• Úvod
 • Věda a výzkum
 • Projekty

Projekty

Národní projekty

Projekty Národní agentury pro zemědělský výzkum
Ostatní dotace a programy
 • Národní program uchování a využití genetických zdrojů hospodářských a užitkových zvířat – Udržování genetických zdrojů u ryb (odpovědný řešitel: prof. Ing. Martin Flajšhans, Dr.rer.agr.)
 • MZe – podpůrný program 2.A.e.1a): Udržování a zlepšování genetického potenciálu hospodářských zvířat a rostlin (odpovědný řešitel: prof. Ing. Martin Flajšhans, Dr.rer.agr.)
Operační program Rybářství

9. Výzva, Opatření 5.2. Uvádění produktů na trh, záměr b) Propagační kampaně

 11. Výzva, Opatření 2.1. Inovace

 12. Výzva, Opatření 5.2. Uvádění produktů na trh, záměr b) Propagační kampaně

13. Výzva, Opatření 2.1. Inovace

 14. Výzva, Opatření 5.2. Uvádění produktů na trh, záměr b) Propagační kampaně

16. Výzva, Opatření 2.1. Inovace

17. Výzva, Opatření 5.2. Uvádění produktů na trh, záměr b) Propagační kampaně

18. Výzva, Opatření 2.1. Inovace

19. Výzva, Opatření 2.1. Inovace

Projekty podporované Grantovou agenturou JU (GAJU)
 • 065/2022/Z Rizikové faktory ve vodním prostředí a možnosti jejich eliminace (2/2022–12/2024, odpovědný řešitel: prof. Ing. Tomáš Randák, Ph.D.)
 • 107/2022/Z Nové metody a biotechnologické postupy v reprodukci a genetice ryb IV. (2/2022–12/2024, odpovědný řešitel: doc. Ing. Martin Pšenička, Ph.D.)
 • 098/2022/Z Cirkulární a udržitelná akvakultura (2/2022–12/2024, odpovědný řešitel: doc. Ing. Jan Mráz, Ph.D.)
 • 114/2022/Z Nové technologie monitorování vodních organismů s ohledem na jejich dobré životní podmínky (2/2022–12/2024, odpovědný řešitel: Ing. Petr Císař, Ph.D.)
 • 026/2022/Z Ekologická výživa v rybnících: optimalizace výživy ryb prostřednictvím chytrých a vyvážených strategií (2/2022–12/2023, Ing. Lenka Kajgrová)
 • 072/2023/Z Crayfish tracking of chemical stimuli (pheromones, food cues) in different types of turbulent, undirectional flows (2/2023–1/2024, odpovědný řešitel: M.Sc. Davinder Kaur)
 • 059/2023/Z  Effects of microplastics on the behaviour and physiology of freshwater organism: marbled crayfish as a model species (2/2023–1/2024, odpovědný řešitel: M.Sc. Koushik Das)
 • 080/2023/Z Potential of crayfish tissue cells for in-vitro screening of aquatic environmental pollution (2/2023–1/2024, odpovědný řešitel: Ing. Nikola Třešňáková)
 • 082/2023/Z Predation risk perception and food consumption of non-native mesopredator round goby (Neogobius melanostomus) upon olfactory and visual cues from native higher predator (2/2023–1/2024, odpovědný řešitel: M.Sc. Natalia Zuzanna Szydlowska)
 • 022/2023/Z Enhancement of gamete production of zebrafish (Danio rerio) in big body sized giant danio (Devario aequipinnatus) by germ cell transplantation (2/2023–1/2024, odpovědný řešitel: M.Sc. Rigolin Nayak)
 • 055/2023/Z Effect of anti-progestogenic activities on the reproduction of amphibians (2/2023–1/2024, odpovědný řešitel: Ing. Michal Pech)
 • 044/2023/T Re-visiting the understandings and optimization of status quo electro-stunning practiced in fish processing units- addressing welfare issues and farm-to-fork fish quality  (2/2023–1/2024, odpovědný řešitel: M.Sc. Hui Jia)
Projekty podporované Grantovou agenturou ČR (GAČR)
 • 20-04676X Holistická charakterizace expozice a potenciálních účinků komplexních směsí chemických látek ve vodním prostředí (1/2020 – 12/2024, odpovědný řešitel doc. Mgr. Roman Grabic, Ph.D.)
 • 22-19136S Charakterizace účinků látek s anti-progestagenní aktivitou vyskytujících se ve vodním prostředí na nižší obratlovce (1/2022–12/2024, odpovědný řešitel: doc. Ing. Hana Kocour Kroupová, Ph.D.)
 • 22-18597S Živiny z ryb nebo výživa pro ryby: Odhalování skrytého rizika znečištění a zadržování živin v rybnících skrze nutriční bioenergetiku ryb (1/2022–12/2024, odpovědný řešitel: doc. Ing. Jan Mráz, Ph.D.)
 • 22-01781O Rychlá dospělost, rychlá smrt, ale co zárodečné buňky? Vývoj a stárnutí zárodečných buněk u halančíka tyrkysového – přirozeně krátkověkého obratlovce (06/2022–12/2025, odpovědný řešitel: Ing. Roman Franěk, Ph.D.)
 • 22-14069S Hledání nejefektivněji oplozujících spermií: Studie subpopulací spermií u ryb (4/2022–12/2024, odpovědný řešitel: doc. M.Sc. Boris Dzyuba, Ph.D.)
 • 22-03754S Od mozku ke spermiím: jak mohou psychoaktivní polutanty ovlivnit funkci spermií ryb (4/2022–12/2024, odpovědný řešitel: M.Sc. Ganna Fedorova, Ph.D.)
 • 23-06426S Metylace DNA v heterogenních populacích rybích spermií po jejich sestárnutí in vitro (2023–2025, odpovědný řešitel Prof. Ing. Otomar Linhart, DrSc.)
 • 23-07274S Bioakumulační dynamika emergentních kontaminantů ve vodních bezobratlých organismech studovaná pomocí raka mramorovaného (2023–2025, odpovědný řešitel (doc. Ing. Vladimír Žlábek, Ph.D.)
Projekty podporované Grantovou agenturou ČR (GAČR) - Mezinárodní GA ČR
 • Zkrácení generační doby pomocí náhradní reprodukce a in vitro maturace spermií u ryb (01/2022 – 12/2024, odpovědný řešitel doc. Ing. Martin Pšenička, Ph.D.)
Projekty podporované Technologickou agenturou ČR (TAČR)
 • TM02000037 - Nanobubliny jako účinný prostředek pro aplikaci ozónu a kyslíku v akvakultuře (06/2021-05/2024, OZONTECH, s.r.o., odpovědný řešitel za FROV JU: Ing. Vlastimil Stejskal, Ph.D.)
 • FW06010688 - Vývoj jednotky pro decelularizaci superkritickým CO₂, optimalizace prostupů a receptů pro decelularizaci tkání a výroba bioaktivního scaffoldu osazeného mesenchymálními buňkami (01/2023–12/2027, Národní Centrum Tkání a Buněk, a.s., odpovědný řešitel za FROV JU: Ing. Jakub Bumba, Ph.D.)

Mezinárodní projekty

HORIZONT 2020 / HORIZONT EVROPA
Norské fondy 2014 - 2021
JPIAMR
 • BIOCIDE - Antibacterial biocides in the water cycle – an integrated approach to assess and manage risks for antibiotic resistance development (2022 – 2024, odpovědný řešitel za FROV JU: doc. Ing. Roman Grabic Ph.D.)

COST
 • CA20106 - TOMORROW’S ‘WHEAT OF THE SEA’: ULVA, A MODEL FOR AN INNOVATIVE MARICULTURE (10/2021 – 09/2025, odpovědný řešitel za FROV JU: Mgr. Otakar Strunecký, Ph.D.)

 • CA22163 - Solving bottlenecks in eel reproduction to support sustainable aquaculture – EELSUPPORT (09/2023 – 09/2027, odpovědný řešitel za FROV JU: doc. Ing. Martin Pšenička, Ph.D.)
LIFE
 • 101069837 - LIFE21-IPE-SK-Living Rivers – Implementace vodního plánu SR ve vybraných povodích - Living Rivers (2023-2032, odpovědný řešitel za FROV JU: RNDr. Bořek Drozd, Ph.D.)

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Zátiší 728/II, 389 25 Vodňany Tel.+420 387 774 601 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. +420 387 774 601 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1