Tisková zpráva Living Rivers

Fakulta rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (FROV JU) je spoluřešitelem integrovaného projektu LIFE „Implementace Vodního plánu Slovenska ve vybraných povodích – Living Rivers“, který je řešen v letech 2023-2032 a koordinován slovenským Výskumným ústavem vodného hospodárstva (VÚVH).

Projekt Living Rivers přispěje k implementaci 3. Vodního plánu – Plánu managementu správního území povodí Dunaje na Slovensku realizací opatření v povodích řek Dunaj, Hron, Ipeľ a Belá.

Projekt podporuje dosažení ekologických cílů Rámcové směrnice o vodách a Směrnice o stanovištích, jehož cílem je zajistit dobrý ekologický stav / dobrý ekologický potenciál vod v 10 vodních útvarech a zlepšit celkem 344 km vodních toků prostřednictvím hydromorfologických opatření, vhodné péče o chráněná území, obnovy lužních lesů a nelesních stanovišť. V rámci projektu se zajistí odstranění bariér pro migraci ryb a aktivními opatřeními na obnovu jejich habitatů podporu přirozené reprodukce i posílení populací původních druhů.

FROV JU se podílí především na:

  1. návrhu obnovy podélné a laterální kontinuity vybraných vodních útvarů odstraněním nebo rekonstrukcí bariér, obnovou mokřadů, záplavových území pro zlepšení diverzity stanovišť v řekách, lepším podmínkám pro laterální migraci a rozmnožování ichtyofauny.
  2. obnově volně žijících populací původních chráněných reofilních ryb (včetně jeseterovitých a lososovitých) metodami in situ, provedení nových metod pro zkoumání raných stádií ryb a jejich osvojení pro podmínky řeky Dunaj na Slovensku.
  3. cíleném monitoringu a implementaci různých inovativních metod, například screening látek vzbuzujících obavy při znečištění povrchových vod, telemetrické ichtyologické průzkumy, monitoring ichtyoplanktonu síťovými metodami
  4. přenosu poznatků, vzdělávání, spolupráce s veřejnými organizacemi při plánování vodohospodářského a rybářského managementu a implementaci relevantních plánů.
  5. zvyšování povědomí a veřejného souhlasu s přírodě blízkými řešeními a revitalizačními aktivitami propagováním nezbytnosti zvyšování biologické rozmanitosti a odolnosti vůči klimatické změně.

U příležitosti zahajovacího mítinku projektu, který se uskuteční dne 23.5.2023 v Bratislavě, byla vydána tato tisková zpráva.

 

Dále o této události informovali:

Fotogalerie

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Zátiší 728/II, 389 25 Vodňany Tel.+420 387 774 601 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. +420 387 774 601 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1