Vypisování a zadávání BP/DP 2022/2023

Zadávání témat se řídí Opatřením děkana č. 15/2022 o vypisování a zadávání bakalářských a diplomových prací na FROV JU.

Výňatek z výše uvedeného rozhodnutí:

  1.  do 18.11.2022 zašlou akademičtí pracovníci fakulty, popř. studenti DSP témata závěrečných prací Ing. Plecerové na email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. s vyznačením, zda se jedná o bakalářskou nebo diplomovou práci a příp. pro který obor je určena.
  2. dne 28.11.2022 budou všechna vypsaná témata zveřejněna na této stránce.
  3. do 06.01.2023 si studenti musí zadat svou práci u některého z navrhovatelů prací. Student/ka si vybere téma a zkontaktuje navrhovatele. Pokud bude téma volné a s navrhovatelem se dohodnou, navrhovatel ohlásít emailem Ing. Plecerové obsazení tématu a jméno studenta. Pokud je téma již obsazené či se student/ka s navrhovatelem nedohodnou, student/ka si hledá jiné téma, popř. navrhovatele.
  4. Nesplnění povinnosti studentů dohodnout si téma závěrečné práce může být posuzováno jako nesplnění požadavků vyplývajících ze studijního programu podle Studijního a zkušebního řádu JU v souladu s § 56 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách.
  5. do 02.02.2023 zašlou vyučující elektronicky Ing. Plecerové podklady pro zpracování zadávacího protokolu k vybraným tématům. Zde je k dispozici Formulář pro zadání bakalářské/diplomové práce
  6. do 13.02.2023 studijní oddělení zpracuje zadávací protokoly a rozešle je na podpisy.
  7. Zadávací protokol je nedílnou součástí bakalářské/diplomové práce.

Legenda:
BP - bakalářská práce
DP - diplomová práce
V případě, že je téma práce přeškrtnuto, bylo již obsazeno studentem.
P/O Ochrana vod - téma určeno pro studijní program/obor Ochrana vod
P/O Rybářství - téma určeno pro studijní obor Rybářství
Není-li určeno, pro který obor je téma vhodné, mohou si jej zadat studenti z obou studijních programů/oborů.

Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický (VÚRH - Vodňany)

Laboratoř environmentální chemie a biochemie

prof. Ing. Tomáš Randák, Ph.D.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
+420 38 777 4756
DP  


doc. Ing. Vladimír Žlábek, Ph.D.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+420 38 777 4730
BP 


doc. Mgr. Roman Grabic, Ph.D.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+420 38 777 4756
DP  


Ing. Bc. Kateřina Grabicová, Ph.D.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+420 38 777 4752
DP  


MSc. Ganna Fedorova, Ph.D.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
DP  


Ing . Jan Turek, Ph.D.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+420 38 777 4755
DP  


Ing. Helena Švecová, Ph.D.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+420 38 777 4752
BP - Ochrana vod 


RNDr. Anna Koubová, Ph.D.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
+420 38 777 4734
BP - Ochrana vod 

Laboratoř fyziologie a reprodukce

Mgr. Sergii Boryshpolets, Ph.D.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+420 38 777 4615
DP  


Ing. Marek Rodina, Ph.D.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+420 38 777 4614
BP 


MSc. Borys Dzyuba, Ph.D.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+420 38 777 4614
BP - 
DP  


MSc. Viktoriya Dzyuba, Ph.D.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+420 38 777 4614
BP - Rybářství 
DP  


MSc. Yu Cheng
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+420 38 777 4743
BP - Rybářství 

Laboratoř intenzivní akvakultury

doc. Ing. Tomáš Policar, Ph.D.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+420 38 777 4606
BP - Rybářství 
DP 


MSc. Nima Hematyar
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
BP - Rybářství 


MSc. Azadeh Mohagheghi Samarin, Ph.D.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+420 38 777 4679
BP - Rybářství 
DP  


MSc. Azin Mohagheghi Samarin, Ph.D.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+420 38 777 4748
BP - Rybářství 
DP  


 MSc. Carlos Yanes-Roca, Ph.D.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
BP - Rybářství 
DP  


 MSc. Oleksandr Malinovskyi, Ph.D.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
DP  


MSc. Hadiseh Dadras Asyabar, Ph.D.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+420 38 777 4743
DP  


 MSc. Samad Rahimnejad, Ph.D.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
DP  


MSc. Swapnil Gorakh Waghmare
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
BP - Rybářství 


MSc. Aiman Imentai, Ph.D.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
BP - Rybářství 

Laboratoř molekulární, buněčné a kvantitativní genetiky

prof. Ing. Martin Flajšhans, Dr. rer. agr.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+420 38 777 4608
DP  


doc. Ing. Martin Kocour, Ph.D.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+420 38 777 4612
BP - Rybářství 
DP  


Ing. Vojtěch Kašpar, Ph.D.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+420 38 777 4609
BP - Rybářství 
BP - Rybářství 

Ing. Martin Prchal, Ph.D.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+420 38 777 4753
BP - Rybářství 
DP  
DP  


 MSc. Ievgeniia Gazo, Ph.D.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

+420 38 777 4607
BP - Rybářství 

Laboratoř sladkovodních ekosystémů

doc. Ing. Miloš Buřič, Ph.D.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+420 38 777 4769
BP 
DP 


 doc. Ing. Antonín Kouba, Ph.D.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+420 38 777 4745
BP  
DP  
DP 


prof. Ing. Pavel Kozák, Ph.D.
kozakTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+420 38 777 4600
DP  
Ing. Martin Bláha, Ph.D.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+420 38 777 4611

BP - Rybářství 
BP - Ochrana vod 
BP   
DP 


RNDr. Bořek Drozd, Ph.D.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+420 737 221 929
+420 38 777 4676

BP 
DP  


Ing. Filip Ložek, Ph.D.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+420 38777 4720
DP  
DP 


MSc. Hamid Niksirat Hashjin, Ph.D.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+420 38 777 4745
DP  
DP  
MSc. Natalia Zuzanna Szydlowska
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

BP 

Laboratoř vodní toxikologie a ichtyopatologie

dr hab. Ing. Josef Velíšek, Ph.D.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+420 38 777 4625
BP  
DP  


doc. Ing. Hana Kocour Kroupová, Ph.D.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+420 38 777 4621
BP - Ochrana vod 
BP 


MVDr. Veronika Piačková, Ph.D.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+420 38 777 4621

DP  
DP  


Ing. Alžběta Stará, Ph.D.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+420 38 777 4622
DP  
Dipl. Biol. Christoph Steinbach, Ph.D.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+420 38 777 4622

BP - Ochrana vod 
DP  


Ing. Pavel Šauer, Ph.D.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+420 38 777 4622
DP  

Ústav akvakultury a ochrany vod (ÚAOV - České Budějovice)

Laboratoř řízené reprodukce a intenzivního chovu ryb

Mgr. Tomáš Korytář, Ph.D.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+ 420 38 777 4681
BP - Rybářství  
BP - Rybářství  
DP 
DP 


prof. Ing. Jan Kouřil, Ph.D.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+420 38 777 4677

BP - Rybářství 
DP  
DP   


Mgr. Otakar Strunecký, Ph.D.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 +420 38 777 4683

BP 
BP - Rybářství 
DP  
DP  


MSc. Tatyana Gebauer, Ph.D.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
DP 


Ing. Markéta Prokešová, Ph.D.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
+420 38 777 4682
BP - 

BP - 

Laboratoř výživy

doc. Ing. Jan Mráz, Ph.D.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+420 38 777 4643
DP  


Ing. Petr Dvořák, Ph.D.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+420 38 777 4648
BP 
Ing. Radek Gebauer, Ph.D.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
BP-Rybářství 

Ústav komplexních systémů (ÚKS - Nové Hrady)

Laboratoř experimentálních komplexních systémů

Mgr. Jiří Jablonský, Ph.D.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+420 38 777 3828
BP - Rybářství 
BP 
BP - Ochrana vod 
BP 
BP - Ochrana vod 
DP 


Ing. Bc. Renata Štysová Rychtáriková, Ph.D.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+420 38 777 3833
BP - Ochrana vod 
BP - Ochrana vod 
BP - Ochrana vod  
BP - Ochrana vod  

Laboratoř zpracování signálu a obrazu

Ing. Jan Urban, Ph.D.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+420 38 777 3842
+420 777 729 584
BP - Ochrana vod 
BP 

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Zátiší 728/II, 389 25 Vodňany Tel.+420 387 774 601 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. +420 387 774 601 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1