Výzkumný ústav rybářský
a hydrobiologický

Experimentální rybochovné pracoviště
a pokusnictví

Pracoviště slučuje komplex 50 experimentálních rybníčků o celkové rozloze téměř 7 ha a rybochovný objekt využívající jak průtočné, tak recirkulační systémy k odchovu převážně raných stádií různých druhů ryb a raků. Počátkem roku 2013 došlo k rozšíření tohoto objektu o nové odchovné, laboratorní a výukové prostory. Dále byla zprovozněna nová venkovní žlabovna, kde je k dispozici 100 nádrží různého typu určených k odchovu ryb a raků.

Výzkumné zaměření:
Pracoviště je využíváno pracovníky a studenty jednotlivých laboratoří k realizaci experimentů zaměřených převážně na výzkum chovatelských technologií v akvakultuře, přičemž značná pozornost je věnována především těmto oblastem:

  • intenzivní metody akvakultury včetně recirkulačních systémů;
  • reprodukce ryb včetně hormonální a environmentální stimulace;
  • odchov raných stádií hospodářských a ohrožených druhů ryb včetně optimalizace podmínek prostředí a výživy;
  • aplikovaná rybářská hydrobiologie;
  • potravní biologie ryb v rybnících i volných vodách;
  • působení rybožravých predátorů na rybochovných objektech;
  • biologie a monitoring původních i nepůvodních druhů raků;
  • chov raků včetně výzkumu reprodukce a reintrodukcí.

Velká pozornost byla v průběhu několika posledních let věnována chovatelským technologiím zaměřeným na chov dravých (okoun říční, candát obecný) a říčních (parma říční, podoustev říční, ostroretka stěhovavá) druhů ryb v recirkulačních systémech. Také v oblasti záchranných chovů, zejména raka říčního, bylo na pracovišti ERP realizováno mnoho experimentů, které přispěly k získání nových poznatků postupně zaváděných do praxe.

Lidé a kontakty

  • Experimentální rybochovné pracoviště a pokusnictví

  • Rechle 1336, Vodnany II

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Zátiší 728/II, 389 25 Vodňany Tel.+420 387 774 601 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. +420 387 774 601 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1