• Úvod
 • Věda a výzkum
 • Projekty

Projekty

Národní projekty

Projekty podpořené z prostředků Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
Projekty Národní agentury pro zemědělský výzkum
Ostatní dotace a programy
 • Národní program uchování a využití genetických zdrojů hospodářských a užitkových zvířat – Udržování genetických zdrojů u ryb (odpovědný řešitel: prof. Ing. Martin Flajšhans, Dr.rer.agr.)
 • MZe – podpůrný program 2.A.e.1a): Udržování a zlepšování genetického potenciálu hospodářských zvířat a rostlin (odpovědný řešitel: prof. Ing. Martin Flajšhans, Dr.rer.agr.)
 • OP PIK - CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0027352, Vývoj procesu hodnocení kadaverózních rohovkových lamel pomocí inovace mikroskopických systémů pro celulární analýzu (09/2021 – 05/2023, odpovědný řešitel za FROV JU: Ing. Bc. Renata Štysová Rychtáriková, Ph.D.)
Operační program Rybářství

9. Výzva, Opatření 5.2. Uvádění produktů na trh, záměr b) Propagační kampaně

 11. Výzva, Opatření 2.1. Inovace

 12. Výzva, Opatření 5.2. Uvádění produktů na trh, záměr b) Propagační kampaně

13. Výzva, Opatření 2.1. Inovace

 14. Výzva, Opatření 5.2. Uvádění produktů na trh, záměr b) Propagační kampaně

16. Výzva, Opatření 2.1. Inovace

17. Výzva, Opatření 5.2. Uvádění produktů na trh, záměr b) Propagační kampaně

18. Výzva, Opatření 2.1. Inovace

 • CZ.10.2.101/2.1/0.0/20_018/0001216 Ověření efektivnosti produkce násady kapra a amura v RAS pro chov tržních ryb v rybnících (2021 – 2022, odpovědný řešitel Ing. Ján Regenda, Ph.D.; partner projektu – Blatenská ryba, spol. s r.o.)
 • CZ.10.2.101/2.1/0.0/20_018/0001217 Desinfekční postupy v chovech kaprovitých ryb se zaměřením na kvalitu vodního prostředí (2021 – 2022, odpovědný řešitel MVDr. Eliška Zusková, Ph.D.; partner projektu – Rybářství Hluboká cz. s.r.o.)
 • CZ.10.2.101/2.1/0.0/20_018/0001219 Vývoj nových rybích výrobků ze sumečka afrického (2021 – 2023, odpovědný řešitel doc. Ing. Jan Mráz, Ph.D.; partner projektu – Tilapia s.r.o.)
 • CZ.10.2.101/2.1/0.0/20_018/0001225 Inovace v chovu larev, juvenilních, remontních, generačních ryb lipana podhorního (2021 – 2023, odpovědný řešitel doc. Ing. Tomáš Policar, Ph.D.; partner projektu – Rybářství Nové Hrady s.r.o.)

19. Výzva, Opatření 2.1. Inovace

 •  CZ.10.2.101/2.1/0.0/21_019/0001364 Vývoj nových rybích výrobků pro předškolní děti na základě výzkumu jejich preferencí  (2021 – 2023, odpovědný řešitel doc. Ing. Jan Mráz, Ph.D.; partner projektu – Tilapia s.r.o.)
 • CZ.10.2.101/2.1/0.0/21_019/0001365 Využití samčí monosexní obsádky pro efektivnější produkci keříčkovce červenolemého (2021 – 2023, odpovědný řešitel Ing. Markéta Prokešová, Ph.D.; partner projektu – Zemědělská akciová společnost Mžany, a.s.)
 • CZ.10.2.101/2.1/0.0/21_019/0001366 Optimalizace udících procesů velkokapacitních zařízení (2021 – 2023, odpovědný řešitel Ing. Jan Kašpar; partner projektu – Fish Market a.s.)
Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity (NAKI II)
 • DG18P02OVV057 Kulturní tradice českého rybářství ve světle jejího využití v cestovním ruchu a krajinotvorbě (2018 – 2022, odpovědný řešitel za FROV: doc. Ing. Jan Mráz, Ph.D.)
Projekty podporované Grantovou agenturou JU (GAJU)
 • 065/2022/Z Rizikové faktory ve vodním prostředí a možnosti jejich eliminace (2/2022–12/2024, odpovědný řešitel: prof. Ing. Tomáš Randák, Ph.D.)
 • 107/2022/Z Nové metody a biotechnologické postupy v reprodukci a genetice ryb IV. (2/2022–12/2024, odpovědný řešitel: doc. Ing. Martin Pšenička, Ph.D.)
 • 098/2022/Z Cirkulární a udržitelná akvakultura (2/2022–12/2024, odpovědný řešitel: doc. Ing. Jan Mráz, Ph.D.)
 • 114/2022/Z Nové technologie monitorování vodních organismů s ohledem na jejich dobré životní podmínky (2/2022–12/2024, odpovědný řešitel: Ing. Petr Císař, Ph.D.)
 • 026/2022/Z Ekologická výživa v rybnících: optimalizace výživy ryb prostřednictvím chytrých a vyvážených strategií (2/2022–12/2023, Ing. Lenka Kajgrová)
 • 028/2022/T Optimalizovaná aplikace peletovaných krmiv s vyšším obsahem vitamínu C v intenzivní akvakultuře candáta obecného (Sander lucioperca) (2/2022–1/2023, Mgr. Tomáš Pěnka)
 • 055/2022/Z Vliv teploty na proteinové spektrum hemolymfy, ultrastrukturu hemocytů a populační dynamiku u raka mramorovaného (2/2022–1/2023, MSc. Kifayatullah)
 • 012/2022/Z Buněčné a molekulární aspekty regenerace pohybového aparátu u raků (2/2022–1/2023, M.Sc. Golara Kor)
 • 027/2022/Z Mohou stresové podmínky prodloužit mateřskou péči a vývoj mláďat u parthenogenetického raka mramorovaného (Procambarus virginalis Lyko, 2017)? (2/2022–1/2023, M.Sc. Davinder Kaur)
 • 022/2022/Z Fyziologická reakce raků na výskyt organických polutantů v povrchových vodách (2/2022–1/2023, Ing. Viktoriia Malinovska)
Projekty podporované Grantovou agenturou ČR (GAČR)
 • 20-04676X Holistická charakterizace expozice a potenciálních účinků komplexních směsí chemických látek ve vodním prostředí (1/2020 – 12/2024, odpovědný řešitel doc. Mgr. Roman Grabic, Ph.D.)
 • 20-01251S Epigenetické modifikace a funkční vlastnosti stárnoucích rybích gamet (1/2020 – 12/2022, odpovědný řešitel prof. Ing. Otomar Linhart, DrSc.)
 • 20-09951S „Živá“ voda – komplexní odpověď vodních živočichů na přítomnost psychoaktivních látek z komunálního znečištění (1/2020 – 12/2022, odpovědný řešitel prof. Ing. Tomáš Randák, Ph.D.)
 • 20-16111S Pochopení vlivu kombinovaných stresorů na sladkovodní biotu: Změní klimatická změna dopad chemického znečištění? (01/2020 – 12/2022, hl. řešitel PřF, odpovědný řešitel za FROV Ing. Bc. Kateřina Grabicová, Ph.D.)
 • 20-23836S Jeseter jako unikátní model evolučního přechodu z holoblastického na meroblastické rýhování a vývoje endodermu obratlovců (4/2020 – 12/2022, odpovědný řešitel doc. Ing. Martin Pšenička, Ph.D.)
 • 22-19136S Charakterizace účinků látek s anti-progestagenní aktivitou vyskytujících se ve vodním prostředí na nižší obratlovce (1/2022–12/2024, odpovědný řešitel: doc. Ing. Hana Kocour Kroupová, Ph.D.)
 • 22-18597S Živiny z ryb nebo výživa pro ryby: Odhalování skrytého rizika znečištění a zadržování živin v rybnících skrze nutriční bioenergetiku ryb (1/2022–12/2024, odpovědný řešitel: doc. Ing. Jan Mráz, Ph.D.)
 • 22-01781O Rychlá dospělost, rychlá smrt, ale co zárodečné buňky? Vývoj a stárnutí zárodečných buněk u halančíka tyrkysového – přirozeně krátkověkého obratlovce (06/2022–12/2025, odpovědný řešitel: Ing. Roman Franěk, Ph.D.)
 • 22-14069S Hledání nejefektivněji oplozujících spermií: Studie subpopulací spermií u ryb (4/2022–12/2024, odpovědný řešitel: doc. M.Sc. Boris Dzyuba, Ph.D.)
 • 22-03754S Od mozku ke spermiím: jak mohou psychoaktivní polutanty ovlivnit funkci spermií ryb (4/2022–12/2024, odpovědný řešitel: M.Sc. Ganna Fedorova, Ph.D.)
Projekty podporované Grantovou agenturou ČR (GAČR) - Mezinárodní GA ČR
 • Zkrácení generační doby pomocí náhradní reprodukce a in vitro maturace spermií u ryb (01/2022 – 12/2024, odpovědný řešitel doc. Ing. Martin Pšenička, Ph.D.)
Projekty podporované Technologickou agenturou ČR (TAČR)
 • TM02000037 - Nanobubliny jako účinný prostředek pro aplikaci ozónu a kyslíku v akvakultuře (06/2021-05/2024, OZONTECH, s.r.o., odpovědný řešitel za FROV JU: Ing. Vlastimil Stejskal, Ph.D.)

Mezinárodní projekty

Program INTERREG V-A Rakousko – Česká republika
JPIAMR
 • BIOCIDE - Antibacterial biocides in the water cycle – an integrated approach to assess and manage risks for antibiotic resistance development (2022 – 2024, odpovědný řešitel za FROV JU: doc. Ing. Roman Grabic Ph.D.)

COST
 • CA20106 - TOMORROW’S ‘WHEAT OF THE SEA’: ULVA, A MODEL FOR AN INNOVATIVE MARICULTURE (10/2021 – 09/2025, odpovědný řešitel za FROV JU: Mgr. Otakar Strunecký, Ph.D.)

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Zátiší 728/II, 389 25 Vodňany Tel.+420 387 774 601 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. +420 387 774 601 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1