se zohledňuje především:

- studijní průměr,
- dosažené jazykové kompetence doložené jazykovými certifikáty,
- obsah motivačního dopisu.

Informace o výběrovém řízení na studijní pobyty a praktické stáže jsou zveřejněny na webových stránkách v sekci Mezinárodní vztahy FROV JU/aktuality a jsou zároveň i rozeslány studentům na jejich studijní e-maily.

Pro zaměstnance

Zaměstnanci mohou využít nabídku Výukového pobytu (Mobility for Teaching),Školení (Mobility for Training) či Kombinace výukového pobytu a školení (Combination of Teaching and Training) na partnerských univerzitách, vysokoškolských institucích, výzkumných centrech apod.

Výukový pobyt (Mobility for Teaching)

- Pro akademické pracovníky.
- Výuka probíhá na partnerské univerzitě, se kterou je uzavřena inter-institucionální smlouva pro výukové pobyty v rámci programu Erasmus+.
- Minimální rozsah výuky je 8 hodin za týden (5 dní). Tento rozsah je nutné dodržet i v případě kratších pobytů.

Školení (Mobility for Training)

- Odborné, profesně-vzdělávací a jazykové kurzy, školení a stínování nebo praktické stáže dle předem domluveného individuálního programu se školitelem.

Kombinace výukového pobytu se školením (Combination of Teaching and Training)

- Kombinace obou výše uvedených mobilit.
- Určena pro akademické pracovníky.
- Minimální počet odučených hodin je 4 za týden (5 dní).

Obecné informace

Referentka pro zahraniční činnost

Bc. Lucie Kačerová
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+420 387 774 736
+420 734 269 084

Více info o programu Erasmus+ a potřebné formuláře zde

Zkušenosti studentů ze studijních pobytů Erasmus+ zde

Kreditová mobilita

Mobilita mezi programovými a partnerskými zeměmi (KA 107) - více informací ke kreditové mobilitě naleznete zde.

Kreditovou mobilitu je možné využít jen v případě schválené projektové žádosti. Aktuální seznam schválených kreditových mobilit bude zveřejněn na této webové stránce po vyhlášení výsledků na daný rok.

Více informací poskytne proděkan pro zahraniční vztahy - doc. Ing. Vladimír Žlábek, Ph.D. - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Mobility hrazené z IP – “central internationalization program”

- pouze pro studenty doktorské formy studia
- vyhlašuje se každý rok v lednu daného kalendářního roku
- registrace na vyhlášenou výzvu je prostřednictvím studijního a zahraničního oddelění FROV JU - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
- veškeré informace k vyhlášené výzvě jsou zasílány studentům e-mailem
- je kalkulováno s 20.000 Kč na 1 měsíc mobility

Stipendijní nabídky

Dům zahraniční spolupráce - https://www.dzs.cz

GAJU TEAM

Please contact the researchers in charge

- responsible leader: Assoc. Prof. Dipl.-Ing. Vladimír Žlábek, Ph.D. - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Occurrence and critical evaluation of the effects of contaminants on exposed organisms in aquatic ecosystems and options for prevention and elimination of serious viral diseases in fish culture - č.012/2016/Z (2016 – 2018)

- responsible leader: Dipl.-Ing. Vojtěch Kašpar, Ph.D. - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., New biotechnological approaches in fish reproduction and genetics II. - č.125/2016/Z (2016 – 2018)

- responsible leader: prof. RNDr. Dalibor Štys, CSc. - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Understanding the experimental results based on contemporaty information theory - č.017/2016/Z (2016 – 2018)

- responsible leader: Assoc. Prof. Dipl.-Ing. Jan Mráz, Ph.D. - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Innovation for sustainable aquaculture development - č.060/2016/Z (2016 – 2018)

An application for this type of scholarship is available here.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Zátiší 728/II, 389 25 Vodňany Tel.+420 387 774 601 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. +420 387 774 601 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1