• Úvod
  • Věda a výzkum
  • Aktuality výzkumu
  • Působí hormonálně aktivní látky přítomné ve vodách na lidi a ryby obdobně, nebo rozdílně?

Působí hormonálně aktivní látky přítomné ve vodách na lidi a ryby obdobně, nebo rozdílně?

V posledních desetiletích byly shromážděny nové poznatky a důkazy o negativním působení některých látek antropogenního původu, které vstupují do životního prostředí. Jedná se zejména o hormonálně aktivní látky, které mohou narušovat endokrinní systém (neboli soustavu žláz s vnitřní sekrecí) volně žijících živočichů i lidí. Tyto látky začaly být souhrnně označovány jako endokrinní disruptory.

Ve vodním prostředí byla dosud největší pozornost věnována látkám s estrogenními účinky, u kterých bylo prokázáno, že se podílejí na zvýšeném výskytu hermafroditních jedinců ryb, nebo mohou dokonce způsobovat feminizaci samců. Relativně nedávno bylo prokázáno, že některé látky interagují s progesteronovými receptory, a mohou tak vykazovat progestagenní nebo anti-progestagenní aktivitu. Progesteronové receptory zprostředkovávají v tělech všech obratlovců působení přirozených gestagenů (progestinů). Přírodní gestageny, jako například progesteron, hrají zásadní roli zejména v reprodukci, ale mají i další fyziologické funkce. Pokud se látky s progestagenní či anti-progestagenní aktivitou dostanou do vodního prostředí, lze předpokládat, že budou negativně ovlivňovat vývoj či plodnost ryb, které žijí v zasažených lokalitách. Progestagenní a anti-progestagenní aktivity již byly prokázány v odpadních i povrchových vodách v Evropě včetně České republiky, v Austrálii, Číně či Indii. Tyto aktivity byly detekovány především pomocí in vitro biotestů s lidským progesteronovým receptorem. Mezi strukturou receptoru lidského a rybích progesteronových receptorů jsou však poměrně velké rozdíly. Proto jsme se snažili zjistit, do jaké míry jsou údaje o progestagenních a anti-progestagenních aktivitách, získané pomocí in vitro biotestů s lidským progesteronovým receptorem, relevantní pro ryby.

Pro tyto účely jsme odebírali vzorky odpadních a povrchových vod, kam jsou zaústěny vyčištěné odpadní vody. V těchto vzorcích jsme pak paralelně měřili (anti-)progestagenní aktivitu s využitím in vitro biotestu s lidským progesteronovým receptorem a biotestu s progesteronovým receptorem dania pruhovaného (což je modelový druh ryby). Analýzy ukázaly, že progesteronové receptory lidí a danií jsou environmentálními vzorky aktivovány či blokovány rozdílně. A je otázkou, zda blokaci, či naopak aktivaci rybího progesteronového receptoru vyvolávají jiné látky přítomné ve vodách než ty, na které reaguje lidský progesteronový receptor. V každém případě ale naše testy prokázaly, že výsledky získané pomocí in vitro biotestů s lidským progesteronovým receptorem nemohou být použity pro odhad potenciálního rizika výskytu (anti-)progestagenní aktivity ve vodním prostředí pro ryby.

Kocour Kroupová, H., Grimaldi, M., Šauer, P., Bořík, A., Zálohová, K., Balaguer, P., 2023. Environmental water extracts differentially activate zebrafish and human nuclear progesterone receptors. Science of the Total Environment 859: 160232. doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.160232

Napsala: Hana Kocour Kroupová

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Zátiší 728/II, 389 25 Vodňany Tel.+420 387 774 601 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. +420 387 774 601 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1