Časté dotazy přijímací řízení

Jak si můžu podat přihlášku?

Přihlášku je možné podat v průběhu přijímacího řízení, které je vždy v předstihu vyhlášeno na webových stránkách fakulty, termíny připomínáme zájemcům i na našich sociálních sítích.

Přihlášku je možné podat elektronicky prostřednictvím portálu IS STAG (https://wstag.jcu.cz/portal/studium/uchazec), případně je možné doručit přihlášku na předepsaném tiskopise na studijní pracoviště FROV JU (poštou nebo osobně v úředních hodinách).

Za přihlášku se platí správní poplatek 500 Kč. Nezaplacená přihláška bude z přijímacího řízení vyřazena. Počet přihlášek, které si zájemce o studium podává, není nijak omezen.

Jak přijímací řízení probíhá?

Všechny přihlášky evidujeme a pravidelně kontrolujeme, zda splňují veškeré náležitosti. V případě, že nalezneme nějaké nedostatky, kontaktujeme zájemce (obvykle e-mailem). Pro přijetí do prezenční formy bakalářského studia vyžadujeme po studentech kopie středoškolských vysvědčení a úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení. Zájemci o navazující magisterské studium nám dokládají úředně ověřenou kopii bakalářského diplomu. Pro přijetí do kombinované formy studia vyžadujeme mimo výše uvedených dokumentů, také životopis a motivační dopis.

Musím dělat přijímačky?

Do bakalářských studijních programů přijímáme studenty BEZ přijímacích zkoušek! Pořadí uchazečů však sestavujeme na základě výsledků ze střední školy, z toho důvodu je důležité doložit středoškolská vysvědčení.

Přijímací zkoušky však mohou čekat na zájemce o navazující magisterské studium, a to zejména pokud neabsolvovali bakalářské studium na FROV JU s průměrem lepším než 2,10 nebo pokud se do přijímacího řízení přihlásí vyšší počet zájemců, než je počet přijímaných studentů. O termínech přijímacích zkoušek informujeme zájemce s dostatečným předstihem. Přijímací zkouška má formu písemného testu z vybraných předmětů akreditovaných studijních programů Rybářství a Ochrana vod.

Jaký je rozdíl mezi přijetím ke studiu, zápisem a imatrikulací?

Přijetí ke studiu je pouze prvním krokem. Řádným studentem se uchazeč stává až po zápisu do studia. Zápisy se obvykle konají v září, o konkrétních termínech budete informováni dopisem, který vám bude zaslán společně s oznámením o přijetí ke studiu.

Zápis je spíše administrativní úkon, po zápisu, během prvních týdnů studia se konají slavnostní imatrikulace studentů prvních ročníků bakalářských studijních programů. Imatrikulace jsou prvním slavnostním ceremoniálem, který vás během studia čeká. Slavnostní akt imatrikulace studentů se koná na našem středisku MEVPIS ve Vodňanech.

Nenašli jste, co jste hledali?

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Zátiší 728/II, 389 25 Vodňany Tel.+420 387 774 601 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. +420 387 774 601 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1