Výzkumný ústav rybářský
a hydrobiologický

Laboratoř intenzivní akvakultury

Umělá reprodukce hospodářsky významných druhů ryb
Jedním z problémů, kterým čelí současná akvakultura, je manifestace reprodukčních dysfunkcí vyvolaných antropogenním stresem a nedostatkem environmentálních podnětů nevyhnutelných k stimulaci neuroendokrinní regulace finálních stádií gametogeneze. Za účelem nápravy reprodukčních dysfunkcí, synchronizace výtěru generačních ryb nebo mimosezonního výtěru se pozornost věnuje zkoumání účinku rozdílných hormonálních preparátů na bázi gonadotropinů (kapří hypofýza a hCG) a faktorů hypotalamu (syntetický analog GnRH a DA). Vedle typu hormonální léčby se experimentálně ověřují i různé způsoby aplikace hormonálního preparátu s ohledem na intenzitu a dynamiku indukované LH sekrece (krátkodobě vs. dlouhodobě uvolňující nosiče).
Laboratoř řeší VP 3 Inovace intenzivních metod produkce hospodářsky a sportovně významných druhů ryb v rámci projektu CENAKVA.

Intramuskulární aplikace hormonálního přípravku samici lína obecního (Tinca tinca, vlevo) a iIntraperitonální aplikace hormonálního přípravku samici pstruha obecního f. jezerní (Salmo trutta lacustris, vpravo)

Vliv hormonálního ošetření na rybí organizmus a kvalitu gamet
V rámci různých experimentů se v naší laboratoři u ošetřených ryb vyhodnocuje vliv hormonálního preparátu na hormonální profil (např. LH, E2, 11-KT) a schopnost stimulovat závěrečné fáze oogeneze a spermiogeneze. Pozornost se zaměřuje také na kvalitu pohlavních produktů získaných pomocí umělého výtěru, stárnutí ovulovaných oocytů a jeho vlivu na proces oplození v podmínkách in vivo a in vitro. Po výtěru generačních ryb se také optimalizuje proces umělého osemenění získaných jiker a následně také umělá inkubace oplozených jiker a vyvíjejících se embryí.

Umělý výtěr candáta obecného (Sander lucioperca, vlevo) a odebírání spermatu u candáta obecného (Sander lucioperca)

Odchov raných a juvenilních stádií hospodářsky a sportovně významných druhů ryb

Intenzivní akvakultura je plně závislá na produkci kvalitních larev a odchovaných juvenilních ryb. Výzkum naší laboratoře je proto zaměřen také na optimalizaci nutričních a environmentálních podmínek pro rané a juvenilní stádia hospodářsky a sportovně významných druhů ryb.

Embrya se žloutkovým váčkem druhu siven arktický (Salvelinus alpinus, vlevo) a larvy sivena amerického (Salvelinus fontinalis) v Rückel-Vackovém inkubátoru (vpravo)

Optimalizace akvakulturní produkce hospodářsky významných druhů ryb

Optimalizace intenzivní akvakultury, která průmyslově produkuje tržní ryby ke konzumu v kontrolovaných podmínkách využívající recirkulační akvakulturní systémy (RAS), je naší další aktivitou realizovanou naší laboratoří. Mezi hlavní užitkové vlastnosti sledované v podmínkách intenzivní akvakultury patří rychlost růstu, konverze krmiva a odolnost proti nemocem a stresu. Mezi možnosti jak tyto vlastnosti můžeme ovlivnit, patří specifikace a následné vyžití optimálních chovných podmínek, chov monosexních obsádek, triploidizace, tetraploidizace, výběr rychle rostoucích jedinců nebo křížení jedinců z různých lokalit či povodí.

Odchovaný násadový materiál candáta obecného (Sander lucioperca)

Zkoumané druhy
V současné době se naše laboratoř věnuje rozvoji intenzivní akvakultury následných druhů ryb: candát obecný (Sander lucioperca), štika obecná (Esox lucius), okoun říční (Perca fluviatilis), mník jednovousý (Lota lota), siven arktický (Salvelinus alpinus), síh peleď (Coregonus peled), síh maréna (Coregonus maraena), lín obecný (Tinca tinca) a sekavka nádherná (Chromobotia macracanthus).

Candát obecný (Sander lucioperca, vlevo) a okoun říční (Perca fluviatilis, vpravo)

Spolupráce s rybářskou praxí
Laboratoř intenzivní akvakultury spolupracuje s celou řadou významných tuzemských a zahraničních rybářských podniků. S polupráce s rybářskou praxí je především spojená s produkcí kvalitního násadového materiálu hospodářsky či sportovně významných druhů ryb pro rybářské podniky. Dále také úzce spolupracujeme s rybářskou praxí při modernizaci chovatelských technologií a zavádění nových a perspektivních druhů ryb do intenzivní akvakultury ČR.

Moderní rybářská líheň Rybářství Nové Hrady s.r.o. (vlevo) a intenzivní odchovna ryb v rámci firmy Bohemia Fish Farm s.r.o. (vpravo)

Lidé a kontakty

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Zátiší 728/II, 389 25 Vodňany Tel.+420 387 774 601 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. +420 387 774 601 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1