• Úvod
  • Věda a výzkum
  • Aktuality výzkumu
  • Kvalita vody v Dunaji pod drobnohledem v doposud nejrozsáhlejším monitoringu

Kvalita vody v Dunaji pod drobnohledem v doposud nejrozsáhlejším monitoringu

Dunaj je po Volze druhou nejdelší řekou na území Evropy a protéká mnoha sídly včetně čtyř hlavních měst evropských států. Délka toku činí 2 811 km a povodí má rozlohu 801 463 km² (téměř 8 % plochy Evropy). Voda z Dunaje se ve velké míře používá jako zdroj pitné vody pro místní obyvatelstvo, ale vinou intenzivní průmyslové a zemědělské činnosti v povodí je do řeky také vypouštěno velké množství odpadních látek.

Cílem nedávno publikované mezinárodní studie z různých institucí, mezi nimiž byla i Fakulta rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, bylo navrhnout metody dlouhodobého vzorkování pasivními vzorkovači, které by bylo možné využít pro charakterizaci chemického znečištění povrchové vody z Dunaje a souvisejících rizik pro vodní organismy a zdraví člověka. Výzkum byl součástí rozsáhlého monitorování povrchových vod zvaného Společný průzkum Dunaje, který se pravidelně provádí každých šest let na přesně definovaných odběrových místech. Tato studie nám přináší unikátní pohled na znečištění řeky Dunaj pomocí inovativní metody – dlouhodobého vzorkování pasivními vzorkovači, kterými byly vzorkovány chemikálie z vody z Dunaje nepřetržitě po tři měsíce. Takto bylo možné stanovit extrémně nízké koncentrace znečišťujících látek ve vodě, které by při běžném způsobu vzorkování mohly zůstat nepovšimnuty. Celkem bylo analyzováno 747 chemikálií (zejména pesticidy, léčiva a průmyslové látky) a bylo provedeno sedm různých biologických testů.

V Dunaji byly detekovány stovky chemikálií a u 21 chemických látek bylo zjištěno překročení odvozených nebo již stanovených norem environmentální kvality a těmto látkám by měla být v budoucnu věnována vyšší pozornost. V biologických testech jsme zaznamenali různé úrovně hormonálních, a dalších biologických aktivit. Některé z těchto aktivit měly překročené limitní hodnoty (anti-androgenní a estrogenní aktivita), což ukazuje na vyšší pravděpodobnost zhoršení kvality vody na daných lokalitách. U dvou typů aktivit (estrogenní a dioxinová aktivita) se podařilo identifikovat většinu chemických látek, které je způsobují. Tyto informace nám dohromady dávají doposud nejkomplexnější rozkrytí znečištění Dunaje a tato nová metoda může být v budoucnu využita pro monitorování kvality vody v Dunaji a v jiných vodních tocích. Výsledky budou sloužit jako podklad pro plánování opatření na zajištění kvality vody v Dunaji, například na zavádění nových technologií čištění odpadních vod nebo na omezení používání některých škodlivých chemických látek nebo materiálů, které je obsahují.

Tento výzkum je finančně podporován Grantovou agenturou ČR (20-04676X). Výsledky, které byly v průběhu provedeného výzkumu získány, byly shrnuty v této publikaci: Šauer, P., Vrana, B., Escher, B.I., Grabic, R., Toušová, Z., Krauss, M., von der Ohe, P.C., König, M., Grabicová, K., Mikušová, P., Prokeš, R., Sobotka, J., Fialová, P., Novák, J., Brack, W., Hilscherová, K., 2023. Bioanalytical and chemical characterization of organic micropollutant mixtures in long-term exposed passive samplers from the Joint Danube Survey 4: Setting a baseline for water quality monitoring. Environment International 178: 107957. https://doi.org/10.1016/j.envint.2023.107957

Napsali: Pavel Šauer a Branislav Vrana

Obrázky: řeka Dunaj, autor obrázků: doc. Ing. Branislav Vrana, Ph.D.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Zátiší 728/II, 389 25 Vodňany Tel.+420 387 774 601 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. +420 387 774 601 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1