• Úvod
 • Věda a výzkum
 • Projekty

Projekty

Národní projekty

Projekty podpořené z prostředků Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
Projekty Národní agentury pro zemědělský výzkum
Ostatní dotace a programy
 • Národní program uchování a využití genetických zdrojů hospodářských a užitkových zvířat – Udržování genetických zdrojů u ryb (odpovědný řešitel: prof. Ing. Martin Flajšhans, Dr.rer.agr.)
 • MZe – podpůrný program 2.A.e.1a): Udržování a zlepšování genetického potenciálu hospodářských zvířat a rostlin (odpovědný řešitel: prof. Ing. Martin Flajšhans, Dr.rer.agr.)
Operační program Rybářství

9. Výzva, Opatření 5.2. Uvádění produktů na trh, záměr b) Propagační kampaně

 11. Výzva, Opatření 2.1. Inovace

 12. Výzva, Opatření 5.2. Uvádění produktů na trh, záměr b) Propagační kampaně

13. Výzva, Opatření 2.1. Inovace

 14. Výzva, Opatření 5.2. Uvádění produktů na trh, záměr b) Propagační kampaně

16. Výzva, Opatření 2.1. Inovace

 • CZ.10.2.101/2.1/0.0/19_016/0000983 Protektivní koupele ryb v rizikových fázích odchovu kapra obecného (Cyprinus carpio L.) (2020 – 2021, MVDr. Eliška Zusková, Ph.D.; partner projektu - Rybářství Lnáře)
 • CZ.10.2.101/2.1/0.0/19_016/0000985 Optimalizace technologie akvaponické farmy pro zvýšení produkce ryb a zlepšení kvality vody (2020 – 2022, doc. Ing. Jan Mráz, Ph.D.; partner projektu - Aquaponic Park s.r.o.)
 • CZ.10.2.101/2.1/0.0/19_016/0000986 Vývoj rybích výrobků a receptur ze sezónně dostupných ryb (2020 – 2022, doc. Ing. Jan Mráz, Ph.D.; partner projektu - ŠTIČÍ LÍHEŇ-ESOX, spol. s r.o.)

17. Výzva, Opatření 5.2. Uvádění produktů na trh, záměr b) Propagační kampaně

 •  CZ.10.5.109/5.2/4.0/20_017/0001090 Výroční konference  (2020 – 2021, odpovědný řešitel Ing. Josef Příborský)
 • CZ.10.5.109/5.2/4.0/20_017/0001091 Metodika XIII (2020 – 2022, odpovědný řešitel Ing. Roman Franěk, Ph.D.)
 • CZ.10.5.109/5.2/4.0/20_017/0001092 Metodika XII (2020 – 2022, odpovědný řešitel Mgr. Peter Podhorec, Ph.D.)
 • CZ.10.5.109/5.2/4.0/20_017/0001093 Technologie VII (2020 – 2022, odpovědný řešitel Mgr. Peter Podhorec, Ph.D.)
 • CZ.10.5.109/5.2/4.0/20_017/0001094 Metodika XI (2020 – 2022, odpovědný řešitel Ing. Vojtěch Kašpar, Ph.D.)
 • CZ.10.5.109/5.2/4.0/20_017/0001095 Metodika X (2020 – 2022, odpovědný řešitel  Mgr. Peter Podhorec, Ph.D.)
 • CZ.10.5.109/5.2/4.0/20_017/0001096 Metodika IX (2020 – 2022, odpovědný řešitel  Mgr. Peter Podhorec, Ph.D.)
 • CZ.10.5.109/5.2/4.0/20_017/0001097 Metodika VII (2020 – 2022, odpovědný řešitel  MVDr. Veronika Piačková, Ph.D.)
 • CZ.10.5.109/5.2/4.0/20_017/0001098 Metodika VI (2020 – 2022, odpovědný řešitel  doc. Ing. Martin Kocour, Ph.D.)

18. Výzva, Opatření 2.1. Inovace

 • CZ.10.2.101/2.1/0.0/20_018/0001216 Ověření efektivnosti produkce násady kapra a amura v RAS pro chov tržních ryb v rybnících (2021 – 2022, odpovědný řešitel Ing. Ján Regenda, Ph.D.; partner projektu – Blatenská ryba, spol. s r.o.)
 • CZ.10.2.101/2.1/0.0/20_018/0001217 Desinfekční postupy v chovech kaprovitých ryb se zaměřením na kvalitu vodního prostředí (2021 – 2022, odpovědný řešitel MVDr. Eliška Zusková, Ph.D.; partner projektu – Rybářství Hluboká cz. s.r.o.)
 • CZ.10.2.101/2.1/0.0/20_018/0001219 Vývoj nových rybích výrobků ze sumečka afrického (2021 – 2023, odpovědný řešitel doc. Ing. Jan Mráz, Ph.D.; partner projektu – Tilapia s.r.o.)
 • CZ.10.2.101/2.1/0.0/20_018/0001225 Inovace v chovu larev, juvenilních, remontních, generačních ryb lipana podhorního (2021 – 2023, odpovědný řešitel doc. Ing. Tomáš Policar, Ph.D.; partner projektu – Rybářství Nové Hrady s.r.o.)

19. Výzva, Opatření 2.1. Inovace

 •  CZ.10.2.101/2.1/0.0/21_019/0001364 Vývoj nových rybích výrobků pro předškolní děti na základě výzkumu jejich preferencí  (2021 – 2023, odpovědný řešitel doc. Ing. Jan Mráz, Ph.D.; partner projektu – Tilapia s.r.o.)
 • CZ.10.2.101/2.1/0.0/21_019/0001365 Využití samčí monosexní obsádky pro efektivnější produkci keříčkovce červenolemého (2021 – 2023, odpovědný řešitel Ing. Markéta Prokešová, Ph.D.; partner projektu – Zemědělská akciová společnost Mžany, a.s.)
 • CZ.10.2.101/2.1/0.0/21_019/0001366 Optimalizace udících procesů velkokapacitních zařízení (2021 – 2023, odpovědný řešitel Ing. Jan Kašpar; partner projektu – Fish Market a.s.)
Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity (NAKI II)
 • DG18P02OVV057 Kulturní tradice českého rybářství ve světle jejího využití v cestovním ruchu a krajinotvorbě (2018 – 2022, odpovědný řešitel za FROV: doc. Ing. Jan Mráz, Ph.D.)
Projekty podporované Grantovou agenturou JU (GAJU)
 • 097/2019/Z Nové metody a biotechnologické postupy v reprodukci a genetice ryb III. (2019-2021, odpovědný řešitel: doc. Ing. Martin Pšenička Ph.D.)
 • 061/2019/Z Ekofyziologické účinky vybraných environmentálních faktorů na vodní organismy (2019-2021, odpovědný řešitel: prof. Ing. Tomáš Randák, Ph.D.)
 • 013/2019/Z Nové technologie monitorování akvakultury s ohledem na dobré životní podmínky vodních organismů (2019-2021, odpovědný řešitel: Ing. Petr Císař Ph.D.)
 • 122/2019/Z Dlouhodobě udržitelná akvakultura (2019-2021, odpovědný řešitel: doc. Ing. Jan Mráz Ph.D.)
 • 037/2020/Z Epigenetické modifikace a funkční vlastnosti spojené se stárnutím spermií kapra obecného (Cyprinus carpio L.) (2/2020 – 12/2021, odpovědný řešitel: MSc. Yu Cheng)
 • 047/2021/Z Metabolické uvolňování vysoce reaktivního tráveného fosforu z kapra obecného na začátku a na konci sezóny strava v rybnících: Odhalení skryté hrozby (2/2021–1/2022, M.Sc. Koushik Roy)
 • 063/2021/Z Ultrastrukturální a proteomické mechanismy reakce imunitního systému během srážení hemolymfy u raků (2/2021–1/2022, M.Sc. Kifayatullah)
 • 024/2021/Z Schopnost oplodnění a DNA poškození v kryokonzervovaných a v gradientu Percollu vybraných spermiích jesetera malého (2/2021–1/2022, M.Sc. Anatolii Sotnikov)
 • 054/2021/Z Necílený screening mikropolutantů ve vodě (2/2021–1/2022, Ing. Petra Nováková)
 • 035/2021/Z Buněčné a molekulární aspekty regenerace nervů u raků (2/2021–1/2022, M.Sc. Golara Kor)
 • 018/2021/Z „Nežádoucí dar”: biokoncentrace léčiv v okřídlených stádiích vodního hmyzu ovlivněném komunálními odpadními vodami (2/2021–1/2022, Ing. Marek Let)
 • 053/2021/Z Přizpůsobení integrované ochrany proti škůdcům a chorobám pro aquaponie (2/2021–1/2022, M.Sc. Ewumi Azeez Folorunso)
 • 066/2021/Z Xenobiotická a signální role 2-keto-3-deoxy-6-fosfoglukonátu u sinic (2/2021–1/2022, M.Sc. Anushree Bachhar)
 • 019/2021/Z Vývoj endodermu střeva u obratlovců a mechanismus vnitřní výživy embrya jesetera malého (Acipenser ruthenus): komparativní studie (2/2021–1/2022, M.Sc. Mujahid Ali Shah)
Projekty podporované Grantovou agenturou ČR (GAČR)
 • 18-09323S Duplikace genomu v evoluci jeseterů a dopad na jejich biologii (2018 - 6/2021, odpovědný řešitel prof. Ing. Martin Flajšhans, Dr.rer.agr.)
 • 18-15802S Transformace farmak v prostředí běžného recipientu vyčištěných komunálních odpadních vod (2018-2020, odpovědný řešitel: doc. Ing. Vladimír Žlábek, Ph.D.)
 • 19-04431S Teplotou ovlivněné změny v interakcích a ekologických rolích prominentních invazivních raků (1/2019 – 12/2021, odpovědný řešitel: Ing. Antonín Kouba, Ph.D.)
 • 19-11140Y Systém reparace poškození DNA u vyvíjejících se embryí jeseterů (1/2019 – 12/2021, odpovědný řešitel: MSc. Ievgeniia Gazo, Ph.D.)
 • 19-11313S Mezidruhové srovnávání RNA lokalizace v rámci vajíček pro objasnění regulace časného vývoje a asymetrického dělení buněk (2019-2021, odpovědný řešitel za FROV: doc. Ing. Martin Pšenička, Ph.D.)
 • 20-04676X Holistická charakterizace expozice a potenciálních účinků komplexních směsí chemických látek ve vodním prostředí (1/2020 – 12/2024, odpovědný řešitel doc. Mgr. Roman Grabic, Ph.D.)
 • 20-01251S Epigenetické modifikace a funkční vlastnosti stárnoucích rybích gamet (1/2020 – 12/2022, odpovědný řešitel prof. Ing. Otomar Linhart, DrSc.)
 • 20-09951S „Živá“ voda – komplexní odpověď vodních živočichů na přítomnost psychoaktivních látek z komunálního znečištění (1/2020 – 12/2022, odpovědný řešitel prof. Ing. Tomáš Randák, Ph.D.)
 • 20-16111S Pochopení vlivu kombinovaných stresorů na sladkovodní biotu: Změní klimatická změna dopad chemického znečištění? (01/2020 – 12/2022, hl. řešitel PřF, odpovědný řešitel za FROV Ing. Bc. Kateřina Grabicová, Ph.D.)
 • 20-23836S Jeseter jako unikátní model evolučního přechodu z holoblastického na meroblastické rýhování a vývoje endodermu obratlovců (4/2020 – 12/2022, odpovědný řešitel doc. Ing. Martin Pšenička, Ph.D.)
Projekty podporované Technologickou agenturou ČR (TAČR)
 • TM02000037 - Nanobubliny jako účinný prostředek pro aplikaci ozónu a kyslíku v akvakultuře (06/2021-05/2024, OZONTECH, s.r.o., odpovědný řešitel za FROV JU: Ing. Vlastimil Stejskal, Ph.D.)

Mezinárodní projekty

Program INTERREG V-A Rakousko – Česká republika
Norské fondy 2014 - 2021
 • Posilování spolupráce mezi Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích a COWI AS v oblasti sledování kvality vod – č. 1404572019 (2020, odpovědný řešitel: Ing. Helena Švecová, Ph.D.)
 •  OBJEVOVAT A CHRÁNIT: Ohrožené světy vodních ekosystémů a jejich biodiversity – č. 3201400019 (2021 – 2023, odpovědný řešitel za FROV JU: Mgr. Miroslav Boček)

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Zátiší 728/II, 389 25 Vodňany Tel.+420 387 774 601 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. +420 387 774 601 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Vážení návštěvníci, právě jsme spustili nové internetové stránky naší univerzity včetně všech fakult, kateder a součástí univerzity. Než se u nás na novém webu rozkoukáte, můžete kliknout na zobrazení starých internetových stránek.

1